Uw gegevens beveiligen.

Google doet er alles aan om de gegevens op zijn computersystemen te beveiligen en te beschermen. We hebben in de gehele organisatie een beveiligingsstrategie geïmplementeerd die uit meerdere lagen bestaat.

De beveiligings- en privacyprincipes van Google Analytics vormen een overzicht van de stappen die we nemen om u te helpen uw gegevens blijvend te beschermen.

Ons privacybeleid

Bij Google zijn we ons terdege bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt en van onze verantwoordelijkheid uw privacy en gegevens te beschermen. Daarom willen we u laten weten welke gegevens we verzamelen wanneer u onze producten en services gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken om uw ervaring te verbeteren. In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens wanneer u de producten en services van Google gebruikt, waaronder Google Analytics.

Google Analytics-cookies

Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van directe (first-party) cookies om te rapporteren over bezoekersinteracties op uw website. Deze cookies worden gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

Voor klanten die de functie Google Analytics voor display-adverteerders hebben ingeschakeld, wordt een indirecte DoubleClick-cookie gebruikt om remarketing voor producten zoals AdWords mogelijk te maken in het Google Display Netwerk. Meer informatie over deze cookie vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over adverteren en privacy . Als u uw instellingen voor deze cookie wilt beheren en zich wilt afmelden voor deze functie, gaat u naar Beheer van advertentievoorkeuren.

Klanten die de gegevensverzamelingsmethode analytics.js via Universal Analytics hebben ingeschakeld, kunnen zelf bepalen of ze al dan niet een cookie willen instellen. Als de klant besluit een cookie in te stellen, wordt de informatie die is opgeslagen in de lokale directe cookie gereduceerd tot een willekeurige ID (bijvoorbeeld 12345.67890).

Gebruik van IP-adres

Aan alle computers en apparaten die verbonden zijn met internet, wordt een uniek IP-adres (Internet Protocol) toegewezen. IP-adressen worden meestal toegewezen in landgebaseerde blokken en kunnen vaak gebruikt worden om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer verbinding maakt met internet. Omdat websites IP-adressen moeten gebruiken om internet te laten functioneren, hebben website-eigenaren toegang tot de IP-adressen van hun bezoekers, ongeacht of ze wel of niet Google Analytics gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van IP-adressen om de beveiliging van de service te leveren en te handhaven en om websitebezoekers een indruk te geven van de locaties van hun websitebezoekers (ook wel 'geolocatie op basis van IP' genoemd).

Google Analytics deelt de daadwerkelijke IP-adresgegevens niet met Google Analytics-klanten. Via een methode die IP-masking heet, kunnen website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, Google Analytics ook laten weten dat slechts een gedeelte van het IP-adres in plaats van het gehele IP-adres mag worden gebruikt voor geolocatie.

Vertrouwelijke gegevens

Google Analytics beschermt de vertrouwelijkheid van uw gegevens op verschillende manieren:

Besturingselementen voor privacy

Google biedt de volgende besturingselementen aan website-eigenaren die Google Analytics gebruiken en aan websitebezoekers om meer keuze te bieden in de manieren waarop hun gegevens door Google Analytics worden verzameld.

Instellingen voor gegevens delen

De instellingen voor gegevens delen van Google Analytics zorgen ervoor dat u uw accountgegevens met andere producten en services kunt delen. Het delen van gegevens levert feedback op over Google Analytics die wij kunnen gebruiken om betere functies en opleidingsmateriaal te kunnen bouwen. Er zijn verschillende typen instellingen voor gegevens delen die op elk gewenst moment kunnen worden gewijzigd. Als er geen opties worden geselecteerd, worden uw accountgegevens niet meegenomen in automatische processen die niet specifiek gerelateerd zijn aan de werking en de verbetering van Google Analytics of aan het beschermen van de beveiliging en integriteit van de gegevens. Meer informatie over hoe u de accountinstellingen kunt wijzigen voor het delen van gegevens.

Beschikking over gegevens door de accountbeheerder

Accountbeheerders van Google Analytics zijn eigenaar van hun Google Analytics-gegevens.

Accountgebruikers kunnen samengevoegde rapporten op elk gewenst moment vanuit Google Analytics exporteren door middel van de XML-, PDF- of CSV-downloadopties of via de Google Analytics Core Reporting-API. De geëxporteerde gegevens kunnen onafhankelijk van Google Analytics worden gebruikt of met andere applicaties/services in combinatie met Google Analytics.

Accountgebruikers kunnen ook op elk moment een profiel binnen hun Google Analytics-account verwijderen.

Toegangsbeheer en -procedures voor werknemers

Google beschouwt gegevens van Google Analytics als vertrouwelijke informatie. Toegangsbeheer voor werknemers beschermt klantgegevens tegen ongeoorloofde toegang en we voeren audits uit om te controleren of dit beheer wordt toegepast.

Beveiliging van gegevens

Bij internetgebruik is de beveiliging van zowel gegevens als applicaties essentieel. Google zet zich maximaal in om applicaties te beveiligen en gegevens op een veilige manier te behandelen om te voorkomen dat gegevens in verkeerde handen vallen.

Gegevens worden gecodeerd opgeslagen in een indeling die is geoptimaliseerd voor betere prestaties, in plaats van in traditionele bestandssystemen of databases. Gegevens worden verspreid over een aantal fysieke en logische volumes voor redundantie en snelle toegang, zodat er niet mee kan worden geknoeid.

Google-applicaties worden uitgevoerd in een omgeving met meerdere verspreide locaties. In plaats van gegevens van elke klant op één apparaat of een serie apparaten op te slaan, worden gegevens van alle Google-klanten (consumenten, bedrijven en de eigen gegevens van Google) verspreid over een gedeelde infrastructuur die bestaat uit de vele homogene apparaten van Google in de datacenters van Google.

Operationele beveiliging en rampherstel

Google heeft het risico op onderbrekingen van de service door defecte hardware, natuurrampen en andere rampen verminderd dankzij de implementatie van een uitgebreid rampherstelprogramma in alle datacenters. Dit programma omvat meerdere onderdelen voor het elimineren van single points of failure, waaronder de volgende: