GOOGLE ANALYTICSIN PALVELUEHDOT

Nämä Google Analyticsin palveluehdot (tämä ”Sopimus”) on sovittu Google Inc:in ja tämän Sopimuksen solmijan välillä (”Sinä”). Tämä Sopimus koskee Google Analytics -peruspalvelun (”Palvelu”) käyttöäsi. NAPSAUTTAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, SUORITTAMALLA REKISTERÖITYMISEN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA VAHVISTAT, ETTÄ OLET TARKASTANUT JA HYVÄKSYNYT TÄMÄN SOPIMUKSEN JA ETTÄ SINULLA ON KELPOISUUS SOLMIA TÄMÄ SOPIMUS TÄMÄN TILIN OMISTAJAN PUOLESTA JA SITOA TILIN OMISTAJA TÄHÄN SOPIMUKSEEN. Näin ollen osapuolet sopivat seuraavasti:

1. Määritelmät

"Asiakastiedot" tarkoittaa Vierailijoiden ominaisuuksiin ja toimintaan liittyvää tietoa, jota keräät, käsittelet tai tallennat palvelua käyttäessäsi. "Dokumentaatio" tarkoittaa mitä tahansa mukana tulevaa dokumentaatiota, jonka Google antaa Sinulle Käsittelyohjelmiston käyttöä varten, mukaan lukien verkossa olevan dokumentaation.

"GATC" tarkoittaa Google Analytics Tracking Code -koodia, joka asennetaan Omaisuuteen Asiakastietojen keräämistä varten, yhdessä minkä tahansa Sinulle tarjottujen korjausten, päivitysten ja ohjelmapäivityksien kanssa.

"Kolmas osapuoli" tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, jolle (i) annat pääsyn Tilillesi tai (ii) käytät Palvelua kerätäksesi tietoa tämän puolesta.

"Käsittelyohjelmisto" tarkoittaa Google Analytics -palvelinohjelmistoa sekä mitä tahansa päivityksiä, jotka analysoivat Asiakastietoja sekä luovat Raportteja.

"Luottamukselliset tiedot" tarkoittaa kaikkia juridisesti suojattuja tietoja sekä muita toisen osapuolen toiselle osapuolelle kirjallisesti luovuttamia tietoja, joissa on merkintä "luottamuksellinen", tai suullisesti ilmoitettuja tietoja, jotka esitetään viiden arkipäivän kuluessa kirjallisina ja varustetaan "luottamuksellinen" merkinnällä. Edellä esitetystä huolimatta Luottamukselliset tiedot eivät kuitenkaan käsitä mitään sellaista tietoa, joka on julkista tai muuttuu julkiseksi, tietoa, joka on jo vastaanottavan osapuolen hallussa ennen toisen osapuolen toimesta tapahtuvaa luovuttamista tai tietoa, jonka vastaanottava osapuoli on laatinut itsenäisesti ilman Luottamuksellisen tiedon käyttöä.

"Ohjelmisto" tarkoittaa GATC:ia sekä Käsittelyohjelmistoa.

"Omaisuus" tarkoittaa hallinnassasi olevaa mitä tahansa verkkosivustoa, sovellusta tai muuta omaisuutta, joka lähettää dataa Google Analyticsiin. Jokainen Omaisuus sisältää oletuksena olevan Profiilin, joka mittaa kaikkia Omaisuuden sivuja.

"Osuma" tarkoittaa Google Analytics -systeemin käsittelemää perusyksikköä. Osuma voi olla erilaisten kirjastojen, mukaan lukien Javascript (esim. analytics), Silverlight, Flash ja Mobile, kutsu Google Analytics -systeemiin. Tällä hetkellä osuma voi olla sivun katselu, transaktio, kappale, tapahtuma, sosiaalinen toiminta tai käyttäjän ajankäyttö. Osumia Google Analytics -systeemiin voidaan synnyttää myös muuten kuin käyttämällä erilaisia kirjastoja muiden Palvelun Sinulle tarjoamien ja Google Analyticsin tukemien protokollien ja mekanismien välityksellä.

"Palvelimet" tarkoittaa Googlen (tai sen kokonaisuudessaan omistamien tytäryhtiöiden) hallinnoimia palvelimia, joille Käsittelyohjelmisto ja Asiakastiedot on tallennettu.

"Profiili" tarkoittaa asetusten muodostamaa kokonaisuutta, joka yhdessä määrittelee sisällytettävät tai pois jätettävät tiedot tiettyä Raporttia varten. Profiili voidaan luoda esimerkiksi sivun pienen osan katselua varten uniikkina Raporttina. Yhdellä Omaisuudella voi olla useita Profiileja.

"Raportti" tarkoittaa osoitteessa www.google.fi/analytics näytettävää Profiilin analyysia.

"Tietosuojakäytäntö" tarkoittaa Omaisuutta koskevaa tietosuojakäytäntöä.

"Tili" viittaa Palveluun liittyvään laskutustiliin. Kaikkien tiettyyn Omaisuuteen liittyvien Profiilien yksittäiset Osumat lasketaan yhteen ennen kyseiseen Omaisuuteen liittyvän Palvelun veloituksen määrittelemistä.

"Vierailijat" tarkoittaa Omaisuutesi vierailijoita.

Sanat "mukaan lukien" tarkoittaa "mukaan lukien rajoituksetta".

2. Veloitukset ja palvelut.

Soveltaen kohtaa 15 Palvelu tarjotaan veloituksettomana Sinulle kuukausittain korkeintaan 10 miljoonaan Osumaan saakka tiliä kohden. Google voi toisinaan muuttaa Palvelusta perimiään veloituksia sekä maksukäytäntöjä mukaan lukien lisäkustannukset maantieteellisistä tiedoista, kustannustietojen hakukoneista siirtämisestä perittävät kustannukset tai muut kolmansien osapuolten Googlelta tai kokonaan sen omistamilta tytäryhtiöiltä perimät veloitukset tietojen sisällyttämisestä Palvelun raportteihin. Veloituksia tai maksukäytäntöjä koskevat muutokset astuvat voimaan hyväksyttyäsi tällaiset muutokset, jotka julkaistaan osoitteessa www.google.fi/analytics. Mikäli toisin ei ilmoiteta, kaikki veloitukset esitetään Yhdysvaltain dollareina. Kaikki erääntyneet saatavat erääntyvät maksettaviksi välittömästi tämän Sopimuksen irtisanomisen yhteydessä ja kaikki Googlelle aiheutuneet perintäkustannukset (mukaan lukien asianajopalkkiot) sisällytetään erääntyneeseen summaan ja voidaan veloittaa luottokortilta tai minkä tahansa muun AdWords-tiliisi liittyvän laskutustavan avulla.

3. Jäsentili, salasana ja turvallisuus.

Rekisteröityäksesi Palvelun käyttäjäksi Sinun on ensin suoritettava rekisteröityminen ilmoittamalla Googlelle ajan tasalla olevat, täydelliset ja tarkat tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi (käyttäjätunnus) ja salasanasi rekisteröitymislomaketta täytettäessä. Sinun tulee suojata salasanasi ja olet täysin vastuussa omasta sekä kolmansien osapuolten toimesta tapahtuvasta tiliesi käytöstä. Olet yksinomaan vastuussa kaikesta ja mistä tahansa Tililläsi tapahtuvasta toiminnasta. Sinun tulee Ilmoittaa Googlelle välittömästi saatuasi tietää mistä tahansa luvattomasta Tilisi käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta. Googlen (tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) tuen työntekijät voivat silloin tällöin kirjautua Palveluun omalla asiakassalasanallasi palvelun ylläpitoa ja kehittämistä varten, mukaan lukien avustamisesi teknisissä tai laskutukseen liittyvissä asioissa.

4. Ei-yksinomainen lisenssi.

Tämän Sopimuksen ehtoja soveltaen (a) Google myöntää Sinulle rajoitetun, peruttavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-alilisensoitavan lisenssin GATC:in asentamiseen, kopiointiin sekä käyttöön yksinomaan niin kuin Sinun on välttämätöntä käyttääksesi Palvelua Omaisuutesi tai Kolmannen osapuolen Omaisuuden yhteydessä; ja (b) voit etänä käyttää, katsella sekä ladata Raporttejasi, joita säilytetään osoitteessa www.google.fi/analytics. Et saa (etkä saa antaa kolmansien osapuolten) (i) kopioida, muokata, muuntaa, kääntää Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota tai muulla tavoin luoda johdannaisia Ohjelmistosta tai Dokumentaatiosta; (ii) takaisinmallintaa, hajottaa, purkaa tai muulla tavoin yrittää selvittää Ohjelmiston lähdekoodia muutoin kuin sijaintisi mukaisella lainkäyttöalueella voimassa olevan lainsäädännön nimenomaisesti sallimissa tapauksissa; (iii) antaa vuokralle tai leasing-vuokralle, myydä, luovuttaa tai muulla tavoin siirtää Ohjelmistoon, Dokumentaatioon tai Palveluun liittyviä tai siihen sisältyviä oikeuksia; (iv) poistaa mitään Ohjelmiston tai Palvelun omistusoikeuksiin viittaavia merkintöjä tai tarroja; (v) käyttää, julkaista, siirtää tai ottaa käyttöön mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai aliohjelmaa, joka häiritsee tai voi häiritä Palvelun tai Ohjelmiston toimintaa; tai (vi) käyttää Palvelun kolmannen osapuolen omistamaksi merkittyä tietoa muihin tarkoituksiin kuin Raporttien luomiseksi, katsomiseksi ja lataamiseksi. Sinun tulee noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä Dokumentaatioon, Ohjelmistoon, Palveluun ja Raportteihin liittyvässä käytössä ja niihin pääsyssä.

5. Salassapito.

Kumpikaan osapuoli ei käytä tai luovuta toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin tästä Sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa suorittamiseksi tai lain, asetuksen tai tuomioistuimenpäätöksen vaatimissa tapauksissa. Tällöin luovutukseen velvollinen osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle etukäteen niin varhain kuin kohtuullisesti katsoen on mahdollista ennen tällaisten tietojen luovuttamista. Tämän sopimuksen päättyessä molemmat osapuolet joko palauttavat tai tuhoavat viivyttelemättä kaikki Luottamukselliset tiedot ja todistavat tämän pyynnöstä kirjallisesti.

6. Oikeudet sisältöön ja julkisuus.

Google ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt voivat säilyttää ja käyttää Palvelun käyttöösi liittyen kerättyä tietoa Tietosuojakäytännön mukaisesti (löytyy osoitteesta www.google.com/intl/fi/policies/privacy). Google ei jaa Asiakastietojasi tai Kolmannen osapuolen Asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa muutoin kuin silloin kun Google (i) on saanut suostumuksesi Asiakastietojen osalta tai Kolmannen osapuolen suostumuksen Kolmannen osapuolen Asiakastietojen osalta; (ii) katsoo lain näin edellyttävän tai toimii hyvässä uskossa sen suhteen, että Asiakastietoihin pääsy, niiden säilyttäminen tai luovuttaminen on kohtuudella katsoen tarpeellista Googlen, Googlen käyttäjien tai yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi; tai (iii) esittää Asiakastietoja tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa kolmansille osapuolille Googlen puolesta suoritettavien tehtävien suorittamiseksi (esim. laskutus tai tietojen tallentaminen) noudattaen tarkkoja määräyksiä, jotka estävät tietojen käyttämisen tai jakamisen muulla tavoin kuin Googlen antamien ohjeiden mukaisesti. Näissä tapauksissa noudatetaan sopimuksia, joiden nojalla tällaisten osapuolten on käsiteltävä Asiakastietoja ainoastaan Googlen ohjeita noudattaen ja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä asianmukaisia salassapito- ja turvallisuustoimenpiteitä noudattaen.

7. Yksityisyys.

Et saa käyttää (etkä anna kenenkään kolmannen osapuolen käyttää) Palvelua jäljittääksesi, kerätäksesi tai ladataksesi henkilön yksilöiviä tietoja (kuten nimeä, sähköpostiosoitetta tai laskutustietoja) tai mitään muita tietoja, joita Google voi kohtuullisin tavoin yhdistää henkilötietoihin. Sinulla on ja noudatat asianmukaisia Tietosuojakäytäntöjä ja noudatat myös kaikkia Vierailijoiden tietojen keräämiseen sovellettavia lakeja, menettelytapoja ja säädöksiä. Sinun on kerrottava Google Analyticsin käytöstä ja siitä, miten se kerää ja käsittelee tietoja. Voit tehdä sen tarjoamalla linkin sivustolle, jossa kerrotaan, miten Google käyttää dataa, kun käytät kumppaniesi sivustoja tai sovelluksia (esim. www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners tai muu Googlen tarjoma sivusto). Sinun tulee kaupallisesti järkevin toimin varmistaa, että vierailijalle tarjotaan selkeät ja kattavat tiedot evästeiden tai muiden tietojen tallentamisesta vierailijan laitteelle. Sinun tulee lisäksi kaupallisesti järkevin toimin varmistaa, että vierailija hyväksyy näiden tietojen tallentamisen, kun tallennus tapahtuu palvelun yhteydessä ja kun laki edellyttää näiden tietojen tarjoamista ja tämän hyväksynnän saamista. Et saa kiertää mitään Palveluun kuuluvia yksityisyydensuojaominaisuuksia (esim. kielto-oikeus).

Voit osallistua Google Analyticsin ja minkä tahansa DoubleClick-tuotteen tai ‑palvelun tai minkä tahansa muun Google Display -mainostuotteen tai ‑mainospalvelun yhdistettyyn versioon (”Google Analytics for Display Advertisers”). Jos käytät Google Analytics for Display Advertisers -palvelua, noudatat siihen liittyviä käytäntöjä (nähtävillä osoitteessa support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=fi&topic=2611283&answer=2700409) ja näiden käytäntöjen mukaisesti ilmoitat Tietosuojakäytännössäsi, (i) että käytät Google Analytics for Display Advertisers -palvelua yksilöiden käytössäsi olevat ominaisuudet ja (ii) miten Vierailijat voivat kieltäytyä Google Analytics for Display Advertisers -palvelusta. Sinun DoubleClickiin tai Google Display -mainostuksiin liittyvään tietoon pääsyysi ja tämän tiedon käyttöösi noudatetaan soveltuvia sopimuksia Sinun ja Googlen välillä.

8. Vahingonkorvaukset.

Lain sallimissa rajoissa sitoudut korvaamaan, suojaamaan kaikelta vahingolta sekä puolustamaan Googlea ja sen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä omalla kustannuksellasi miltä tahansa ja kaikilta kolmansien osapuolten kanteilta, toimilta, toimenpiteiltä sekä haasteilta, joita esitetään Googlelle tai sen toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, edustajille tai tytäryhtiöille, sekä kaikilta näihin liittyviltä vastuilta, vahingoilta, sovinnoilta, rangaistuksilta, sakoilta, kustannuksilta tai kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja muut oikeudenkäyntikulut), joita Googlelle tai kenelle tahansa sen toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, edustajille tai tytäryhtiöille aiheutuu (i) suorittamastasi mistä tahansa tämän Sopimuksen ehdon rikkomuksesta, (ii) Palvelun käytöstäsi, (iii) suorittamistasi sovellettavien lakien, määräysten tai säädösten rikkomisista Palveluun liittyen, (iv) mistä tahansa antamistasi vahvistuksista tai vakuutuksista, jotka liittyvät mihin tahansa Palvelun, Ohjelmiston tai Kolmansille osapuolille esitettävien Raporttien osaan, (v) Kolmansien osapuolien esittämistä tai heidän puolestaan esitetyistä kanteista, jotka liittyvä suoraan tai välillisesti Palvelun, Ohjelmiston tai Raporttien käyttöösi, (vi) Kolmansiin osapuoliin liittyvään yksityisyydensuojaa koskevien velvoitteidesi rikkomisesta, ja (vii) mistä tahansa kanteista, jotka liittyvät Kolmansien osapuolten toimintaan tai toimimatta jättämiseen Palveluun, Ohjelmistoon tai Raportteihin liittyen. Tällaisissa tapauksissa Google esittää kirjallisen, tällaista kannetta, haastetta tai toimea koskevan ilmoituksen. Sitoudut tekemään yhteistyötä kohtuullisessa laajuudessa minkä tahansa kanteen puolustamisessa. Google pidättää oikeuden omalla kustannuksellaan yksinomaisesti vastata mihin tahansa aiheuttamaasi korvausvelvollisuuteen liittyvään asiaan ja ottaa sen hallintaansa.

9. Kolmannet osapuolet.

Mikäli käytät Palvelua tietojen keräämiseen Kolmannen osapuolen puolesta tai Kolmas osapuoli käyttää Palvelua Tilisi kautta riippumatta siitä, onko Sinulla Googlen tai sen kokonaan omistaman tytäryhtiön myöntämät vastaavat valtuudet, vahvistat ja vakuutat, että (a) Sinulla on oikeus toimia Kolmannen osapuolen puolesta sekä sitoa Kolmas osapuoli tähän Sopimukseen koskien kaikkia Sinua sitovia tämän Sopimuksen velvollisuuksia, (b) Google voi jakaa Kolmannelle Osapuolelle mitä tahansa Kolmannen osapuolen Omaisuuteen liittyviä Asiakastietoja, ja (c) et luovuta Kolmannen osapuolen Asiakastietoja kenellekään muulle osapuolelle ilman Kolmannen osapuolen suostumusta.

10. VASTUUVAPAUSLAUSEKE.

LAAJIMMISSA SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, PAITSI SILLOIN KUIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ON NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITTU, GOOGLE EI ANNA MITÄÄN VAKUUTUKSIA – NIMENOMAISIA, IMPLISIITTISIÄ, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUUNLAISIA - MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAKUUTUKSET KOSKIEN MYYTÄVYYTTÄ, SOPIVUUTTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

11. VASTUUNRAJOITUS.

SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA GOOGLE EI OLE VASTUUSSA MENETETYISTÄ TULOISTASI TAI VÄLILLISISTÄ, ERITYISLUONTOISISTA, SATUNNAISISTA TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTASI, VAIKKA GOOGLELLE TAI SEN TYTÄRYHTIÖILLE JA OSAKKUUSYHTIÖILLE ON KERROTTU, NE TIESIVÄT TAI NIIDEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA VAIKKA VASTUU VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA EI KATA KAIKKIA VAHINKOJA. GOOGLEN (JA SEN KOKONAAN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN) YHTEEN LASKETTAVA KOKONAISVASTUU SINULLE TAI KENELLE TAHANSA MUULLE OSAPUOLELLE MISTÄ TAHANSA TAPPIOSTA TAI VAHINGOSTA JOHTUEN KANTEISTA, VAATEISTA TAI TOIMENPITEISTÄ, JOTKA JOHTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN, EI YLITÄ 500 YHDYSVALTAIN DOLLARIA.

12. Omistusoikeudet.

Palvelu, mukaan lukien Ohjelmisto ja kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet, on ja tulee olemaan Googlen (ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) omaisuutta. Kaikki Ohjelmiston oikeudet sekä siihen liittyvät oikeudet, joita ei ole yksiselitteisesti myönnetty Sinulle tässä Sopimuksessa, pidätetään ja ne säilyvät täten Googlen ja sen lisensoijien omistuksessa rajoituksetta, mukaan lukien Googlen (ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) oikeudet Ohjelmiston sekä Dokumentaation yksinomaiseen omistukseen. Edellä esitetyn yleisluontoisuutta rajoittamatta, sitoudut olemaan (etkä myöskään anna kenenkään kolmannen osapuolen toimia kyseisellä tavalla): (a) alilisensoimatta, jakamatta tai käyttämättä Palvelua tai Ohjelmistoa tässä Sopimuksessa myönnetyn lisenssin ylittävällä tavalla; (b) kopioimatta, muokkaamatta, mukailematta, kääntämättä, valmistamatta johdannaistöitä, takaisinmallintamatta, purkamatta tai hajottamatta Ohjelmistoa tai muutoin yrittämättä selvittää mitään Palveluun liittyvää lähdekoodia tai liikesalaisuutta; (c) antamatta vuokralle tai leasing-vuokralle, myymättä, luovuttamatta tai muulla tavoin siirtämättä Ohjelmistoon tai Palveluun liittyviä tai siihen sisältyviä oikeuksia; (d) käyttämättä, julkaisematta, siirtämättä tai ottamatta käyttöön mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai aliohjelmaa, joka häiritsee tai voi häiritä Palvelun tai Ohjelmiston toimintaa; (e) käyttämättä tavaramerkkejä, liiketunnuksia, palvelutunnuksia, logoja, verkkotunnuksia tai muita tunnistettavia brändin ominaisuuksia tai mitään Palveluun liittyviä tekijänoikeuksia tai yksinoikeuksia mihinkään tarkoitukseen ilman Googlen yksiselitteistä kirjallista suostumusta; (f) rekisteröimättä, yrittämättä rekisteröidä tai auttamatta ketään muuta rekisteröimään mitään Googleen (tai sen kokonaan omistamiin tytäryhtiöihin) liittyviä tavaramerkkejä, liiketunnuksia, palvelutunnuksia, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändin ominaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita yksinoikeuksia muutoin kuin Googlen (tai tapauksesta riippuen sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) nimiin; tai (g) poistamatta, peittämättä tai muokkaamatta mitään tekijänoikeuksiin, tavaramerkkiin tai muuhun yksinoikeuteen liittyvää merkintää, joka on kiinnitetty tai sisällytetty mihin tahansa Palvelun mukana tulevaan osaan.

13. Yhdysvaltain valtion oikeudet.

Mikäli Yhdysvaltain valtio ryhtyy käyttämään Palvelua tai mikäli sitä ryhdytään käyttämään Yhdysvaltain valtion puolesta tai Yhdysvaltain valtion ensisijaisen hankkijan tai alihankkijan toimesta 48 C.F.R. 227.7202-4 (Yhdysvaltain puolustusministeriön (DOD) hankintoja varten) ja 48 C.F.R. 2.101 ja 12.212 (muita kuin Yhdysvaltain puolustusministeriön (DOD) hankintoja varten) nojalla, Yhdysvaltain valtion Ohjelmistoa koskeviin oikeuksiin, mukaan lukien oikeudet käyttää, muokata, toisintaa, julkaista, suorittaa, asettaa esille tai luovuttaa Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota, sovelletaan kaikilta osin tässä Sopimuksessa esitettyjä kaupallisia lisenssioikeuksia sekä rajoituksia.

14. Sopimuskausi ja irtisanominen.

Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa ilmoituksella. Sopimuksen päättyessä Google lopettaa Palvelun tarjoamisen ja Sinun tulee lopettaa Palvelun käyttäminen ja poistaa kaikki GATC:in kopiot kaikesta Omaisuudesta ja vahvistaa tämä kirjallisesti Googlelle kolmen (3) arkipäivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä (a) Sinulla ei ole oikeutta minkäänlaisiin käyttöön liittyvien veloituksien tai muiden veloituksien palautuksiin, ja (b) mikä tahansa (i) maksamaton saatava Palvelusta, joka on suoritettu irtisanomispäivään mennessä, ja (ii) muu maksamaton saatava jäljellä olevan alkuperäisen sopimuskauden ajalta erääntyy välittömästi maksettavaksi kokonaisuudessaan ja (c) mitkään aiemmat Raportteihin liittyvät tietosi eivät ole enää käytettävissä.

15. Palveluehtojen ja muiden käytäntöjen muuttaminen.

Google voi muokata näitä ehtoja tai mitä tahansa muita Palvelua koskevia ehtoja esimerkiksi vastatakseen muutoksiin lainsäädännössä tai Palvelussa. Sinun tulisi katsoa ehtoja säännöllisesi. Google julkaisee ilmoituksen muutoksista näihin ehtoihin osoitteessa www.google.fi/analytics tai näissä ehdoissa viitattuihin käytäntöihin soveltuvassa URL-osoitteessa. Muutokset eivät päde menneisyyteen ja tulevat voimaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Jos et hyväksy muokattuja Palvelun ehtoja, Sinun tulisi lopettaa Google Analyticsin käyttösi. Mitkään tämän Sopimuksen muutokset eivät ole päteviä muutoin kuin (i) kirjallisesti laadittuina ja Googlen asianmukaisesti valtuutetun edustajan toimesta allekirjoitettuna, (ii) hyväksyessäsi päivitetyt ehdot verkossa tai (iii) jatkaessasi Palvelun käyttöä sen jälkeen kun Google on julkaissut Sopimuksen tai minkä tahansa Palveluun sovellettavan käytännön päivitykset.

16. Muut ehdot, sovellettava laki ja oikeuspaikka.

Google vapautuu Sopimuksen suorittamisesta siinä määrin kuin suorittaminen estyy, viivästyy tai sitä häiritsevät Googlen kohtuullisen vaikutusvallan ulottumattomiin jäävät tekijät. Tämä Sopimus (mukaan lukien kaikki osapuolten kirjallisesti laatimat lisäykset) muodostaa koko sopimuksen Googlen ja Sinun välillä tähän aiheeseen liittyen sekä korvaa kaikki aiemmat sopimukset ja ilmoitukset osapuolten välillä. Mikäli mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi mistä tahansa syystä, tällainen ehto muotoillaan uudelleen tarpeellisessa laajuudessa siten, että se voidaan saattaa voimaan suurimmassa mahdollisessa sallitussa laajuudessa osapuolten aikomuksen toteuttamiseksi, ja muut sopimuksen kohdat ovat edelleen kokonaisuudessaan voimassa. Tähän Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Kalifornian (Yhdysvallat) osavaltion lakien mukaisesti lukuun ottamatta sen kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasääntöjä. Mahdollisissa muiden maiden lakeja, määräyksiä ja säädöksiä sekä Kalifornian lakeja, määräyksiä ja säädöksiä koskevissa ristiriitatilanteissa Kalifornian lakeja, määräyksiä ja säädöksiä pidetään ja sovelletaan ensisijaisina. Molemmat osapuolet hyväksyvät, että yksinomainen ja henkilökohtainen lainkäyttöoikeus kuuluu Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan tuomioistuimille. Tähän Sopimukseen ei sovelleta Yleissopimusta kansainvälisen tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) eikä Uniform Computer Information Transactions Act -lakia. Ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltain vientimääräyksiä eikä sitä saa viedä tai käyttää kauppasaarron piiriin kuuluvissa maissa tai henkilöiden toimesta. Kaikki Googlelle lähetettävät ilmoitukset on lähetettävä: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ja kopio on lähetettävä lakiasianosastolle 1. luokan kirjeenä tai lentopostina tai lähettipalvelulla ja katsotaan toimitetuksi vastaanottohetkellä. Minkä tahansa laiminlyönnin anteeksiantaminen ei tarkoita minkään seuraavan laiminlyönnin anteeksiantamista. Et voi luovuttaa tai muulla tavoin siirtää mitään tämän Sopimuksen oikeuksistasi ilman Googlen etukäteistä kirjallista suostumusta ja kaikki tällaiset yritykset ovat pätemättömiä. Googlen ja Sinun välille ei muodostu juridista kumppanuutta, vaan kyse on itsenäisistä sopimuskumppaneista. Tämä sopimus on sitova ja astuu voimaan kunkin osapuolen vastaavien oikeusseuraajien ja luovutuksensaajien eduksi. Tämän Sopimuksen seuraavat kohdat jäävät voimaan myös Sopimuksen millä tahansa tavalla tapahtuvan päättymisen jälkeen: 1, 4, 5, 6 (poissulkien kaksi viimeistä lausetta), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ja 16.

Päivitetty viimeksi 7/30/2015