Archiwum: Google Chrome – informacje na temat ochrony prywatności

Wyświetl aktualną politykę prywatności | Wersja z 15.10.2010 r. | Wersja z 04.05.2010 r. | Wersja z 09.02.2010 r. | Wersja z 08.12.2009 r. | Wersja z 29.10.2009 r. | Wersja z 04.06.2009 r.

Data ostatniej modyfikacji: 8 grudnia 2009 r.

Polityka prywatności Google opisuje sposób, w jaki traktujemy informacje osobiste użytkowników korzystających z produktów i usług Google, w tym informacje udostępniane podczas korzystania z przeglądarki Google Chrome. Ponadto niniejszy dokument opisuje procedury ochrony prywatności właściwe dla przeglądarki Google Chrome. Google powiadomi użytkownika o wszelkich zmianach w niniejszej polityce. Użytkownik zawsze będzie miał możliwość używania przeglądarki w sposób uniemożliwiający wysyłanie informacji osobistych do Google lub zaprzestania jej używania.

Informacje otrzymywane przez Google podczas korzystania z przeglądarki Google Chrome

W celu pobrania i używania przeglądarki Google Chrome użytkownik nie musi podawać żadnych danych umożliwiających identyfikację. Podczas pobierania przeglądarki Google Chrome lub wykorzystywania jej do łączenia się z naszymi serwerami, Google otrzymuje tylko standardowe dane dziennika, w tym adres IP komputera i co najmniej jeden plik cookie. Przeglądarkę Google Chrome można skonfigurować tak, aby nie wysyłała plików cookie do Google ani do innych witryn, zgodnie z opisem dostępnym na tej stronie.

Ponadto niektóre funkcje przeglądarki Google Chrome wysyłają do Google ograniczoną ilość informacji dodatkowych:

 • Przy wpisywaniu adresów URL lub zapytań na pasku adresu przeglądarki wprowadzane litery są wysyłane do Google, aby funkcja sugestii mogła automatycznie proponować terminy lub adresy URL, których może szukać użytkownik. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępniać statystyki użytkowania firmie Google i zaakceptuje proponowane wyszukiwane hasło lub adres URL, także ta informacja zostanie przesłana do Google. Tę funkcję można wyłączyć, zgodnie z opisem dostępnym na tej stronie.
 • Jeśli użytkownik trafi na nieistniejący adres URL, przeglądarka Google Chrome może wysłać taki adres URL do Google w celu uzyskania pomocy w odnalezieniu szukanego adresu URL. Tę funkcję można wyłączyć, zgodnie z opisem dostępnym na tej stronie.
 • Funkcja bezpiecznego przeglądania Google Chrome co pewien czas nawiązuje połączenie z serwerami Google, aby pobrać najnowszą listę witryn wyłudzających informacje lub rozsyłających złośliwe oprogramowanie. Jeśli użytkownik odwiedzi stronę podejrzewaną o phishing lub rozsyłanie złośliwego oprogramowania, przeglądarka wyśle do Google zakodowaną, częściową kopię adresu URL, co pozwoli nam na przesłanie dodatkowych informacji o takiej witrynie. Google nie może tylko na tej podstawie określić adresu, który został odwiedzony przez użytkownika. Ponadto jeśli użytkownik zdecyduje się udostępniać statystyki użytkowania firmie Google i odwiedzi stronę podejrzewaną o phishing lub rozsyłanie złośliwego oprogramowania, Google otrzyma także inne informacje, takie jak pełny adres URL takiej strony, wysłany do niej nagłówek strony kierującej oraz adres URL znajdujący się na liście złośliwego oprogramowania Bezpieczne przeglądanie Google. Usługę Bezpieczne przeglądanie Google można wyłączyć, zgodnie z opisem dostępnym na tej stronie, a także można zrezygnować z udostępniania statystyk użytkowania firmie Google, zgodnie z opisem dostępnym na tej stronie. Więcej informacji na temat działania tej funkcji można znaleźć na tej stronie.
 • Każda kopia programu Google Chrome zawiera co najmniej jeden unikatowy numer aplikacji. Te numery, razem z informacjami na temat zainstalowanej przeglądarki (np. numer wersji, język), zostaną przesłane do Google po pierwszym zainstalowaniu i użyciu przeglądarki, jak również podczas sprawdzania dostępności aktualizacji przez przeglądarkę Google Chrome. Jeśli użytkownik zdecyduje się wysyłać do Google statystyki użytkowania i raporty dotyczące awarii, przeglądarka będzie wysyłać nam te informacje wraz z unikatowym numerem aplikacji. Raporty dotyczące awarii mogą zawierać informacje pochodzące z plików, aplikacji i usług uruchomionych w czasie jej wystąpienia. Raporty dotyczące awarii są przez nas wykorzystywane do diagnozowania wszelkich problemów z przeglądarką i podejmowania prób ich naprawienia.
 • Użytkownik może wybrać Google jako swoją wyszukiwarkę w przeglądarce Google Chrome, jak również używać przeglądarki Google Chrome do uzyskiwania dostępu do innych usług Google, np. Gmaila. Zastosowanie ma wówczas Polityka prywatności usługi Gmail lub innych używanych usług, niezależnie od używanej przeglądarki. Korzystanie z przeglądarki Google Chrome do łączenia się z usługami Google nie powoduje otrzymywania przez Google żadnych specjalnych ani dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.
 • W przypadku włączenia funkcji synchronizacji przeglądarki Google Chrome będzie ona przechowywać informacje o ustawieniach przeglądarki, takie jak dane zakładek, na serwerach Google wraz z Twoim kontem Google. Informacje przechowywane na koncie użytkownika są chronione przez Politykę prywatności Google. Informacje te muszą być przez nas przechowywane, abyśmy mogli je wysłać do innych komputerów, na których użytkownik włączy funkcję synchronizacji przeglądarki Google Chrome. Więcej szczegółów na temat konkretnych informacji, które można wybrać do synchronizowania, można znaleźć na tej stronie. Tę funkcję można wyłączyć, zgodnie z opisem dostępnym na tej stronie.

Informacje otrzymywane przez operatorów witryn podczas przeglądania ich za pomocą przeglądarki Google Chrome

Witryny odwiedzane w przeglądarce Google Chrome automatycznie otrzymują standardowe dane dziennika podobne do tych, jakie otrzymuje Google. Takie witryny mogą ponadto zapisywać własne pliki cookie lub dane usług internetowych na komputerze użytkownika. Zakres stosowania plików cookie można ograniczyć, ustawiając preferencje w menu Opcje przeglądarki Google Chrome. Jeśli przeglądarka Google Chrome jest używana w trybie incognito, nie będzie przesyłała żadnych istniejących plików cookie do odwiedzanych witryn. W trybie incognito witryny mogą jednak umieszczać na komputerze użytkownika nowe pliki cookie. Te pliki będą przechowywane tymczasowo i przesyłane do witryn w czasie, gdy użytkownik znajduje się w trybie incognito. Zostaną one usunięte po zamknięciu przeglądarki lub po powrocie do normalnego trybu przeglądania.

Informacje zapisywane na komputerze użytkownika podczas korzystania z przeglądarki Google Chrome

Przeglądarka Google Chrome rejestruje na komputerze użytkownika przydatne informacje dotyczące historii przeglądania. Są to między innymi:

 • podstawowe informacje na temat historii przeglądania: adresy URL odwiedzanych stron, plik pamięci podręcznej zawierający tekst tych stron oraz lista adresów IP, do których prowadzą linki znajdujące się na odwiedzanych stronach;
 • możliwy do przeszukiwania indeks większości odwiedzanych stron (z wyjątkiem stron zabezpieczonych, zawierających przedrostek „https” w adresie internetowym, np. stron niektórych banków);
 • miniaturowe zrzuty ekranu większości odwiedzanych stron;
 • pliki cookie lub dane usług internetowych zapisywane na komputerze użytkownika przez odwiedzane witryny;
 • rejestr plików pobranych z witryn.

Całość lub część tej historii można w każdej chwili usunąć, postępując zgodnie z procedurą opisaną w sekcji Najczęściej zadawane pytania.

Informacje zapisywane przez przeglądarkę Google Chrome na komputerze użytkownika można ograniczyć, przechodząc w tryb incognito. W tym trybie przeglądarka nie zapisuje podstawowych informacji na temat historii przeglądania, takich jak adresy URL, przechowywany w pamięci podręcznej tekst stron czy adresy IP, do których prowadzą linki znajdujące się w odwiedzanych witrynach. Nie zapisuje także migawek odwiedzanych stron ani nie prowadzi rejestru pobieranych plików. (Te informacje mogą jednak być przechowywane w innym miejscu na komputerze użytkownika). Nowe pliki cookie otrzymane w trybie incognito nie zostaną zapisane po zamknięciu przeglądarki lub powrocie do normalnego trybu przeglądania. Użytkownik wie, kiedy znajduje się w trybie incognito, ponieważ w lewym górnym rogu przeglądarki pojawia się informująca o tym ikona. W niektórych przypadkach może też zostać zmieniony kolor ramki okna przeglądarki.

Podczas wprowadzania zmian w konfiguracji przeglądarki, takich jak dodawanie strony internetowej do zakładek lub zmiana ustawień, te informacje są również zapisywane. Tryb incognito nie ma wpływu na te zmiany.

Użytkownik może wybrać opcję zapisywania w przeglądarce Google Chrome haseł do określonych witryn. Zapisane hasła mogą być przeglądane w oknie dialogowym Opcje na karcie Prywatne rzeczy.

Informacje dotyczące korzystania z rozszerzeń w przeglądarce Google Chrome

Po zainstalowaniu rozszerzenia w przeglądarce Google Chrome może ono zapisywać dane lokalnie oraz wysyłać wszelkie dane, do których ma pozwolenie na dostęp, do dowolnego serwera strony trzeciej, na komunikację z którym wydano mu pozwolenie. Trzeba mieć zatem pewność, że zna się programistę danego rozszerzenia i że można mu zaufać. Po pobraniu rozszerzenia użytkownik jest informowany o przyznawanych mu pozwoleniach. Przeglądarka Google Chrome zapisuje listę wszystkich rozszerzeń na komputerze wraz z adresem URL na potrzeby aktualizacji oraz kategorią pozwoleń wymaganych do działania danego rozszerzenia. Informacje te są okresowo używane przez przeglądarkę Google Chrome do sprawdzania dostępności aktualizacji rozszerzeń oraz automatycznego pobierania i instalowania takich aktualizacji. Dodatkowo przeglądarka Google Chrome przechowuje listę rozszerzeń znanych jako szkodliwe lub nielegalne i używa jej w sytuacji, gdy konieczne jest wyłączenie lub usunięcie rozszerzenia z komputera. Przeglądarka Google Chrome będzie okresowo pobierać lub aktualizować tę listę.

W przypadku korzystania z rozszerzeń udostępnianych przez Google przeglądarka wysyła nam jeden lub kilka unikatowych numerów informacyjnych po pierwszym zainstalowaniu takiego rozszerzenia, przy sprawdzaniu dostępności jego aktualizacji przez przeglądarkę Google Chrome oraz przy jego odinstalowywaniu. Informacji tych będziemy używać w galerii rozszerzeń do śledzenia danych o używaniu danego rozszerzenia oraz do układania rankingów popularności rozszerzeń. Nie będziemy natomiast używać tych informacji do zidentyfikowania użytkownika ani nie powiążemy ich z osobistymi informacjami użytkownika.

Zastosowania

Informacje otrzymywane przez Google podczas korzystania z przeglądarki Google Chrome są przetwarzane w celu obsługi i ulepszania przeglądarki Google Chrome oraz innych usług Google. Informacje otrzymywane przez operatorów innych witryn podlegają politykom prywatności obowiązującym w tych witrynach. Przeglądarka Google Chrome zapisuje informacje na komputerze użytkownika w celu zwiększenia wydajności przeglądarki i udostępniania takich funkcji, jak opcja przeglądania migawek odwiedzanych stron.

Więcej informacji

Google przestrzega amerykańskich zasad ochrony danych osobowych (zasady „safe harbor”). Więcej informacji na temat ogólnych zasad ochrony danych osobowych i naszego procesu rejestracji można znaleźć w witrynie internetowej amerykańskiego Ministerstwa Handlu.

Dodatkowe informacje na temat przeglądarki Google Chrome są dostępne tutaj.

Więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności zawiera dokument z pełną polityką prywatności. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt. Można też skontaktować się z nami pocztą tradycyjną pod adresem:

Privacy Matters
c/o Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043 (USA)