Khoảng 234 kết quả (0,00 giây) 
  Google
   Tìm kiếm Tùy chỉnh
 1. Thiết kế, in Profile, Catalogue, Hồ sơ năng lực
  Profile, Catalogue, Hồ sơ năng lực là một tài liệu giới thiệu về Công ty dành cho
  khách hàng. Thông qua Profile, Catalogue, Hồ sơ năng lực của Công ty, khách ...

  idibrand.com/index.php?option...id...
 2. Hồ sơ năng lực Dicom - IDIBRAND
  Hồ sơ năng lực của Cổ phần Đầu tư Phát triển Bưu chính - Viễn thông (DICOM)
  do IDIBRAND thực hiện thiết kế và in ấn thể hiện đầy đủ năng lực, kinh nghiệm ...

  idibrand.com/?option=com_content...
 3. Thiết kế, in hồ sơ năng lực, sách, tạp chí, kỷ yếu, báo cáo thường ...
  Với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi chuyên
  thiết kế - in sách, tạp chí, kỷ yếu, báo cáo thường niên, tài liệu đặc bi.

  idibrand.com/index.php?...
 4. Hồ sơ năng lực 2012
  Hồ sơ năng lực. 3.4. Sách, Tạp chí. 3.5. Đồng phục nhân viên, huy hiệu. 3.6. Bản
  tin. 3.7. Kỷ yếu, Báo cáo. 4. ấn phẩm marketing. 4.1. Bộ giấy mời + Phong bì.

  idibrand.com/upload/IDIBRAND-Profile-2012-web.pdf
 5. Studio chụ ảnh lịch độc quyền, catalogue, brochure, tờ rơi, hồ sơ ...
  Chụp ảnh cho các ấn phẩm. Lịch độc quyền; Catalogue; Brochure; Tờ rơi (Flyer);
  Hồ sơ năng lực; Profile company; Báo cáo tài chính. idibrand-studio-anpham-1.

  idibrand.com/index.php?option...
 6. Thiet ke logo, in an, thuong hieu, branding, logo vector, thiet ke ...
  Logo · Branding · Name card, phong bì, tiêu đề thư · Catalogue, profile, hồ sơ
  năng lực · Sách, báo, kỷ yếu, tạp chí · Tờ rơi, tờ gấp, flyer, brochure · Áp phích, ...

  idibrand.com/
 7. Trang đầu - IDIBRAND
  brochure, tờ rơi, hồ sơ năng lực (profile company), báo cáo tài chính Thực phẩm,
  ... phẩm Lịch độc quyền Catalogue Brochure Tờ rơi (Flyer) Hồ sơ năng lực ...

  idibrand.com/index.php?searchword=profile...ty...
 8. Quy trình studio chụp ảnh sản phẩm giữa IDIBRAND với khách hàng
  ... pha lê · Studio chụp ảnh thực phẩm, đồ uống · Studio chụ ảnh lịch độc quyền,
  catalogue, brochure, tờ rơi, hồ sơ năng lực (profile company), báo cáo tài chính.

  idibrand.com/index.php?option=com...
 9. Thiết kế và in bìa file (folder)
  Hồ sơ năng lực IDIBRAND ... gấp, flyers · Thiết kế, in sách, tạp chí, kỷ yếu, guide
  book · Thiết kế, in Profile, Catalogue, Hồ sơ năng lực · Thiết kế và in name card.

  idibrand.com/index.php?option...id...
 10. Những tài liệu tiếp thị cơ bản cho công ty
  Bộ hồ sơ giới thiệu về công ty nên bao gồm những thông tin sau: ... Tài liệu này
  nên bao gồm kinh nghiệm của công ty, năng lực sản xuất, doanh thu, tốc độ ...

  idibrand.com/index.php?option=com...id...


 

Mẹo tìm kiếm


©2013 Google