Khoảng 65 kết quả (0,00 giây) 
  Google
   Tìm kiếm Tùy chỉnh
 1. Logo thương hiệu HONDA FANS CLUB (HFC) - IDIBRAND
  HONDA FANS CLUB (HFC) - với logo mới; Là cơ hội để quảng bá "thương hiệu"
  HFC đến với OSer, các thành viên yêu thích nhãn hàng Honda. IDIBRAND thiết ...

  idibrand.com/index.../index.php?...honda...
 2. Thiet ke logo, in an, thuong hieu, branding, logo vector, thiet ke ...
  ... idibrand-HFC-logo-160 · Logo thương hiệu. HONDA FANS CLUB (HFC) ·
  idibrand-VTH-logo-160 · Logo thương hiệu. VTH Vietnam · idibrand-Aile-logo-
  160

  idibrand.com/
 3. Brand Measurement: Đo lường thương hiệu - IDIBRAND
  Ví dụ như nhãn Honda sẽ được đánh giá cao hơn Yamaha vì Honda đã vào thị
  trường Việt Nam từ rất lâu đến nỗi người tiêu dùng sử dụng từ honda khi muốn ...

  idibrand.com/index.php/index.php?option...
 4. Tư vấn, thiết kế, xây dựng, quảng bá, phát triển Hệ thống nhận diện ...
  ... chuẩn phối hợp màu sắc, font chữ, kích thước để thương hiệu luôn có sự đồng
  nhất trong thiết kế tạo .... HONDA FANS CLUB (HFC) · idibrand-VTH-logo-160

  idibrand.com/index.php?...
 5. Ý tưởng "điên" trong thiết kế logo - IDIBRAND
  ... Cách đơn giản hóa trong thiết kế logo · Sáng tạo trong font chữ logo · Thiết kế
  .... các chấm tròn quen thuộc, Ford là màu xanh dương, Honda là đỏ và đen …

  idibrand.com/index.php?option...id...
 6. Thiết kế Logo, logo design - IDIBRAND
  ... idibrand-HFC-logo-160 · Logo thương hiệu ·HONDA FANS CLUB (HFC) ·
  idibrand-VTH-logo-160 · Logo thương hiệu ·VTH Vietnam · idibrand-Aile-logo-
  160

  idibrand.com/index.php?option=com...
 7. Hệ thống thương hiệu Holafoods
  Logo thương hiệu VTH Vietnam · Logo thương hiệu HONDA FANS CLUB (HFC) ·
  Logo thương hiệu Greenscafe · Logo thương hiệu Rồng Vàng (DGD) · Logo ...

  idibrand.com/index.php?option=com...
 8. Logo thương hiệu Rồng Vàng (DGD)
  Stock Photo · Vector · Font · Icon · File PDF ... Logo thương hiệu VTH Vietnam ·
  Logo thương hiệu HONDA FANS CLUB (HFC) · Logo thương hiệu Greenscafe.

  idibrand.com/index.php?option=com...
 9. Thiết kế kiểu dáng chai, nhãn rượu Lộc Sơn
  Logo thương hiệu HONDA FANS CLUB (HFC) · Logo thương hiệu Greenscafe ·
  Logo thương hiệu Rồng Vàng (DGD) · Logo thương hiệu CTM · Hệ thống ...

  idibrand.com/index.php?option...
 10. Chiến lược Emotional marketing ( marketing cảm xúc)
  Stock Photo · Vector · Font · Icon · File PDF .... Honda nói “Tôi yêu Việt Nam” mà
  gây cho người tiêu dùng nhiều xúc động cũng phải dựa trên một bề dày gắn bó ...

  idibrand.com/index.php?option=com...view...


 

Mẹo tìm kiếm


©2013 Google