4 kết quả (0,00 giây) 

Hiển thị kết quả cho thương hai. Tìm kiếm thay thế cho thương hi
  Google
   Tìm kiếm Tùy chỉnh
 1. Sự không đồng bộ giữa Sales và Marketing
  Nhưng lý thuyết này chỉ có hiệu quả khi cả hai bộ phận Bán hàng và ... giáo dục,
  xúc tiến thương mại – cho đến thời điểm bộ phận Bán hàng có thể tạo lập các ...

  idibrand.com/index.php?option...id...thuong...
 2. Trang đầu - Idibrand.com
  IDIBRAND xây dựng & phát triển trên 4 lĩnh vực: Thương hiệu, thiết kế & In ấn, ...
  lúc nguồn thu từ quảng cáo và doanh số phát hành giảm đã làm tổn hại không .

  idibrand.com/index.php?searchword=thiet+ke...
 3. Storytelling marketing – Sự lan tỏa cảm xúc
  Một thương hiệu mạnh phải được tạo dựng trên những giá trị rõ ràng và phải tạo
  ra ... Không chỉ là kể chuyện, đó đã là đối thoại và xa hơn là tâm sự hai chiều ...

  idibrand.com/index.php?option...id...thuong...
 4. 7 điều các nhà tiếp thị có thể học hỏi từ đứa trẻ 10 tuổi - IDIBRAND
  Thông tin thương hiệu · Kiến thức thương hiệu · Thuật ngữ thương hiệu .... Sự bó
  buộc trong một hoặc hai phương tiện truyền thông sẽ giết chết hoạt động tiếp ...

  idibrand.com/index.php?...thuong...

Hiển thị kết quả cho thương hai. Tìm kiếm thay thế cho cụm từ gốc: thương hi


 

Mẹo tìm kiếm


©2013 Google