1 kết quả (0,00 giây) 
  Google
   Tìm kiếm Tùy chỉnh
 1. PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ EHR - Timsanpham.com
  Tham gia, 17.03.2012 ... kê tương thích với những quy định mới nhất trong luật
  lao động Việt Nam. ... Tự động hóa và tin học hóa công việc quản trị nhân sự.

  timsanpham.com/san-pham/.../phan-mem-quan-ly-nhan-su-ehr.html


 

Mẹo tìm kiếm


©2013 Google