Približný počet výsledkov: 253 000 (0,00 sekúnd) 
  Google
   Vlastné vyhľadávanie
 1. Fyzika - Wikipédia
  Fyzika (zo starogr. φυσικός (fysikos) = "prirodzený" a φύσις (fysis) = "príroda") je
  prírodná veda o transformáciách energie v časopriestore a o vlastnostiach jej ...

  sk.wikipedia.org/wiki/Fyzika
 2. o škole - Učivá - Fyzika
  ... Prírodoveda, Ruština, Slovenčina, Španielčina, Taliančina, Zemepis. všetky
  ročníky, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník. Fyzika: všetky ročníky ...

  www.oskole.sk/?id_cat=3
 3. Fyzika – Wikipedie
  Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda
  , archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

  cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
 4. Teoretická fyzika - Wikipédia
  Teoretická fyzika je časť fyziky, ktorá hľadá a formuluje všeobecné zákony,
  princípy a teórie, z ktorých deduktívnou cestou vyvodzuje nové poznatky.
  Základom ...

  sk.wikipedia.org/wiki/Teoretická_fyzika
 5. Fyzika - príklady.eu — Zbierka úloh z matematiky, fyziky a chémie ...
  Fyzika - príklady.eu. Príjemne ma prekvapil záujem študentov o moje stránky „
  Matematické cvičenia z učiva strednch škôl.“ To ma inšpirovalo pripraviť „
  Cvičenia ...

  www.priklady.eu/sk/Fyzika.alej
 6. Fyzika.sk
  Databáza programov a informácií pre učitelov, študentov a odborníkov z iných
  vedných oblastí.

  www.fyzika.sk/
 7. Java aplety pre fyziku (Java 1.4)
  Java aplety pre fyziku. Walter Fendt. Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z
  Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava ...

  www.walter-fendt.de/ph14sk/
 8. Fyzika v príkladoch
  doc. Peter Hockicko, PhD. Katedra fyziky EF ŽU. Veľký Diel 010 26 Žilina, mailto:
  hockicko@fyzika.utc.sk. Novinky: - 1.9. 11 - nové príklady - Zadania príkladov ...

  hockicko.uniza.sk/
 9. Fyzika | Ťaháky-referáty.sk
  Hľadáte referát na tému Fyzika? Referáty, ťaháky a slohové práce z oblasti Fyziky
  na jednom mieste. Nájdite a vytlačte si svoj referát.

  referaty.aktuality.sk/fyzika
 10. Fyzika :: MEF
  Encyklopedie fyziky ... Toto je nová verze Multimediální Encyklopedie Fyziky (
  MEF) Více informací » ... 6 | MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

  fyzika.jreichl.com/


 

Tipy pre hľadanie


©2013 Google