Jak funguje Google Voice

Google Voice pro potřeby poskytování služeb ukládá, zpracovává a uchovává vaši historii volání (včetně telefonních čísel volajících, volaných telefonních čísel, dat, časů a trvání hovorů), nahrané uvítací zprávy, hlasové zprávy, zprávy SMS, nahrané hovory a další data související s vaším účtem.

Svou historii volání, nahrané uvítací zprávy, hlasové zprávy (zvukové i přepisy), zprávy SMS i nahrané hovory můžete uspořádat nebo vymazat pomocí svého účtu Google Voice. Vymazání se v zobrazení účtu projeví okamžitě, viditelná zůstane jen vaše doručená pošta a historie placených hovorů. Kopie vymazaných dat a účtů, kromě informací o hovorech, budou z našich aktivních serverů vymazány do 90 dní a mohou zůstat v našich záložních systémech. Anonymizované kopie informací o hovorech, které neumožňují osobní identifikaci, v našich systémech zůstanou kvůli přehledům a auditům.