Politik for brugerindhold og -adfærd

Googles produkter og tjenester til sociale handlinger og deling gør det muligt for folk fra forskellige baggrunde at starte samtaler, dele oplevelser, samarbejde om projekter og skabe nye fællesskaber. Vores politikker er i høj grad med til at give vores brugere en positiv oplevelse i produkterne nedenfor (samlet kaldet "Tjenester"). Følg disse politikker, når du:

 • Bruger Google+, herunder Google+ kommentarer i andre produkter, som for eksempel Blogger
 • Deltager i offentligt delte Hangouts eller Hangouts On Air
 • Sender Hangouts-invitationer
 • Deler indhold med et link via Google Fotos.

Vi er meget afhængige af, at brugere giver os besked om indhold, der muligvis er i modstrid med vores politikker. Når vi får besked om en potentiel overtrædelse af en politik, gennemgår vi muligvis indholdet og træffer foranstaltninger, herunder begrænsning af adgang til indholdet, fjernelse af indholdet og begrænsning eller ophævelse en brugers adgang til Google-produkter. Bemærk, at der kan forekomme undtagelser til disse politikker på baggrund af kunstneriske, uddannelsesmæssige eller dokumentariske hensyn, eller hvor det på anden måde og i høj grad er til offentlighedens fordel ikke at træffe nogen foranstaltninger.

Nu og da ændrer vi disse politikker, og derfor bør du holde dig opdateret her på siden. Foruden nedenstående politikker skal du være opmærksom på, at adskillige produkter og funktioner muligvis har yderligere politikker og vilkår. Følg derfor de links, der er angivet, til sådanne yderligere krav.

 1. Ulovlige aktiviteter

  Du må ikke bruge vores Tjenester til ulovlige aktiviteter eller til at anspore til farlige og ulovlige handlinger, som for eksempel terrorisme, salg af ulovlige stoffer eller menneskesmugling.

  Vi kan også fjerne indhold, som ikke overholder gældende lokale love. Klik her for at rapportere indhold, som ifølge dig skal fjernes på baggrund af lokale love.

 2. Ondsindet eller skadelig aktivitet

  Du må ikke sende vira, malware eller anden form for ondsindet eller skadelig kode. Du må ikke distribuere indhold, der skader eller forstyrrer driften af netværk, servere eller anden form for infrastruktur, som tilhører Google eller andre. Du må ikke bruge vores Tjenester til phishingsvindel.

 3. Diskriminerende tale

  Vores produkter er platforme til ytringsfrihed. Vi tillader dog ikke indhold, som promoverer eller tolererer vold mod enkeltpersoner eller grupper på baggrund af race eller etnisk herkomst, religion, handicap, køn, alder, nationalitet, veteranstatus eller seksuel orientering/kønsidentitet, eller hvis primære formål er at anspore til had på baggrund af disse grundlæggende karakteristika. Dette kan være en hårfin balance, men hvis indholdets primære formål er at angribe en beskyttet gruppe, så overskrider det grænsen.

 4. Chikane, mobning og trusler

  Du må ikke udsætte andre for chikane, mobning eller trusler, og du må ikke opildne andre til det. Alle, som bruger vores Tjenester til at udse sig en person med henblik på ondsindet misbrug, eller som bruger Tjenesterne til at true en person med alvorlig skade, til at seksualisere en person på en uønsket måde, eller til på anden vis at chikanere andre, får muligvis det stødende indhold fjernet eller bliver permanent udelukket fra at bruge Tjenesterne. I nødsituationer kan vi eskalere overhængende trusler om alvorlig skade til politiet. Vær opmærksom på, at onlinechikane desuden er ulovligt mange steder, og at det kan få alvorlige konsekvenser for både udøver og offer offline.

  Få flere oplysninger om yderligere foranstaltninger, du kan træffe, for at stoppe chikane og mobning i Google+.

 5. Personlige og fortrolige oplysninger

  Du må ikke distribuere andre personers personlige og fortrolige oplysninger, som for eksempel kreditkortnumre, personnumre eller kontoadgangskoder, uden disse personers tilladelse. Du må ikke indsende eller distribuere billeder eller videoer af umyndige personer uden at indhente det nødvendige samtykke fra den pågældende persons juridiske repræsentant. Rapportér en overtrædelse

 6. Udnyttelse af børn

  Du må ikke uploade eller dele indhold, som udnytter eller misbruger børn. Dette omfatter alle billeder, der viser seksuelt misbrug af børn (herunder tegninger) og enhver type indhold, som fremstiller børn på en seksuel måde. Vi fjerner sådanne former for indhold og træffer de nødvendige foranstaltninger, hvilket kan omfatte deaktivering af konti samt en anmeldelse til National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) og politiet. Vær opmærksom på, at denne politik også kan gælde for indhold, der uploades eller sendes via vores Tjenester.

  Hvis du finder indhold, som efter din mening viser udnyttelse af børn på denne måde, skal du ikke give +1 til det, videredele eller kommentere indholdet, heller ikke for at gøre Google opmærksom på det. Du skal i stedet anmelde indholdet ved hjælp af linket "Rapportér misbrug". Hvis du finder sådanne former for indhold andre steder på internettet, skal du kontakte NCMEC direkte.

 7. Spam

  Du må ikke sende spam, herunder uønsket salgsfremmende eller kommercielt indhold, eller uønskede eller masseomdelte anmodninger.

  Du må ikke på overdreven vis sende invitationer, føje personer til dine cirkler eller sende beskeder til folk, du ikke kender.

 8. Manipulation af rangering

  Manipuler ikke rangering eller relevans med brug af teknikker som gentagne eller vildledende søgeord eller metadata.

 9. Materiale med seksuelt indhold

  Du må ikke distribuere seksuelt eller pornografisk materiale. Du må ikke skabe trafik til kommercielle websites med porno.

  Vi tillader dog naturalistiske og dokumentariske skildringer af nøgenhed (som for eksempel et billede af et spædbarn, der ammes) samt skildringer af nøgenhed, der tjener et tydeligt uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kunstnerisk formål.

  Vær opmærksom på, at dit Google+ profilbillede ikke må omfatte seksuelt eller stødende indhold. Det er eksempelvis ikke tilladt at bruge et nærbillede af en persons baller eller kavalergang.

 10. Vold

  Du må ikke vise afbildninger af grafisk eller umotiveret vold.

 11. Relaterede varer og tjenester

  Vores Tjenester gør det muligt at diskutere mange emner, men vi tillader ikke indhold, som fremmer salget af regulerede varer og tjenester, herunder alkohol, spil, medicin og ikke-godkendte tilskud, tobak, fyrværkeri, våben eller medicinske apparater.

  Da disse varer og tjenester ofte er underlagt streng regulering og muligvis ikke er passende for alle aldre eller i alle lande, har vi skabt værktøjer i Google+, der kan hjælpe dig med at målrette dit indhold til brugere i den passende aldersgruppe i de rette lande. Hvis dit indhold promoverer regulerede varer og tjenester, er det dit ansvar at angive den passende alder og de geografiske restriktioner, der gælder for det pågældende indhold, såfremt disse værktøjer er tilgængelige. Hvis vi modtager en klage om, at indhold af en sådan type rettes mod en målgruppe, som er i strid med love og bestemmelser, kan vi fjerne eller begrænse indholdet eller kontoen.

  Selvom den passende alder og geografiske begrænsning er på plads, tillader vi stadig ikke, at salget af ovenstående produkter fremmes.

  Få flere oplysninger om målgruppeindstillinger i Google+.

 12. Personefterligning

  Du må ikke bruge vores Tjenester til at vildlede eller forvirre brugere ved at udgive dig for at være en anden person eller ved at repræsentere en organisation, du ikke repræsenterer. Nogle produkter har yderligere retningslinjer: Få flere oplysninger om personefterligning i Google+.

 13. Overtagelse af konti

  Du må ikke bruge en anden persons konto uden vedkommendes tilladelse.

 14. Brug af flere konti

  Du må ikke oprette eller bruge flere konti for at omgå vores politikker eller for at omgå blokeringer eller på anden måde undergrave begrænsninger, der gælder for din konto. Hvis du for eksempel er blevet blokeret af en anden bruger eller suspenderet på grund af misbrug, må du ikke oprette en erstatningskonto, som bruges til lignende aktivitet.

Om vores politikker og vilkår

Disse politikker gælder generelt for det indhold, som du sender i vores Tjenester. Nogle tjenester har særskilte politikker, som kan findes i selve tjenesten, og som gælder for din brug af den pågældende tjeneste. Alle Google-produkter og -tjenester er underlagt deres gældende servicevilkår.

Rapportering af potentielle problemer

Hvis du støder på indhold eller brugere, som efter din mening overtræder ovenstående politikker, skal du rapportere det til os via linket "Rapportér misbrug" (eller via et link med et lignende navn). Få flere oplysninger om rapportering af misbrug i Google+, Hangouts-invitationer og Google Fotos.