Yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth

Sidst ændret: Den 31. januar 2018

Tak, fordi du bruger Google Maps og Google Earth ("Google Maps/Google Earth").

Med Google Maps/Google Earth får du mulighed for at se og bruge en stor mængde indhold, herunder kort- og terrændata, billeder, virksomhedsfortegnelser, trafikoplysninger, anmeldelser og andre relaterede oplysninger, der leveres af Google og Googles licensgivere og brugere ("Indholdet").

Når du tilgår, downloader eller bruger Google Maps/Google Earth, accepterer du samtidig at være underlagt følgende:

 1. Googles servicevilkår (de "Generelle vilkår")
 2. Nærværende yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth (de "Yderligere vilkår for Maps/Earth")
 3. De juridiske meddelelser vedrørende Google Maps/Google Earth (de "Juridiske meddelelser") og
 4. Googles privatlivspolitik ("Privatlivspolitikken").

Læs alle disse fire dokumenter grundigt (start med de Generelle vilkår). I de Generelle vilkår defineres eksempelvis dine immaterielle rettigheder til det indhold, du uploader, og dit ansvar i forbindelse med brug af Google-indhold eller indhold fra tredjepart eller brug af Google Maps/Google Earth, mens du kører.

De Generelle vilkår, de Yderligere vilkår for Maps/Earth, de Juridiske meddelelser og Privatlivspolitikken benævnes samlet "Aftalen". Aftalen udgør en juridisk forpligtende kontrakt mellem dig og Google vedrørende din brug af Google Maps/Google Earth.

 1. Licens. I henhold til Aftalens vilkår giver Google dig en ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages, til at bruge Google Maps/Google Earth, herunder funktioner, der giver dig mulighed for følgende:

  1. At se og annotere kort

  2. At oprette KML-filer og kortlag

  3. At vise Indhold offentligt med korrekt kreditering online, som video og i trykt form samt

  4. At gøre mange andre ting, der er beskrevet på tilladelsessiden Brug af Google Maps, Google Earth og Street View.

 2. Forbudt adfærd. Når du bruger Google Maps/Google Earth, må du ikke (og du må heller ikke give dem, der handler på dine vegne, tilladelse til at):

  1. Videredistribuere eller sælge nogen del af Google Maps/Google Earth eller oprette et nyt produkt eller en ny tjeneste, der er baseret på Google Maps/Google Earth (medmindre du bruger Google Maps/Google Earth API'er i overensstemmelse med gældende servicevilkår for disse)

  2. Kopiere Indholdet (medmindre du har tilladelse til at gøre dette i henhold til tilladelsessiden Brug af Google Maps, Google Earth og Street View eller gældende immaterialret, herunder "rimelig brug")

  3. Massedownloade eller oprette massefeeds med Indholdet (eller tillade andre at gøre dette)

  4. Bruge Google Maps/Google Earth til at oprette eller supplere andre kortlægningsrelaterede datasæt (herunder et kortlægnings- eller navigationsdatasæt, en database med virksomhedsfortegnelser, en mailingliste eller en telemarketingliste) med henblik på brug i en tjeneste, der fungerer som en erstatning for eller minder meget om Google Maps/Google Earth

  5. Bruge nogen del af Google Maps/Google Earth sammen med andre folks produkter eller tjenester til eller i forbindelse med realtidsnavigation eller teknologi i selvkørende køretøjer, medmindre det sker via en konkret Google-leveret funktion såsom Android Auto eller Send til bil

  6. Foretage reverse engineering eller forsøge at udlede kildekoden fra Google Maps/Google Earth eller anden relateret software, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lovgivning

  7. Fjerne, skjule eller ændre Googles servicevilkår eller links til eller meddelelser vedrørende disse vilkår eller meddelelser vedrørende ophavsret, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder eller

  8. Foretage handlinger, der er upassende eller ulovlige, eller som overtræder andres rettigheder (herunder deres privatliv, offentlig omtale og immaterielle rettigheder).

 3. Faktiske forhold og accept af risiko. Når du bruger kortdata, trafikoplysninger, rutevejledning og andet Indhold i Google Maps/Google Earth, konstaterer du muligvis, at de faktiske forhold adskiller sig fra kortresultaterne og Indholdet. Du skal derfor altid bruge din sunde fornuft og acceptere, at du benytter Google Maps/Google Earth på eget ansvar. Du er til altid ansvarlig for din egen adfærd og konsekvenserne heraf.

 4. Dit Indhold i Google Maps/Google Earth. Indhold, du uploader, indsender, gemmer, sender eller modtager via Google Maps/Google Earth, er underlagt Googles Generelle vilkår, herunder den licens, der er angivet i afsnittet "Dit Indhold i vores Tjenester". Indhold, der kun forbliver på din enhed (f.eks. en lokalt gemt KML-fil), uploades eller indsendes ikke til Google og er derfor ikke underlagt denne licens.

 5. Offentlige instansers brug. Hvis du bruger vores Tjenester på vegne af en offentlig instans, er du underlagt følgende vilkår:

  1. Offentlige instansers brug af vores Tjenester. Det afsnit under Generelle vilkår, der har overskriften "Erhvervsmæssig brug af vores Tjenester", erstattes i sin helhed af følgende tekst:

   "Hvis du bruger vores Tjenester på vegne af en offentlig instans, accepterer den pågældende instans at være underlagt nærværende vilkår. I det omfang gældende love, regler, privilegier og immunitet tillader det, indvilger den pågældende instans i at holde Google og Googles associerede virksomheder, repræsentanter, agenter og medarbejdere skadesløse i forbindelse med eventuelle krav, handlinger eller søgsmål som følge af eller med relation til brug af Tjenesterne eller overtrædelse af nærværende vilkår, herunder erstatningspligt eller udgifter som følge af krav, tab, skader, domfældelser, retssagsomkostninger og advokatsalærer."

  2. Lovvalg.

   1. Afsnittet vedrørende lovvalg og værneting i de Generelle vilkår gælder ikke for offentlige instanser på by- eller delstatsniveau i USA og EU.

   2. Hvad angår offentlige instanser i USA, erstattes afsnittet vedrørende lovvalg og værneting i de Generelle vilkår i sin helhed af følgende tekst:

    "Nærværende Aftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til USA's love uden hensyntagen til eventuel lovkonflikt. I det omfang føderal lov tillader det, gælder følgende: (A) Aftalen er underlagt lovene i staten Californien (med undtagelse af Californiens bestemmelser vedrørende lovkonflikt), såfremt føderal lov ikke er gældende, og (B) alle tvister, der måtte opstå som følge af eller med relation til nærværende Aftale eller Tjenesterne, skal udelukkende afgøres ved de føderale domstole i Santa Clara County, Californien, og parterne giver deres samtykke til disse domstoles kompetence over deres person."

  3. USA's regerings begrænsede rettigheder. Al adgang til eller brug af Google Maps/Google Earth fra USA's regerings side eller på vegne af USA's regering er underlagt afsnittet "USA's regerings begrænsede rettigheder" under Juridiske meddelelser.

 6. Enterprise-brugere. Hvis du har indgået en Enterprise-aftale vedrørende Google Maps API'er, som giver dig mulighed for at bruge Google Maps på et website, i en app eller i et andet produkt, finder følgende vilkår anvendelse.

  1. Vilkår vedrørende databeskyttelse i Europa. Du og Google accepterer hermed Google Maps Controller-Controller Data Protection Terms (vilkårene vedrørende databeskyttelse på controller-controller-basis i Google Maps). Disse vilkår kan læses her: https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/.

  2. Servicevilkår for overførsel. Senest den 25. maj 2018 skal du på dit website, i din app eller i servicevilkårene for dit produkt udtrykkeligt angive, at brugerne er underlagt de Yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth (herunder Googles privatlivspolitik), og implementere hyperlinks til begge disse, medmindre der i forvejen er et hyperlink til nærværende Yderligere vilkår for Maps/Earth alle de steder på dit website eller i din app, hvor der vises Google Maps-data.