Google Mapsin ja Google Earthin lisäkäyttöehdot

Muokattu viimeksi: 31.1.2018

Kiitos, että käytät Google Mapsia ja Google Earthia ("Google Maps ja Google Earth").

Google Mapsin ja Google Earthin avulla voit tarkastella ja käyttää monenlaista sisältöä, kuten kartta- ja maastotietoja, kuvia, yritystietoja, liikennetietoja, arvosteluja ja muita Googlen sekä sen käyttöoikeuksien myöntäjien ja käyttäjien tarjoamia aiheeseen liittyviä tietoja ("Sisältö").

Käyttämällä Google Mapsia tai Google Earthia tai lataamalla jommankumman näistä tuotteista hyväksyt seuraavat ehdot:

 1. Googlen käyttöehdot ("Yleiset käyttöehdot")
 2. nämä Google Mapsin ja Google Earthin lisäkäyttöehdot ("Mapsin ja Earthin lisäehdot")
 3. Google Mapsin ja Google Earthin laki-ilmoitukset ("Laki-ilmoitukset") ja
 4. Googlen tietosuojakäytännön ("Tietosuojakäytäntö").

Lue kaikki nämä neljä asiakirjaa huolellisesti. Aloita Yleisistä käyttöehdoista. Yleisissä käyttöehdoissa on kuvaus esimerkiksi lähettämääsi sisältöön liittyvistä immateriaalioikeuksista ja vastuistasi, kun käytät Googlen sisältöä tai kolmansien osapuolten sisältöä tai kun käytät Google Mapsia / Google Earthia ajoneuvoa ajaessasi.

Yleisiin käyttöehtoihin, Mapsin ja Earthin lisäehtoihin, Laki-ilmoituksiin ja Tietosuojakäytäntöön viitataan yhteisesti nimellä "Sopimus". Sopimus on sinun ja Googlen välinen sitova sopimus, joka koskee Google Mapsin / Google Earthin käyttöä.

 1. Käyttöoikeus. Google myöntää sinulle Sopimuksen ehtojen mukaisesti Google Mapsin ja Google Earthin käyttöoikeuden, johon sinulla ei ole yksinoikeutta ja jota et voi siirtää. Lisäksi saat oikeuden käyttää ominaisuuksia, joilla voit

  1. katsella karttoja ja tehdä niihin merkintöjä

  2. luoda KML-tiedostoja ja karttatasoja

  3. esittää sisältöä julkisesti verkossa, videoilla ja painotuotteissa nimeämällä tietojen tarjoajan asianmukaisesti ja

  4. tehdä monia muita Google Mapsin, Google Earthin ja Street View'n käyttöoikeussivulla kuvattuja asioita.

 2. Kielletyt toimet. Google Mapsia ja Google Earthia käyttäessäsi et saa (tai puolestasi toimiva henkilö ei saa)

  1. uudelleenjakaa tai myydä mitään Google Mapsin tai Google Earthin osaa tai luoda uutta tuotetta tai palvelua Google Mapsin tai Google Earthin pohjalta (ellet käytä Google Mapsin tai Google Earthin sovellusliittymää niiden käyttöehtojen mukaisesti)

  2. kopioida sisältöä (ellei sinulla ole muutoin oikeutta tehdä niin Google Mapsin, Google Earthin ja Street View'n käyttöoikeussivulla kuvatulla tavalla tai sovellettavan immateriaalioikeuslain mukaan, "fair use" -oikeus mukaan lukien)

  3. ladata sisältöä massalatauksina tai luoda sisällöstä joukkosyötteitä (tai antaa kenenkään muun tehdä niin)

  4. luoda Google Mapsin tai Google Earthin avulla muita kartoitukseen liittyviä tietojoukkoja tai täydentää niitä (mukaan lukien kartta- ja navigointitietojoukot, yritystietoja sisältävät tietokannat, postituslistat ja telemarkkinointilistat) käytettäväksi Google Mapsin tai Google Earthin korvaavassa tai jompaakumpaa niistä merkittävällä tavalla muistuttavassa palvelussa

  5. käyttää mitään Google Mapsin tai Google Earthin osaa muiden tuotteiden tai palvelujen kanssa reaaliaikaisessa navigoinnissa tai itseohjautuvan ajoneuvon hallinnassa tai jommankumman yhteydessä, lukuun ottamatta määrättyjä Googlen toimintoja, kuten Android Auto tai Lähetä autoon

  6. selvittää Google Mapsin tai Google Earthin tai minkään niihin liittyvän ohjelmiston valmistustapaa tai yrittää purkaa niiden lähdekoodia, ellei tällaista rajoitusta ole erikseen kielletty sovellettavassa laissa

  7. poistaa, peittää tai muuttaa Googlen käyttöehtoja tai linkkejä ehtoihin tai niitä koskeviin ilmoituksiin tai mihinkään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai omistusoikeusilmoituksiin tai

  8. tehdä mitään sopimatonta, laitonta tai muiden oikeuksia rikkovaa (mukaan lukien ### tietosuoja, julkisuus ja immateriaalioikeudet).

 3. Todelliset olosuhteet ja riskinotto. Kun käytät Google Mapsin tai Google Earthin karttatietoja, liikennetietoja, reittiohjeita ja muuta Sisältöä, saatat havaita, että todelliset olosuhteet poikkeavat karttatuloksista ja Sisällöstä. Sinun on siis toimittava oman harkintasi mukaan ja käytettävä Google Mapsia tai Google Earthia omalla vastuullasi. Olet itse aina vastuussa omasta toiminnastasi ja sen seurauksista.

 4. Sisältösi Google Mapsissa ja Google Earthissa. Google Mapsiin tai Google Earthiin lähettämääsi, lataamalla lähettämääsi tai tallentaamasi tai niistä vastaanottamaasi Sisältöä valvotaan Googlen Yleisten käyttöehtojen mukaisesti, osiossa "Sisältösi Palveluissamme" eritellyt käyttöoikeudet mukaan lukien. Yksinomaan laitteessasi paikallisena pysyvää sisältöä (kuten paikallisesti tallennettua KML-tiedostoa) ei lähetetä Googlelle lataamalla tai muutoin, eivätkä kyseiset käyttöoikeudet näin ollen koske sitä.

 5. Valtionhallinnon käyttäjät. Jos käytät Palvelujamme valtionhallinnon toimielimen puolesta, seuraavat ehdot ovat voimassa:

  1. Palvelujemme käyttö valtionhallinnossa. Yleisten käyttöehtojen osio "Palvelujemme yrityskäyttö" korvataan kokonaan seuraavilla ehdoilla:

   "Jos käytät Palvelujamme valtionhallinnon toimielimen puolesta, kyseinen taho hyväksyy nämä ehdot. Tämä taho suojaa ja turvaa Googlea ja sen yhteistyökumppaneita, toimijoita, edustajia ja työntekijöitä yksinomaan sovellettavan lain, määräysten tai etuoikeuksien ja loukkaamattomuusoikeuksien sallimassa laajuudessa kaikilta vaatimuksilta, toimilta tai kanteilta, joita aiheutuu Palvelujen käytöstä tai näiden ehtojen rikkomuksista tai jotka liittyvät niihin, mukaan lukien kaikki vaatimuksista, tappioista, vahingoista, tuomioista, oikeudenkäyntikuluista ja asianajokuluista aiheutuvat vastuut ja kustannukset."

  2. Määräävä laki.

   1. Määräävän lain ja oikeuspaikan erittelevä Yleisten käyttöehtojen osio ei koske Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa sijaitsevia kaupungin- tai valtionhallintoja.

   2. Määräävän lain ja oikeuspaikan erittelevä Yleisten käyttöehtojen osio korvataan Yhdysvaltojen valtionhallinnon toimielinten osalta kokonaan seuraavilla ehdoilla:

    "Tämän sopimuksen tulkinnassa ja täytäntöönpanossa sovelletaan Amerikan Yhdysvaltojen lakeja ottamatta huomioon sen lainvalintaa koskevia sääntöjä. Seuraavat ehdot ovat voimassa yksinomaan liittovaltion lain sallimassa laajuudessa: (A) Kalifornian osavaltion lait (lukuun ottamatta Kalifornian lainvalintasääntöjä) ovat voimassa, jos mitään liittovaltion lakia ei voida soveltaa, ja (B) kaikki tästä Sopimuksesta tai Palveluista aiheutuvat tai niihin liittyvät kiistat käsitellään yksinomaan Kaliforniassa Santa Claran maakunnassa liittovaltion tuomioistuimissa, ja kiistan osapuolet myöntävät määräämisvallan kyseisille tuomioistuimille.”

  3. Yhdysvaltojen valtionhallinnon rajoitetut oikeudet. Kaikkea Yhdysvaltojen valtionhallinnon toteuttamaa tai sen puolesta toteutettua Google Maps- ja Google Earth -käyttöä valvotaan Laki-ilmoitusten osiossa "Yhdysvaltojen valtionhallinnon rajoitetut oikeudet".

 6. Yrityskäyttäjät. Jos olet solminut Google Mapsin sovellusliittymien yrityssopimuksen, jotta voit käyttää Google Mapsia verkkosivustolla, sovelluksessa tai muussa tuotteessa, seuraavat ehdot ovat voimassa.

  1. Euroopan tietosuojasopimukseen liittyvät käyttöehdot. Sinä ja Google hyväksytte Google Mapsin datan käsittelyyn liittyvät tietosuojaehdot, jotka on kerrottu sivulla https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Välitettäviin palveluihin liittyvät käyttöehdot. Sinun tulee viimeistään 25.5.2018 ilmoittaa selkeästi verkkosivustollasi, sovelluksessasi tai tuotteesi käyttöehdoissa, että käyttäjien on noudatettava Google Mapsin / Google Earthin lisäkäyttöehtoja (sekä Googlen tietosuojakäytäntöä). Sinun tulee ilmoittaa myös näiden käyttöehtojen linkit, ellei verkkosivustosi tai sovelluksesi jo sisällä linkkiä, joka näytetään aina Google Mapsin datan näyttämisen yhteydessä ja josta voi siirtyä näihin Mapsin tai Earthin lisäkäyttöehtoihin.