Mas malakas na seguridad para sa Google Account

Sa 2-Step na Pag-verify, poprotektahan mo ang iyong account gamit ang password at telepono

Bakit mo ito kailangan

Mas madaling manakaw ng ibang tao ang iyong password kaysa sa iniisip mo

why-need-img-1

Mas madaling manakaw ng ibang tao ang iyong password kaysa sa iniisip mo

Ang anuman sa mga karaniwang pagkilos na ito ay maaaring maglagay sa iyo sa peligrong manakawan ng password:

  • Paggamit ng parehong password sa mahigit sa isang site
  • Pag-download ng software mula sa Internet
  • Pag-click sa mga link sa mga mensaheng email

Maaaring makatulong ang 2-Step na Pag-verify na huwag ma-access ng masasamang tao ang iyong account, kahit na alam nila ang iyong password.

Isipin mo na lang na nawalan ka ng access sa iyong account at sa lahat ng naroon

Kapag ninakaw ng masamang tao ang iyong password, maaaring hindi ka niya papasukin sa iyong account, at pagkatapos ay gawin ang ilan sa mga sumusunod:

  • Tingnan – o tanggalin – ang lahat ng iyong email, contact, larawan, atbp.
  • Magpanggap na ikaw at magpadala ng mga hindi gusto o nakakapanghamak na email sa iyong mga contact
  • Gamitin ang iyong account upang i-reset ang mga password para sa iba mo pang mga account (banking, pamimili, atbp.)
why-need-img-2

Paano ito gumagana

Gagana nang bahagyang naiiba ang pag-sign in sa iyong account

how-works-img-1

Gagana nang bahagyang naiiba ang pag-sign in sa iyong account

Panatilihing simple ang pag-sign-in

Sa panahon ng pag-sign in, maaari mong piliin na hindi muling gamitin ang 2-Step na Pag-verify sa . Pagkatapos noon, hihilingin na lang ng computer na iyon ang iyong password kapag nag-sign in ka.

Protektado ka pa rin, dahil kapag sinubukan mo o ng iba pang tao na mag-sign sa iyong account mula sa , kakailanganin ang 2-Step na Pag-verify.

how-works-img-2

Paano ka nito pinoprotektahan

Isang dagdag na layer ng seguridad

Iyong password 2-Step na Pag-verify

Isang dagdag na layer ng seguridad

Ang karamihan sa mga tao ay may isang layer lang – ang kanilang password – na nagpoprotekta sa kanilang account. Sa 2-Step na Pag-verify, kung iha-hack ng masamang tao ang iyong password layer, kakailanganin pa rin nya ang iyong telepono o Security Key upang makapasok sa iyong account.

Ang pag-sign in ay mangangailangan ng isang bagay na alam mo at mayroon ka

Sa 2-Step na Pag-verify, mapoprotektahan mo ang iyong account gamit ang isang bagay na alam mo (ang iyong password) at isang bagay na mayroon ka (ang iyong telepono o Security Key).

how-protects-img-2
how-protects-img-2

Mga verification code na ginawa para lang sa iyo

Ang mga code ay binubuo nang natatangi para sa iyong account kapag kailangan mo ang mga iyon. Kung pinili mo na gumamit ng mga verification code, ipapadala ang mga iyon sa iyong telepono sa pamamagitan ng text, tawag o sa aming mobile app. Maaari lang magamit nang isang beses ang bawat code.

Tingnan ang Mga Tampok upang matuto tungkol sa mga pagpipilian sa pag-backup para sa mga pagkakataong hindi available ang iyong telepono.

Handa nang i-set up ang 2-Step na Pag-verify para sa iyong account? Inirerekomenda namin ang paggawa nito mula sa iyong laptop o desktop computer para sa pinakamahusay na karanasan sa pag-enroll.