Dodatni uvjeti pružanja usluge za Google karte/Earth

Posljednja promjena: 1. ožujka 2012.

Preuzimanjem, instaliranjem ili upotrebom softvera Google Earth, pristupanjem usluzi Google karte (pod zajedničkim nazivom "Proizvodi" ili "Usluge") ili njezinom upotrebom ili pristupanjem bilo kojem sadržaju dostupnom u Proizvodima ili njegovom upotrebom pristajete biti obvezani sljedećim: (1) Googleovim uvjetima pružanja usluge ("Opći uvjeti"); (2) uvjetima koji se nalaze na našoj stranici Pravnih obavijesti ("Pravne obavijesti") te (3) dodatnim uvjetima i odredbama navedenima u nastavku ("Dodatni uvjeti"). Prije nego što nastavite, trebali biste pročitati svaki od ta tri dokumenta jer oni zajedno čine obvezujući ugovor između vas i tvrtke Google koji se odnosi na vašu upotrebu Proizvoda. Opći uvjeti, Pravne obavijesti i Dodatni uvjeti zajednički se nazivaju "Uvjetima".

Kao uvjet preuzimanja Proizvoda, pristupanja Proizvodima ili njihove upotrebe također pristajete na uvjete Googleovih pravila o privatnosti.

1. Upotreba Proizvoda. Google vam daje neisključivu, neprenosivu dozvolu za pristup usluzi Google karte, preuzimanje i upotrebu softvera i usluge Google Earth i pristup Sadržaju (kako je navedeno u nastavku) u Proizvodima te u skladu s Uvjetima.

2. Ograničenje upotrebe. Ako niste dobili prethodno pismeno odobrenje od Googlea (ili od pružatelja određenog Sadržaja, ovisno o tome što je primjenjivo), ne smijete: (a) kopirati, prevoditi i izmjenjivati Sadržaj ili neki njegov dio ili stvarati izvedena djela na temelju Sadržaja ili njegovih dijelova; (b) ponovno distribuirati, podlicencirati, iznajmljivati, objavljivati, prodavati, dodjeljivati, davati u zakup, plasirati na tržište i prenositi Proizvode ili Sadržaj trećim stranama ili im na neki drugi način omogućavati pristup Proizvodima ili Sadržaju; (c) obrnutim inženjeringom, dekompilacijom ili na neki drugi način pokušavati izvesti izvorni kôd Usluge ili bilo kojeg dijela Usluge, ako to nije izričito dozvoljeno ili se ne traži važećim zakonom; (d) upotrebljavati Proizvode na način koji daje vama ili bilo kojoj drugoj osobi pristup masovnim preuzimanjima ili skupnim feedovima bilo kojeg Sadržaja, uključujući, među ostalim, brojčane koordinate zemljopisne širine i dužine, slike i vidljive podatke karte; (e) brisati, skrivati ili na bilo koji način izmjenjivati bilo koje upozorenje ili vezu koji se prikazuju u Proizvodima ili Sadržaju; ili (f) upotrebljavati Uslugu ili Sadržaj s bilo kojim proizvodima, sustavima ili aplikacijama namijenjenima ili povezanima s (i) navigacijom ili navođenjem u stvarnom vremenu, uključujući, među ostalim, navođenje od jednog do drugog skretanja koje je sinkronizirano s položajem korisnikova uređaja sa senzorima; ili (ii) bilo kojim sustavima ili funkcijama za automatsko ili autonomno upravljanje ponašanjem vozila; (g) upotrebljavati proizvode za izradu baze podataka mjesta ili drugih informacija o lokalnim unosima.

3. Primjereno ponašanje; pridržavanje zakona i Googleovih pravila. Slažete se da ste odgovorni za vlastito ponašanje i sadržaje tijekom upotrebe Proizvoda, kao i za sve njihove posljedice. Pristajete upotrebljavati Proizvode samo u svrhe koje su primjerene i u skladu s Uvjetima i svim važećim pravilima ili smjernicama koje Google može učiniti dostupnima. Primjerom, a ne ograničenjem, slažete se da tijekom upotrebe Proizvoda ili Sadržaja nećete činiti sljedeće: (a) klevetati, zloupotrebljavati, zlostavljati, uhoditi, prijetiti ili na neki drugi način kršiti zakonska prava drugih osoba (na primjer, pravo na privatnost i javnost); (b) prenositi, objavljivati, slati e-poštom, odašiljati ili na neki drugi načini činiti dostupnim bilo koji neprimjereni, klevetnički, opsceni ili nezakoniti sadržaj; (c) prenositi, objavljivati, odašiljati ili na neki drugi načini činiti dostupnim bilo koji sadržaj koji krši bilo koji patent, zaštitni znak, autorsko pravo, poslovnu tajnu ili neko drugo vlasničko pravo bilo koje strane ako niste vlasnik tog prava ili ako nemate dozvolu vlasnika ili neko drugo zakonsko opravdanje za upotrebu tog sadržaja; (d) prenositi, objavljivati, slati e-poštom, odašiljati ili na neki drugi načini činiti dostupnima poruke koje promiču financijski inženjering, lančana pisma ili komercijalne poruke ili oglase ometajuće naravi; (e) prenositi, objavljivati, slati e-poštom, odašiljati ili na neki drugi načini činiti dostupnim bilo koji drugi sadržaj, poruku ili komunikaciju zabranjenu važećim zakonom, Uvjetima ili bilo kojim od primjenjivih pravila ili smjernica Proizvoda; (f) preuzimati bilo koju datoteku koju je objavio netko drugi za koju znate ili bi bilo razumno očekivati da znate da se ne može zakonski distribuirati na taj način; (g) predstavljati se kao neka druga fizička ili pravna osoba ili krivotvoriti ili brisati bilo koje navođenje imena autora ili oznake vlasništva, porijekla ili izvora Sadržaja, softvera ili nekog drugog materijala; (h) ograničavati ili zabranjivati bilo kojem drugom korisniku upotrebu ili uživanje Proizvoda ili Googleovih usluga; (i) upotrebljavati bilo kakve robote, pauke, aplikacije za pretraživanje/dohvaćanje web-lokacija ili neke druge uređaje za dohvaćanje ili indeksiranje bilo kojeg dijela Googleovih usluga ili Sadržaja ili prikupljati informacije o korisnicima u bilo koju neodobrenu svrhu; (j) slati sadržaj koji lažno predstavlja ili implicira da ga sponzorira ili podržava Google; (k) izrađivati korisničke račune automatskim sredstvima, pod lažnim izgovorima ili u svrhu prijevare; (l) promicati nezakonite aktivnosti ili davati upute za njihovo izvođenje; (m) promicati nanošenje štete skupinama ili pojedincima ili njihovo ozljeđivanje; ili (n) odašiljati viruse, crve, oštećenja, trojanske konje ili bilo koje druge stavke destruktivne prirode.

4. Sadržaj u proizvodima. Google karte i Google Earth donose vam razne sadržaje, uključujući, među ostalim, fotografije, podatke o kartama i terenu, unose tvrtki, recenzije, podatke o prometu i druge povezane informacije koje omogućuju Google, njegovi davatelji licenci i korisnici ("Sadržaj"). Uz to, možete prema želji pristupati ostalim sadržajima trećih strana koji su dostupni u Proizvodima putem Googleovih usluga kao što je Google Gadgets. Razumijete i prihvaćate sljedeće: (a) podaci karata, prometni podaci, upute i povezani Sadržaj pružaju se samo u svrhu planiranja. Može se dogoditi da zbog vremenskih uvjeta, građevinskih projekata, zatvaranja ili ostalih događaja uvjeti na cesti ili upute budu različiti od rezultata na karti. Kada upotrebljavate Sadržaj, vodite se zdravim razumom. (b) Određeni Sadržaj nudi se pod licencom trećih strana, uključujući, između ostalog, TomTom Global Content BV ("TomTom") i podliježe autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva ili licencama u vlasništvu TomToma i/ili takvih trećih strana. Možete snositi odgovornost za svako neovlašteno kopiranje ili otkrivanje tog Sadržaja. Vaša upotreba Sadržaja tvrtke TomTom, koja među ostalim uključuje tiskanje ili upotrebu u marketinške svrhe ili za promidžbene materijale, podliježe dodatnim ograničenjima koja možete pročitati na stranici Pravne obavijesti.

5. Dodatni uvjeti za Google Earth. Softver Google Earth podliježe kontroli izvoza Sjedinjenih Američkih Država. Upotrebom softvera Google Earth pristajete upotrebljavati navedeni softver samo u svrhe koje su legalne, primjerene i u skladu s ovim Uvjetima. Konkretno, slažete se da ćete se pridržavati svih važećih zakona i propisa za kontrolu izvoza i ponovnog izvoza, uključujući dokument Export Administration Regulations ("EAR", Propisi za upravljanje izvozom) Američkog ministarstva trgovine te trgovinske i gospodarske sankcije Ureda za upravljanje stranom imovinom Ministarstva financija SAD-a.

6. ODRICANJE JAMSTAVA I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI. (a) GOOGLE I NJEGOVI DAVATELJI LICENCI (UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIMA, TOMTOM I NJEGOVE DOBAVLJAČE) NE IZNOSE NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA O TOČNOSTI ILI POTPUNOSTI BILO KOJEG SADRŽAJA ILI PROIZVODA. (b) U SKLADU S ODJELJKOM GOOGLEOVIH OPĆIH UVJETA "NAŠA JAMSTVA I ODRICANJA" GOOGLE I NJEGOVI DAVATELJI LICENCI (UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIMA, TOMTOM I NJEGOVE DOBAVLJAČE) ODBIJAJU SVA JAMSTVA U VEZI SA SADRŽAJEM I PROIZVODIMA I NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK UZROKOVAN VAŠOM UPOTREBOM SADRŽAJA ILI PROIZVODA.

7. Ograničenje prava Vlade SAD-a. Ako Vlada SAD-a upotrebljava Proizvode ili im pristupa ili netko to čini u njezino ime, takva upotreba podliježe dodatnim uvjetima u odjeljku "Vlada kao krajnji korisnik" na našoj stranici Pravne obavijesti.