Google Térkép/Föld további Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2012. március 1.

A Google Föld szoftver letöltésével, telepítésével, illetve használatával, a Google Térkép szolgáltatás elérésével, illetve használatával (együttesen: „Termékek” vagy „Szolgáltatások”), illetve a Termékeken belül elérhető bármely tartalom elérésével, illetve használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a következőket: (1) a Google Általános Szerződési Feltételek („Univerzális Feltételek”); (2) a Jogi közlemények oldalunkon  található feltételek („Jogi közlemények”); valamint (3)a további általános szerződési feltételek, melyek leírása alább található („További feltételek”). A folytatás előtt olvassa el mindhárom dokumentumot, mert a bennük foglaltak együttesen alkotják a kötelező érvényű, az Ön és a Google között a Termékek használatát illetően létrejött megállapodást. Az Univerzális feltételekre, a Jogi közleményekre és a További feltételekre együttesen a továbbiakban „Feltételek” kifejezéssel hivatkozunk.

A Termékek letöltésének, elérésének és használatának feltételeként Ön elfogadja továbbá a Google adatvédelmi irányelveiben foglaltakat is.

1. A Termékek használata. A Google nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt ad Önnek a Google Térkép szolgáltatás elérésére, a Google Föld szoftver és szolgáltatás letöltésére és használatára, valamint a Termékeken belüli Tartalom (amelynek meghatározását lásd alább) Feltételek szerint történő elérésére.

2. A használat korlátozásai. Amennyiben nem kapott előzetes, írásbeli engedélyt a Google-tól (illetve az adott esetnek megfelelően az adott Tartalom szolgáltatójától), úgy a következő tevékenységek tiltottak: (a) a Tartalom vagy bármely részének másolása, lefordítása, módosítása, illetve abból származó művek készítése; (b) a Termékek vagy Tartalom továbbterjesztése, kiadása, bérbeadása, közzététele, átruházása, kölcsönadása, piacra vitele, átadása, illetve harmadik felek részére egyéb módon elérhetővé tétele; (c) a Szolgáltatás vagy bármely része forráskódjának visszafejtése, visszafordítása vagy kivonásának más módon való megkísérlése, kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok kifejezetten engedélyezik vagy megkövetelik; (d) a Termékek használata olyan módon, hogy az az Ön vagy más személy részére hozzáférést biztosítson bármely Tartalom tömeges letöltéséhez vagy feltöltéséhez, korlátozás nélkül ideértve a hosszúsági és szélességi fokok számértékeit, a képanyagokat és a látható térképadatokat; (e) a Termékekben vagy a Tartalomban megjelenő figyelmeztetések és linkek törlése, felismerhetetlenné tétele, illetve bármely egyéb módon való megváltoztatása; illetve (f) a Szolgáltatás vagy Tartalom használata bármely olyan termékkel, rendszerrel vagy alkalmazással, mely a következőkre szolgál vagy azokkal kapcsolatos: (i) valós idejű navigáció vagy útmutatás, korlátozás nélkül ideértve a részletes útmutatást, amelyet a felhasználó érzékelővel rendelkező eszközének helyzetével szinkronizáltak; illetve (ii) jármű viselkedésének automatikus vagy autonóm vezérlésére szolgáló bármely rendszer, illetve funkció; (g) a Termékek használata helyeket vagy egyéb helyi adatokat tartalmazó adatbázis készítésére.

3. Megfelelő viselkedés; a jogszabályi előírások és a Google irányelveinek betartása. Ön elfogadja, hogy a Termékek használata közben felelős a saját magatartásáért és tartalmaiért, valamint a belőlük fakadó következményekért. Beleegyezik, hogy a szoftvert csak helyénvaló és a Feltételeknek, valamint más vonatkozó szabályzatoknak és irányelveknek megfelelő célokra használja. Példa gyanánt – nem pedig korlátozásként – említve, Ön beleegyezik, hogy a Termékek, illetve a Tartalom használatakor tartózkodik a következőktől: (a) rágalmazás, visszaélés, zaklatás, nyomon követés, fenyegetés, illetve mások törvényes jogainak (így a magánélethez és a nyilvánossághoz való jog) megsértése; (b) nem helyénvaló, rágalmazó, illetlen vagy törvényellenes tartalom feltöltése, elküldése, küldése e-mailben, átadása vagy más módon való elérhetővé tétele; (c) szabadalmat, védjegyet, szerzői jogot, üzleti titkot vagy bármely harmadik fél más tulajdonjogát sértő tartalom feltöltése, közzététele, átadása vagy más módon való elérhetővé tétele, kivéve, ha Ön a jogtulajdonos, illetve engedélye van a tulajdonostól vagy más módon jogosult az adott tartalom felhasználására; (d) piramisjátékokat népszerűsítő üzenetek, lánclevelek vagy zavaró kereskedelmi üzenetek és hirdetések feltöltése, közzététele, elküldése e-mailben, átadása vagy egyéb módon való elérhetővé tétele; (e) a vonatkozó jogszabályok, a Feltételek vagy bármely vonatkozó Termék-irányelvek által tiltott egyéb tartalom, üzenet vagy közlemény feltöltése, közzététele, elküldése e-mailben, átadása vagy egyéb módon való elérhetővé tétele; (f) mások által közzétett olyan fájl letöltése, melyről Ön tudja – vagy ésszerűen feltételezhetően tudnia kell – hogy nem lehet ilyen módon törvényesen terjeszteni; (g) más személy vagy entitás megszemélyesítése, illetve Tartalom, szoftver vagy más anyag eredetét vagy forrását jelző szerzői megjelölések, tulajdonosi jelölések vagy címkék meghamisítása vagy törlése; (h) bármely másik felhasználó korlátozása vagy meggátlása a Termékek vagy a Google-szolgáltatások felhasználásában vagy azok élvezetes használatában; (i) a Google-szolgáltatások bármely részének vagy Tartalomnak a lekérdezése vagy indexelése robot, webhelykereső/-lekérdező alkalmazás vagy bármely más eszköz segítségével, illetve információk gyűjtése a felhasználókkal kapcsolatban nem engedélyezett célból; (j) olyan tartalom elküldése, amely hamisan azt állítja vagy arra utal, hogy azt a Google szponzorálja vagy támogatja; (k) felhasználói fiókok létrehozása automatizált eszközökkel, illetve hamis vagy csalárd indokkal; (l) illegális tevékenységek népszerűsítése vagy ezekkel kapcsolatos tájékoztatás adása; (m) bármely csoport vagy egyén elleni fizikai ártalom vagy sérülés népszerűsítése; illetve (n) bármilyen vírus, féreg, hiba, trójai program vagy bármilyen pusztító jellegű elem átvitele.

4. A Termékekben található Tartalom. A Google Térkép és a Google Föld segítségével különféle tartalmakat érhet el és tekinthet meg, egyebek mellett ideértve a fényképanyagot, a térkép- és domborzati adatokat, az üzleti adatsorokat, értékeléseket, forgalmat és egyéb kapcsolódó információkat, amelyeket a Google, licencadói és felhasználói biztosítanak („Tartalom”). Dönthet továbbá a Termékekben elérhetővé tett egyéb, harmadik féltől származó és a Google-szolgáltatások (például a Google Modulok) által elérhetővé tett tartalom elérése mellett is. Ön tudomásul veszi és elfogadja a következőket: (a) a térképadatokat, a forgalmi adatokat, az útvonalterveket és a kapcsolódó Tartalmat kizárólag tervezés céljából biztosítjuk. Előfordulhat, hogy az időjárási viszonyok, építkezési projektek, lezárások vagy más események miatt az útviszonyok vagy az útvonaltervek eltérnek a térképen bemutatottaktól. Ilyen esetekben a Tartalom használatát mérlegelnie kell. (b) Bizonyos Tartalmak szolgáltatása harmadik felek licence alapján történik, egyebek mellett ideértve a TomTom Global Content BV („TomTom”) vállalatot, és erre vonatkoznak a TomTom és/vagy más ilyen harmadik felek birtokában lévő vagy általuk licencelt szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok. Ezen Tartalmak jogosulatlan másolásáért vagy kiadásáért Ön felelősségre vonható. A TomTom Tartalmainak Ön általi használatára – ideértve többek között a nyomtatást, illetve a marketing- vagy reklámanyagokban való közzétételt – további, a Jogi közlemények oldalon elérhető korlátozások érvényesek.

5. A Google Föld További Feltételei. A Google Föld szoftver az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozási előírásainak hatálya alá tartozik. A Google Föld szoftver használatával beleegyezik, hogy a szoftvert csak jogszerű, helyénvaló és a Feltételekkel összhangban álló célokra használja. Ön kifejezetten beleegyezik, hogy betart minden vonatkozó, exportálást és továbbexportálást szabályzó jogszabályt és előírást, ideértve az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Export Administration Regulations („EAR”) előírásait, továbbá a Pénzügyminisztérium Office of Foreign Assets Control hivatalának kereskedelmi és gazdasági szankcióit.

6. A GARANCIA KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. (a) A GOOGLE ÉS LICENCADÓI (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A TOMTOMOT ÉS ANNAK BESZÁLLÍTÓIT) SEMMIFÉLE KIJELENTÉST NEM TESZNEK ÉS SEMMIT NEM GARANTÁLNAK SEMMILYEN TARTALOM, ILLETVE A TERMÉKEK PONTOSSÁGÁVAL ÉS HIÁNYTALANSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN. (b) A GOOGLE UNIVERZÁLIS FELTÉTELEK „GARANCIÁINK ÉS FELELŐSSÉGÜNK KIZÁRÁSA” RÉSZÉNEK MEGFELELŐEN A GOOGLE ÉS LICENCADÓI (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A TOMTOMOT ÉS ANNAK BESZÁLLÍTÓIT) MINDENFAJTA GARANCIÁT KIZÁRNAK A TARTALOMMAL ÉS A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN, ÉS NEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE A TARTALOM, ILLETVE A TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMIFÉLE KÁRÉRT ÉS VESZTESÉGÉRT.

7. Az Egyesült Államok kormányzati szervezeteinek korlátozott jogai. Ha a Termékek használata az Egyesült Államok kormánya által vagy annak megbízásából történik, akkor a használatra a Jogi Közlemények Jogi Közlemények oldal „Kormányzati végfelhasználók” részében megtalálható további feltételek vonatkoznak.