„Google“ žemėlapių / „Google Earth“ papildomos paslaugų teikimo sąlygos

Paskutinį kartą keista: 2018 m. sausio 31 d.

Dėkojame, kad naudojate „Google“ žemėlapius ir „Google Earth“ („Google“ žemėlapiai / „Google Earth“).

Naudodami „Google“ žemėlapius / „Google Earth“ galite peržiūrėti ir naudoti įvairų turinį, įskaitant žemėlapio ir reljefo duomenis, verslo įmonių įrašus, atsiliepimus, eismo ir kitą susijusią informaciją, kurią pateikė „Google“, jos licencijos išdavėjai ir naudotojai (Turinys).

Pasiekdami, atsisiųsdami ar naudodami „Google“ žemėlapius / „Google Earth“ sutinkate su:

 1. „Google“ paslaugų teikimo sąlygomis (Universaliosios sąlygos);
 2. šiomis „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ papildomomis paslaugų teikimo sąlygomis (Žemėlapių / „Earth“ papildomos sąlygos);
 3. „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ teisine informacija (Teisinė informacija) ir
 4. „Google“ privatumo politika (Privatumo politika).

Atidžiai perskaitykite visus šiuos keturis dokumentus, pradėdami nuo Universaliųjų sąlygų. Universaliosiose sąlygose paaiškinamos, pvz., jūsų įkeliamo turinio intelektinės nuosavybės teisės ir jūsų atsakomybės, naudojant „Google“ ar trečiosios šalies turinį arba naudojant „Google“ žemėlapius / „Google Earth“ vairuojant.

Universaliosios sąlygos, Žemėlapių / „Earth“ papildomos sąlygos, Teisinė informacija ir Privatumo politika bendrai vadinamos Sutartimi. Sutartis – tai įpareigojantis sandoris tarp jūsų ir „Google“ dėl „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ naudojimo.

 1. Licencija. Pagal Sutarties sąlygas „Google“ suteikia jums neišskirtinę, neperduodamą licenciją naudoti „Google“ žemėlapius / „Google Earth“, įskaitant funkcijas, kurias naudodami galite:

  1. peržiūrėti ir komentuoti žemėlapius;

  2. kurti KML failus ir žemėlapių sluoksnius;

  3. viešai pateikti Turinį su tinkamu priskyrimu internete, vaizdo įraše ir spausdintine forma bei

  4. atlikti daugybę veiksmų, nurodytų „Google“ žemėlapių, „Google Earth“ ir „Street View“ naudojimo leidimų puslapyje.

 2. Draudžiami veiksmai. Naudodami „Google“ žemėlapius / „Google Earth“ negalite (arba negalite leisti kitiems jūsų vardu veikiantiems asmenims):

  1. pakartotinai platinti ar parduoti bet kokios „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ dalies arba kurti naujo produkto ar paslaugos pagal „Google“ žemėlapius / „Google Earth“ (nebent naudojate „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ API, vadovaudamiesi jų paslaugų teikimo sąlygomis);

  2. kopijuoti Turinio (nebent jums kitomis aplinkybėmis leidžiama tai atlikti vadovaujantis „Google“ žemėlapių, „Google Earth“ ir „Street View“ leidimų puslapiu ar galiojančiais intelektinės nuosavybės įstatymais, įskaitant „sąžiningo naudojimo“ įstatymą);

  3. masiškai atsisiųsti Turinio ar kurti masinių jo sklaidos kanalų (ar kitiems leisti tai atlikti);

  4. naudoti „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ norėdami kurti ar papildyti bet kokį kitą su žemėlapiais susijusį duomenų rinkinį (įskaitant žemėlapių ar navigacijos duomenų rinkinį, verslo įmonių įrašų duomenų bazę, adresatų sąrašą arba telefoninės rinkodaros sąrašą), skirtą naudoti „Google“ žemėlapius / „Google Earth“ pakeičiančioje arba į juos labai panašioje paslaugoje;

  5. naudoti bet kokios „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ dalies su kitų žmonių produktais ar paslaugomis, skirtomis navigacijai realiuoju laiku naudoti ar transporto priemonei savarankiškai valdyti arba su tuo susijusiomis, išskyrus tuos atvejus, kai tai atliekama naudojant konkrečią „Google“ teikiamą funkciją, pvz., „Android Auto“ arba Siųsti į automobilį;

  6. taikyti apgrąžos inžinerijos ar bandyti išgauti šaltinio kodą iš „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ ar bet kokios susijusios programinės įrangos, išskyrus tuos atvejus, kai šis apribojimas aiškiai draudžiamas vadovaujantis galiojančiais įstatymais;

  7. pašalinti, maskuoti ar keisti bet kokių „Google“ paslaugų teikimo sąlygų arba nuorodų į šias sąlygas ar jų pranešimų, bet kokių autorių teisių, prekių ženklų ar kitų nuosavybės teisių pranešimų arba

  8. atlikti bet kokių netinkamų, neteisėtų ar kitų teises pažeidžiančių veiksmų (įskaitant privatumo, viešumo ir intelektinės nuosavybės teises).

 3. Faktinės sąlygos; rizikos prisiėmimas. Kai naudojate „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ žemėlapių, eismo, nuorodų duomenis ir kitą Turinį, galite pastebėti, kad faktinės sąlygos skiriasi nuo žemėlapio rezultatų ir Turinio, todėl turite patys priimti atitinkamą sprendimą ir naudoti „Google“ žemėlapius / „Google Earth“ savo nuožiūra. Visada esate patys atsakingi už savo elgesį ir pasekmes.

 4. Jūsų Turinys „Google“ žemėlapiuose / „Google Earth“. Turiniui, kurį įkeliate, pateikiate, saugote, siunčiate ar gaunate naudodami „Google“ žemėlapius / „Google Earth“, taikomos „Google“ universaliosios sąlygos, įskaitant licenciją skiltyje pavadinimu „Jūsų Turinys mūsų Paslaugose“. Tačiau turinys, kuris lieka tik jūsų įrenginyje (pvz., vietoje saugomas KML failas), neįkeliamas arba nepateikiamas „Google“, todėl jam ši licencija netaikoma.

 5. Vyriausybės naudotojai. Jei Paslaugas naudojate vyriausybės subjekto vardu, taikomos toliau nurodytos sąlygos.

  1. Paslaugų naudojimas vyriausybės tikslais. Universaliųjų sąlygų skiltis pavadinimu „Paslaugų naudojimas verslo tikslais“ visiškai pakeičiama toliau nurodytu tekstu.

   „Jei Paslaugas naudojate vyriausybės subjekto vardu, šis subjektas sutinka su šiomis sąlygomis. Tik tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, nuostatus ar privilegijas ir lengvatas, šis subjektas įsipareigoja apsaugoti nuo žalos ir kompensuoti „Google“ bei jos patronuojamosioms bendrovėms, tarnautojams, tarpininkams ir darbuotojams, esant bet kokiems ieškiniams, veiksmams ar teismo procesams, atsiradusiems naudojant Paslaugas arba pažeidus šias sąlygas (ar su tuo susijusiems), įskaitant bet kokią atsakomybę ar išlaidas, atsiradusias dėl ieškinių, nuostolių, žalos, nuosprendžių, bylos ir teisinių mokesčių.“

  2. Pagrindinis įstatymas.

   1. Miestų ar valstijų vyriausybės subjektams Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Europos Sąjungoje Universaliųjų sąlygų skiltis, susijusi su pagrindiniu įstatymu ir nagrinėjimo vieta, nėra taikoma.

   2. Jungtinių Amerikos Valstijų federalinės vyriausybės subjektams Universaliųjų sąlygų skiltis dėl pagrindinio įstatymo ir nagrinėjimo vietos visiškai pakeičiama toliau nurodytu tekstu.

    „Ši Sutartis reglamentuojama ir interpretuojama bei vykdoma vadovaujantis Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymais neatsižvelgiant į koliziją. Tik tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius federalinius įstatymus: (A) Kalifornijos valstijos įstatymai (išskyrus Kalifornijos kolizijos taisykles) taikomi, kai nėra galiojančių federalinių įstatymų, ir (B) bet kokie ginčai, kilę dėl šios Sutarties ar Paslaugų arba su jais susiję, bus nagrinėjami tik Santa Klaros apygardos (Kalifornija) federaliniuose teismuose. Šalys pripažįsta šių teismų asmeninę jurisdikciją.“

  3. JAV vyriausybės ribojamos teisės. Jungtinių Amerikos Valstijų federalinei vyriausybei naudojant „Google“ žemėlapius / „Google Earth“ taikoma Teisinės informacijos skiltis „JAV vyriausybės ribojamos teisės“.

 6. Įmonių naudotojai. Jei sudarėte „Google“ žemėlapių API įmonių sutartį, pagal kurią leidžiama naudoti „Google“ žemėlapius svetainėje, programoje ar kitame produkte, taikomos toliau nurodytos sąlygos.

  1. Europos duomenų apsaugos sąlygos. Jūs ir „Google“ sutinkate su „Google“ žemėlapių iš valdiklio į valdiklį perduodamų duomenų apsaugos sąlygomis, pateiktomis adresu https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Perdavimo paslaugų teikimo sąlygos. Iki 2018 m. gegužės 25 d. turite savo svetainės, programos ar produkto naudojimo sąlygose aiškiai nurodyti, kad naudotojams taikomos „Google“ žemėlapių / „Google Earth“ papildomos paslaugų teikimo sąlygos (įskaitant „Google“ privatumo politiką), ir pateikti hipersaitus į jas, nebent jūsų svetainėje ar programoje jau įtrauktas hipersaitas į šias Žemėlapių / „Earth“ papildomas sąlygas, kai pateikiami „Google“ žemėlapių duomenys.