Programtillegget Google Earth

Med programtillegget for Google Earth kan du navigere i og utforske geografiske data i en 3D-globus ved hjelp av en nettleser.

Du har allerede installert programtillegget for Google Earth. (Versjon )

Brukerstøtte for programtillegg

Hvis du har problemer med Google Earth-programtillegget, kan du besøke brukerstøtten for å få informasjon om feilsøking. Hvis du er en utvikler som har problemer med Google Earth-programtillegget, går du til:

Bygg inn programtillegget

Med Google Earth-programtillegget og JavaScript API kan du hente ut kjempekreftene fra Google Earth-plattformens egenskaper for gjengivelse, og plassere disse i enhver nettside som tilbys gratis til forbrukere. Dersom du vil bygge inn programtillegget for Google Earth på nettstedet ditt, går du til Google Earth API-nettstedet.