Tilleggsvilkår for bruk av Google Maps og Google Earth

Sist endret: 17. desember 2015

Takk for at du bruker Google Maps og Google Earth («Google Maps og Google Earth»).

Med Google Maps og Google Earth kan du se og bruke en rekke typer innhold, innbefattet kart- og terrengdata, bilder, bedriftsoppføringer, trafikk, anmeldelser og annen relatert informasjon fra Google, Googles lisensgivere og Googles brukere («innholdet»).

Ved å åpne, laste ned eller bruke Google Maps eller Google Earth godtar du

 1. Googles vilkår for bruk («de universelle vilkårene»),
 2. tilleggsvilkårene for Google Maps og Google Earth som er oppgitt nedenfor («tilleggsvilkårene for Google Maps og Google Earth»),
 3. de juridiske merknadene for Google Maps og Google Earth («de juridiske merknadene») og
 4. Googles personvernregler («personvernreglene»).

Les nøye gjennom disse fire dokumentene. Begynn med de universelle vilkårene. I de universelle vilkårene finner du informasjon om for eksempel åndsrettighetene du har til innholdet du laster opp, og hvilket ansvar du har når du bruker Google-innhold, innhold fra tredjeparter eller når du bruker Google Maps eller Google Earth mens du kjører.

Fellesbetegnelsen for de universelle vilkårene, tilleggsvilkårene for Google Maps og Google Earth, de juridiske merknadene og personvernreglene er «avtalen». Avtalen er en bindende kontrakt mellom deg og Google vedrørende bruken din av Google Maps og Google Earth.

 1. Lisens. I henhold til avtalevilkårene gir Google deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke Google Maps og Google Earth, innbefattet funksjonene for å gjøre følgende:

  1. se og kommentere kart,

  2. lage KML-filer og kartlag,

  3. vise innhold offentlig med riktig opphavshenvisning på nett, i video og på trykk, samt å

  4. gjøre mye annet som er beskrevet på tillatelsessiden Bruk av Google Maps, Google Earth og Street View.

 2. Bruk som ikke er tillatt. Når du (eller andre som handler på dine vegne) bruker Google Maps eller Google Earth, har du eller vedkommende ikke lov til å gjøre følgende:

  1. redistribuere eller selge noen del av Google Maps eller Google Earth eller lage et nytt produkt eller en ny tjeneste på bakgrunn av Google Maps eller Google Earth (med mindre du bruker Google Maps API eller Google Earth API i samsvar med de aktuelle vilkårene for bruk,

  2. kopiere innhold (med mindre du har tillatelse til å gjøre det i henhold til informasjonen på tillatelsessiden Bruk av Google Maps, Google Earth og Street View eller gjeldende åndsrettighetslover, deriblant reglene om rimelig bruk («fair use»),

  3. massenedlaste eller opprette samlefeeder av innholdet (eller la andre gjøre det),

  4. bruke Google Maps eller Google Earth for å lage eller utvide et hvilket som helst annet datasett relatert til kartlegging (innbefattet datasett for kartlegging eller navigasjon, databaser for bedriftsoppføringer, e-postlister eller telefonsalgslister) for bruk i en tjeneste som er en erstatning for – eller som i all vesentlighet er identisk med – Google Maps eller Google Earth,

  5. bruke noen del av Google Maps eller Google Earth med andres produkter eller tjenester for eller i forbindelse med sanntidsnavigering eller autonom styring av kjøretøyers atferd, bortsett fra via bestemte Google-funksjoner slik som Android Auto eller Send til bilen,

  6. bakoverkonstruere eller på annen måte prøve å trekke ut kildekoden fra Google Maps eller Google Earth eller relatert programvare, med mindre dette uttrykkelig tillates i henhold til gjeldende lovgivning,

  7. fjerne, tilsløre eller endre Googles vilkår for bruk eller eventuelle linker til eller varsler om disse vilkårene, eller eventuelle varsler om rettigheter knyttet til opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter, eller

  8. gjøre noe upassende, ulovlig eller noe som er i strid med andres rettigheter (innbefattet andres privatliv, publisitet og åndsrettigheter).

 3. Faktiske forhold: Bruk på eget ansvar. Når du bruker kartdataene, trafikken, veibeskrivelsene og det andre innholdet i Google Maps eller Google Earth, kan de faktiske forholdene i noen tilfeller avvike fra kartresultatene og innholdet. Det er derfor viktig at du utviser skjønn og er klar over at du bruker Google Maps og Google Earth på eget ansvar. Du er ansvarlig for dine egne handlinger og eventuelle konsekvenser av disse.

 4. Innholdet ditt i Google Maps og Google Earth. Innhold du laster opp, sender inn, lagrer, sender eller mottar gjennom Google Maps og Google Earth, er underlagt Googles universelle vilkår, deriblant lisensen som er omtalt under «Innholdet ditt i tjenestene våre». Innhold som er utelukkende lokalt for enheten din (f.eks. KML-filer som er lagret lokalt), blir imidlertid ikke lastet opp eller sendt til Google, og er derfor ikke underlagt den aktuelle lisensen.

 5. Bruk på vegne av myndigheter. Hvis du bruker tjenestene våre på vegne av myndigheter, gjelder følgende vilkår:

  1. Myndigheters bruk av tjenestene våre. Delen kalt «Bedrifters bruk av tjenestene våre» i de universelle vilkårene byttes i sin helhet ut med følgende:

   «Hvis du bruker tjenestene våre på vegne av myndigheter, godtar de aktuelle myndighetene disse vilkårene. I den grad det er tillatt ved gjeldende lover, bestemmelser eller rettigheter og fritakelser skal den aktuelle myndigheten beskytte og holde Google og Googles samarbeidspartnere, representanter, agenter og ansatte skadeløse mot eventuelle krav, handlinger eller prosedyrer som oppstår i forbindelse med bruken av tjenestene eller brudd på disse vilkårene, innbefattet eventuelle erstatningsansvar eller kostnader som oppstår som følge av krav, tap, skader, dommer, rettstvistomkostninger og advokathonorarer.»

  2. Regulerende lovverk.

   1. De universelle vilkårene vedrørende gjeldende lovverk eller jurisdiksjon gjelder ikke for stats- og kommunemyndigheter i USA og EU.

   2. De universelle vilkårene vedrørende gjeldende lovverk eller jurisdiksjon gjelder ikke for føderale myndigheter i USA. Disse vilkårene byttes i sin helhet ut med følgende:

    «Denne avtalen er underlagt og blir tolket og håndhevet i samsvar med lovgivningen i USA, uten henvisning til motstridende lovprinsipper. I den grad det er tillatt ved føderale lover (A) skal lovene i staten California (med unntak av Californias regler om motstridende lovprinsipper) gjelde i fravær av gjeldende føderale lover, og (B) eventuelle tvister som oppstår fra eller er knyttet til denne avtalen eller tjenestene, skal kun behandles i de føderale domstolene i Santa Clara County, California, USA, og partene samtykker i disse domstolenes kompetanse.

  3. Begrensede rettigheter for myndighetene i USA. Dersom bruk av eller tilgang til Google Maps og Google Earth skjer hos eller på vegne av myndighetene i USA, er slik bruk underlagt tilleggsvilkårene som står oppført i delen «Begrensede rettigheter for myndighetene i USA» under Juridiske merknader.