Tilleggsvilkår for bruk av Google Maps og Google Earth

Sist endret: 1. mars 2012

Ved å laste ned, installere eller bruke Google Earth-programvaren, gå inn på eller bruke Google Maps-tjenesten (samlet «produkter» eller «tjenester»), eller ved å gå inn på eller bruke noe av innholdet som er tilgjengelig inne i produktene, godtar du at du er bundet av følgende: (1) Googles vilkår for bruk («universelle vilkår»); (2) vilkårene på siden med juridiske merknader («juridiske merknader») og (3) tilleggsvilkårene som er oppgitt nedenfor («tilleggsvilkårene»). Før du kan fortsette bør du lese gjennom alle disse tre dokumentene, siden disse samlet utgjør en bindende avtale mellom deg og Google vedrørende din bruk av produktene. Samlet omtales universalvilkårene, de juridiske merknadene og tilleggsvilkårene som «vilkår».

Som en betingelse for å kunne laste ned, ha tilgang til og bruke produktene godtar du også vilkårene i Googles retningslinjer for personvern.

1. Bruk av produktene. Google gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å få tilgang til tjenesten Google Maps, laste ned og bruke programvaren og tjenesten Google Earth, og få tilgang til innholdet (som angitt nedenfor) i produktene og i samsvar med vilkårene.

2. Begrensninger av bruk. Med mindre du har mottatt skriftlig forhåndsgodkjenning fra Google (eller fra leverandøren av det aktuelle innholdet hvis det er aktuelt), må du ikke: (a) kopiere, oversette, endre eller lage avledete verk av innholdet eller noen del av innholdet, (b) redistribuere, underlisensiere, leie ut, publisere, selge, overdra, markedsføre, overføre eller på annen måte gjøre produktene eller innholdet tilgjengelig for tredjeparter (c) bakoverkonstruere, dekompilere eller på annen måte prøve å trekke ut kildekoden fra tjenesten eller noen deler av tjenesten, med mindre dette uttrykkelig tillates eller kreves av gjeldende lovbestemmelser, (d) bruke produktene på en måte som gir deg eller noen andre tilgang til massenedlastinger eller samlestrømmer av noe av innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, tallbaserte lengde- og breddegradskoordinater, bilder og synlige kartopplysninger, (e) slette, tilsløre eller på annen måte endre noen av advarslene eller koblingene som vises i produktene eller innholdet, eller (f) bruke tjenesten eller innholdet sammen med noen produkter, systemer eller programmer til eller i forbindelse med (i) sanntidsnavigering eller ruteveiledning, inkludert, men ikke begrenset til, trinnvis navigering som synkroniseres til brukerens sensoraktiverte enhet, eller (ii) systemer eller funksjoner for automatisk eller autonom styring av kjøretøyets atferd, (g) bruke produktene til å opprette en database over steder eller annen informasjon om lokale oppføringer.

3. Korrekt adferd: overholdelse av lover og Googles retningslinjer. Du godtar at du er ansvarlig for din adferd og ditt eget innhold når du bruker produktene, og at du er ansvarlig for eventuelle konsekvenser av slik bruk. Du godtar å bruke tjenesten kun til formål som er passende og som er i samsvar med vilkårene og alle gjeldende regler og retningslinjer som Google kan gjøre tilgjengelig. Som eksempel, og ikke som begrensning, godtar du at når du bruker produktene eller innholdet, skal du ikke (a) krenke, misbruke, mobbe, personforfølge, true eller på annen måte overtre de juridiske rettighetene (f.eks. personvernet) til andre, (b) laste opp, legge ut, sende som e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som overtrer eventuelle patent-, varemerke- eller opphavsrettigheter eller forretningshemmeligheter, eller noen parts rettigheter, med mindre du eier rettighetene eller har tillatelse fra eieren eller annen juridisk tillatelse til å bruke slikt innhold, (d) laste opp, legge ut, sende som e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig meldinger som promoterer pyramidespill, kjedebrev eller forstyrrende kommersielle meldinger eller reklame, (e) laste opp, legge ut, sende som e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig noe annet innhold, meldinger eller kommunikasjon som er forbudt etter gjeldende lovgivning, vilkårene eller relevante produktretningslinjer, (f) laste ned en fil som er lagt ut av en annen, som du vet eller bør vite at ikke kan distribueres lovlig på en slik måte, (g) gi deg ut for å være en annen person eller enhet, eller forfalske eller slette forfatterkreditteringer eller tilhørende tilkordning av etiketter om innholdets, programvarens eller annet materiales kilde, (h) begrense eller hindre andre brukere i å bruke produktene eller Googles tjenester, (i) bruke en robot, edderkopp, nettstedsøk/nedlastingsprogram eller en annen metode for å hente eller indeksere noen del av Googles tjeneste eller innhold, eller samle informasjon om brukere til uautoriserte formål, (j) sende inn innhold som feilaktig hevder eller antyder at innholdet er sponset eller støttet av Google, (k) opprette brukerkontoer automatisk eller under falske hensikter, (l) promotere eller gi instruksjoner om ulovlige aktiviteter, (m) promotere fysisk vold eller skade mot noen gruppe eller personer, eller (n) overføre virus, ormer, defekter, trojanske hester eller andre skadelige elementer.

4. Innholdet i produktene. Med Google Maps og Google Earth får du tilgang til og se variert innhold, inkludert, men ikke begrenset til, fotografier, kart og terrengdata, bedriftsoppføringer, anmeldelser, trafikk og annen tilknyttet informasjon som tilbys av Google, Googles lisensgivere og Googles brukere («innholdet»). I tillegg til dette kan du velge å få tilgang til annet innhold fra tredjeparter som er tilgjengelig i produktene gjennom Googles tjenester, som for eksempel Google Gadgets. Du forstår og samtykker i følgende: (a) kartdata, trafikk, veibeskrivelser og relatert innhold leveres bare til planleggingsformål. Du kan oppleve at vær, veiarbeid, stengte veier eller annet kan føre til at veiforholdene eller veibeskrivelsene avviker fra kartresultatene. Du bør utvise skjønn i bruken av dette innholdet. (b) noe av innholdet tilbys under lisens fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, TomTom Global Content BV («TomTom»), og er underlagt opphavsrett og andre immaterielle rettigheter som eies eller er lisensiert til TomTom og/eller slike tredjeparter. Du kan holdes ansvarlig for all uautorisert kopiering eller tilgjengeliggjøring av dette innholdet. Din bruk av innhold fra TomTom-innhold, inkludert, men ikke begrenset til, utskrift eller bruk i markedsføring eller markedsføringsmateriale, er underlagt ytterligere begrensninger som står oppført på siden for juridiske merknader.

5. Tilleggsvilkår for Google Earth. Programvaren Google Earth er underlagt USAs eksportkontroller. Ved å bruke programvaren Google Earth godtar du å bruke programvaren kun til formål som er lovlige, passende og i samsvar med disse vilkårene. Særlig samtykker du i å overholde alle gjeldende eksport- og reeksportlover og -forskrifter, inkludert Export Administration Regulations («EAR»), som opprettholdes av det amerikanske Department of Commerce, og handels- og økonomiske sanksjoner som oppprettholdes av Treasury Department sitt Office of Foreign Assets Control.

6. ANSVARSBEGRENSNING OG FRASKRIVELSE AV GARANTIER. (a) GOOGLE OG GOOGLES LISENSGIVERE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TOMTOM OG TOMTOMS LEVERANDØRER) GIR INGEN FREMSTILLINGER AV GARANTIER NÅR DET GJELDER NOEN AV PRODUKTENE ELLER NOE AV INNHOLDETS NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET. (b) I HENHOLD TIL «VÅRE GARANTIER OG ANSVARSFRASKRIVELSER»-DELEN I GOOGLES UNIVERSALVILKÅR, FRASKRIVER GOOGLE OG GOOGLES LISENSGIVERE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TOMTOM OG TOMTOMS LEVERANDØRER) ALLE GARANTIER I FORBINDELSE MED INNHOLDET OG PRODUKTENE, OG ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER ELLER TAP SOM FØLGE AV BRUKEN AV INNHOLDET ELLER PRODUKTENE.

7. Begrensede rettigheter for myndighetene i USA. Dersom bruk av eller tilgang til produktene skjer hos eller på vegne av amerikanske myndigheter, vil slik bruk være underlagt tilleggsvilkårene som står oppført i rubrikken for offentlige sluttbrukere på siden for juridiske merknader.