Dodatkowe warunki korzystania z usługi Strony Google+

Niniejsze Dodatkowe warunki (Warunki korzystania z usługi Google i inne warunki oraz zasady wspominane na tej stronie) regulują sposób, w jaki użytkownik korzysta z usługi Strony Google+ („Warunki korzystania z usługi Strony Google+”). Użytkownik powinien od czasu do czasu sprawdzać w tej sekcji aktualizację warunków. Jeśli użytkownik korzysta ze Stron Google+, oznacza to, że zaakceptował Warunki korzystania z usługi Strony Google+, a jego dalsze korzystanie z tej usługi oznacza, że akceptuje wszelkie aktualizacje tych warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje Warunków korzystania z usługi Strony Google+, nie powinien używać tej usługi.

Upoważnienia i dostęp

Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi Strony Google+ każdy użytkownik tej usługi może utworzyć Stronę Google+, ale tylko użytkownicy z odpowiednimi upoważnieniami mogą być właścicielem Strony Google+ i/lub jej menedżerem. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych logowania do Strony. Użytkownik oraz Google mogą upoważnić innych użytkowników do zarządzania Stroną lub przekazać im jej własność. Aby taki użytkownik został menedżerem lub właścicielem Strony, musi wcześniej zaakceptować niniejsze Warunki dodatkowe. Jeśli Użytkownik przeniesie własność Strony na innego użytkownika, nie będzie mógł już wykonywać określonych działań na Stronie (na przykład nie będzie mógł jej usunąć). Więcej informacji na temat istnienia wielu menedżerów lub właścicieli oraz przekazywania własności Strony Google+ można znaleźć w Centrum pomocy Google+.

Treść

Tekst, obrazy i wszelkie inne treści publikowane na Stronach Google+ muszą być zgodne z Polityką dotyczącą treści i zachowania użytkownika Google+, która jest częścią Warunków korzystania z usługi Strony Google+. Podobnie jak profile Google+, Strona Google+ jest publicznie dostępna dla wszystkich osób na całym świecie. Strony Google+ to rodzaj profilu Google+, a każda taka strona jest powiązana z osobnym kontem Google. W interfejsie Stron Google+ Użytkownik może wybrać odpowiednie ograniczenia (na przykład kategorie wiekowe), by określić zakres działań, jakie zalogowani użytkownicy Google+ mogą wykonywać na jego Stronach Google+. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w Warunkach korzystania z usługi Strony Google+, Użytkownik nie może umieszczać na Stronach Google+ warunków, zasad ani ograniczeń technicznych innych niż te określone przez Google.

Dane

Wykorzystanie przez firmę Google informacji podawanych przez Użytkownika jest opisane w Polityce prywatności. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań w celu określenia tożsamości osoby odwiedzającej jego Stronę Google+ bez jej zgody. Przed zgromadzeniem jakichkolwiek informacji od osoby odwiedzającej Użytkownik musi najpierw uzyskać jej wyraźną zgodę. Ponadto Użytkownik musi poinformować, że to on (a nie firma Google) gromadzi informacje, oraz jest zobowiązany opublikować na Stronie Google+ politykę prywatności zgodną z obowiązującym prawem.

Konkursy, aplikacje i reklamy

Wszelkie konkursy, loterie i podobne promocje na stronie Google+ muszą być także zgodne z Zasadami dotyczącymi konkursów i promocji w usłudze Strony Google+. Użytkownik może publikować na Stronach Google+ linki do aplikacji pod warunkiem, że są one zgodne z Zasadami korzystania z platformy Google+ dla programistów. Użytkownik nie może wyświetlać na swojej Stronie Google+ reklam pochodzących od innych podmiotów.

Zawieszenie i zamknięcie konta

Google może usunąć Stronę Google+ Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli jest ona nieaktywna przez ponad dziewięć miesięcy.

Nazwy

Strona może mieć dowolną nazwę, o ile jest ona zgodna z polityką treści Google+. Wybraną nazwę można zmienić maksymalnie trzy razy w roku kalendarzowym. Gdy strona zgromadzi znaczną liczbę obserwatorów, zmiana jej nazwy będzie niemożliwa.

Strony lokalne

Jeśli Użytkownik tworzy lub posiada stronę Google+ w kategorii „Lokalna firma lub miejsce” albo zarządza taką stroną, oprócz tych Dodatkowych warunków akceptuje też Dodatkowe warunki korzystania z usługi Google Moja Firma w odniesieniu do tych Stron Google+.