Pozwolenia i licencje

Wykorzystanie materiałów Google Earth i Map Google w mediach (telewizja, film, internet, urządzenia mobilne itd.) podlega procedurom związanym z licencjami i pozwoleniami. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady. Jeśli w Twoim przypadku wymagana jest licencja na transmisje (patrz niżej), wyślij nam swoje dane, używając tego formularza zapytania o licencję na transmisje, a powiadomimy Cię e-mailem, czy spełniasz wymagania.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie dotyczącej pozwoleń, a także w Warunkach korzystania z usługi Mapy Google/Google Earth oraz Warunkach korzystania z usługi interfejsów API Map Google/Google Earth.

Telewizja

Wszystkie sposoby wykorzystania Google Earth i Map Google (w tym Street View i innych funkcji) w telewizji wymagają licencji na transmisje. Wyślij nam swoje dane, używając tego formularza zapytania o licencję na transmisje, a powiadomimy Cię e-mailem, czy spełniasz wymagania. Wraz z licencją na transmisje udostępniamy nieograniczonej liczbie użytkowników w ramach Twojej sieci nasze internetowe narzędzie Google Earth Studio, które opracowaliśmy specjalnie z myślą o nadawcach.

Pozwolenie ani licencja na transmisje nie są wymagane w przypadku demonstracji użycia usług i aplikacji Google jako takich, na przykład przy pokazywaniu wiadomości o Google Earth lub w ramach materiałów przedstawiających widzom sposób korzystania z funkcji Street View do sprawdzania miejsc na urlop.

Na ekranie podczas prezentowania treści zawsze muszą być widoczne informacje o prawach własności Google i naszych dostawców danych. Od tego wymogu nie ma wyjątku w żadnych okolicznościach. Dodatkowe szczegółowe informacje można znaleźć w naszych wytycznych dotyczących pozwoleń.

Film

Wszystkie sposoby wykorzystania Google Earth i Map Google w filmie wymagają licencji na transmisje. Wyślij nam swoje dane, używając tego formularza zapytania o licencję na transmisje, a powiadomimy Cię e-mailem, czy spełniasz wymagania.

Pozwolenie ani licencja na transmisje nie są wymagane w przypadku demonstrowania użycia usług i aplikacji Google jako takich, na przykład gdy aktor w scenie używa Google Earth na komputerze.

Na ekranie podczas prezentowania treści zawsze muszą być widoczne informacje o prawach własności Google i naszych dostawców danych. Od tego wymogu nie ma wyjątku w żadnych okolicznościach. Dodatkowe szczegółowe informacje można znaleźć w naszych wytycznych dotyczących pozwoleń.

Internet

Jeśli za pomocą naszych interfejsów API bądź prostej funkcji umieszczenia na stronie umieszczasz w swojej witrynie interaktywne okno Google Earth lub Map Google, nie jest wymagane pozwolenie, a sposób używania podlega obowiązującym Warunkom korzystania z usługi. Więcej informacji na temat tych opcji możesz znaleźć w instrukcjach dotyczących dodawania okna Map Google do witryny. Możesz też umieścić na stronie wtyczkę Google Earth zainstalowaną na ponad 150 milionach komputerów. Można ją szybko i bezpłatnie pobrać.

Jeśli umieszczasz na stronie film bądź tworzysz zrzuty ekranu przedstawiające Google Earth lub Mapy Google, możesz to zrobić tylko pod warunkiem zamieszczenia pełnych informacji o prawach własności Google i naszych dostawców danych, w sposób określony w wytycznych dotyczących pozwoleń. Nie jest wymagane wyraźne pozwolenie.

Urządzenia mobilne

Podobnie jak w przypadku zastosowań w internecie, jeśli używasz naszych interfejsów API lub natywnej implementacji Map Google dostępnej na urządzeniu przenośnym (np. na telefonie z Androidem lub iPhonie), nie jest wymagane specjalne pozwolenie, ale zawsze musi być widoczna nazwa Google. Nigdy nie zezwalamy na umieszczanie należących do nas treści w pamięci podręcznej w trybie offline.

Drukuj

Zobacz nasze narzędzie Pozwolenia dostępne na stronie dotyczącej pozwoleń, by uzyskać dodatkowe informacje.