Príručka inzerenta: spolupráca s partnerom tretej strany

Úvod do inzercie online a služby AdWords

Služba AdWords je inzertný produkt spoločnosti Google. Zobrazuje vaše reklamy používateľom hľadajúcim produkty alebo služby podobné tým, ktoré ponúkate na stránkach Google alebo na webových lokalitách partnerov spoločnosti Google. Inzercia prostredníctvom služby AdWords vám umožňuje osloviť nových zákazníkov presne v momente, keď vyhľadávajú vaše typy produktov a služieb. V závislosti od kampane, ktorú spúšťate, si môžete vybrať účtovanie za kliknutia, zobrazenia alebo konverzie.

Po spustení reklám vám budeme poskytovať údaje o výkonnosti, ktoré partnerovi tretej strany umožňujú identifikovať efektívny a neefektívny obsah. Služba AdWords je prehľadná, umožňuje vám presne pochopiť návratnosť vašich investícií do inzercie a vášmu partnerovi tretej strany vykonať optimalizačné úpravy s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu návratnosť.

Okrem vyhľadávania Google môžete spúšťať reklamy aj v sieti partnerských stránok spoločnosti Google (miesta, kde sa zobrazuje správa Reklamy Google) vrátane služby YouTube. V tejto sieti môžete využívať ďalšie formáty reklamy, napríklad obrázkové reklamy a videoreklamy.

Google a partneri tretej strany

Sme presvedčení, že služba AdWords môže pomôcť vašej firme dosiahnuť úspech. Možno však nemáte čas alebo zdroje na vytvorenie (a pravidelnú údržbu) úspešného účtu AdWords. Alebo len jednoducho potrebujete pomoc odborníka.

Presne nato sú tu naši partneri tretej strany. Existuje mnoho rôznych typov tretích strán – od najväčších reklamných agentúr a vlastníkov zlatých stránok až po samostatného webového konzultanta. S cieľom pomôcť vám pri výbere partnera tretej strany sme vyvinuli naše programy pre partnerov. Tretie strany, ktoré sa zúčastňujú v týchto programoch, prešli certifikačnou skúškou a zobrazujú na svojich webových stránkach príslušný symbol. Dva najčastejšie používané symboly sú AdWords Certified Partner (Certifikovaný partner AdWords) a AdWords Authorized Reseller (Autorizovaný predajca AdWords). Symboly a informácie o programoch pre partnerov nájdete na stránke www.google.com/adwords/partnerprograms.

Ak si chcete overiť, či je určitá spoločnosť certifikovaná v našich programoch pre partnerov, kliknite na symbol na jej webových stránkach. Ak je certifikovaná, budete presmerovaní na stránku profilu tejto spoločnosti v rámci stránok Google.com.

Spolupráca s partnerom tretej strany

Partner tretej strany služby AdWords môže ušetriť vám i vašej firme mnoho času a energie. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď budete mať vždy aktuálne informácie, prehľad a rýchlo zareagujete na situáciu reklamnými kampaňami. Prenechajte časovo náročnú prácu svojmu partnerovi.

Partneri tretej strany často účtujú k cene za inzerciu ďalší poplatok. Majte na pamäti, že poskytujú hodnotné služby v podobe spravovania vašich kampaní AdWords, poskytovania prehľadov, odpovedí na vaše otázky, optimalizácie vašich kampaní a množstva ďalších služieb. Veríme, že je pre vás dôležité vedieť, čo všetko je zahrnuté v celkovej cene za inzerciu v službe AdWords vrátane všetkých poplatkov účtovaných partnerom tretej strany. Návratnosť investícií (NI) určujte pomocou tejto sumy.

Päť tipov pre úspešný výber partnera tretej strany:

1. Vyberajte si
Pri výbere partnera tretej strany na spoluprácu hľadajte spoločnosti, ktoré zobrazujú symbol Certifikovaný partner alebo Autorizovaný predajca. Pomocou Vyhľadávania partnerov Google môžete overiť, či je spoločnosť certifikovaná, alebo vyhľadať certifikovaných partnerov. Pri výbere sa uistite, že rozumiete a vyhovuje vám trvanie zmluvy, ktorú máte s partnerom uzavrieť. Existuje niekoľko ďalších kritérií, na základe ktorých si môžete vybrať toho správneho partnera tretej strany:

2. Vyberte si jedného partnera
Môže vás lákať rozdelenie rozpočtu medzi viaceré tretie strany, aby ste zistili, ktorá vám zabezpečí najlepšie výsledky. Môžete tak spraviť za predpokladu, že ich budete testovať po jednom. Služba Google zobrazuje na stránke s výsledkami vyhľadávania vždy len jednu reklamu pre jednu firmu, preto je testovanie viacerých tretích strán naraz komplikované.

3. Naštudujte si potrebné informácie
Pochopenie služby AdWords na pokročilej úrovni môže trvať určitý čas, ale základné poznatky získate rýchlo. Viac informácií nájdete v sekcii Základné informácie o službe AdWords uvedenej nižšie alebo v Centre pomoci AdWords na stránke adwords.google.com/support/aw/?hl=sk. Ak porozumiete službe AdWords, budete môcť so svojím partnerom tretej strany prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia.

4. Dôverujte skúsenostiam
Ak spolupracujete so spoločnosťou, ktorá spravovala už stovky účtov AdWords, pravdepodobne je na službu AdWords odborníkom. Ak vám partner povie, že určité odvetvia podľa historických analýz vyžadujú vyššie náklady na inzerciu online alebo že určité kľúčové slová nemusia pre vašu firmu fungovať, pravdepodobne tak hovorí na základe svojich skúseností.

5. Zhodnoťte svoju výkonnosť
Ak sa nesústreďujete na budovanie značky, najdôležitejšia je v službe AdWords návratnosť vašich investícií do inzercie online (t. j. počet nových zákazníkov, ktorých získate). Venujte preto každý mesiac chvíľu času vyhodnoteniu svojich investícií a výsledkov, ktoré z príslušnej investície získate.

Na čo je potrebné dávať pozor

Veríme, že je pre vás dôležité, aby ste so službou AdWords mali vynikajúce skúsenosti. Ak to tak nie je, kontaktujte nás. Skôr ako nás však budete kontaktovať, skúste problém vyriešiť so svojím partnerom tretej strany.

Mnoho tretích strán získalo našu dôveru vďaka úsiliu čo najviac presadiť záujmy svojich inzerentov. Existujú však aj tretie strany, ktoré tak nekonajú. Nižšie uvádzame niekoľko aktivít, pri ktorých je potrebné zvýšiť opatrnosť a informovať nás o nich:

Základné informácie o službe AdWords

Vylúčenie zodpovednosti:
Hoci nemusíme osobne reagovať na váš e-mail, vaše komentáre prešetríme a v prípade potreby vykonáme príslušné opatrenia. Ak máte otázky týkajúce sa účtu AdWords a potrebujete pomoc, navštívte Centrum pomoci na stránke http://adwords.google.com/support/aw/?hl=sk.

©2011 Google – Pravidlá ochrany osobných údajovKontaktujte nás