Samoregulačné rámce

Dátum poslednej úpravy: 20. septembra 2016

Pri zhromažďovaní, využívaní a uchovávaní osobných informácií obyvateľov členských krajín EÚ dodržiavame podmienky americko-európskeho rámca Privacy Shield (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA) stanoveného Ministerstvom obchodu Spojených štátov tak, ako je to opísané v certifikácii Privacy Shield. Spoločnosť Google, ako aj pobočka Google Inc. a všetky jej americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, týmto certifikátom potvrdzujú, že dodržiavajú princípy programu Privacy Shield. Google zodpovedá za všetky osobné informácie zdieľané s tretími stranami s cieľom externého spracovania podľa princípu upravujúceho ďalší prenos, ktorý je popísaný v časti Zdieľané informácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o americko-európskom programe Privacy Shield a zobraziť si certifikát od spoločnosti Google, navštívte web Privacy Shield.

Ak máte otázky týkajúce sa našich spôsobov ochrany súkromia v súvislosti s certifikáciou Privacy Shield, odporúčame vám kontaktovať nás. Spoločnosť Google rešpektuje vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej federálnej obchodnej komisie (FTC). Môžete tiež podať sťažnosť na prešetrenie miestnym úradom na ochranu údajov. Budeme s ním spolupracovať na vyriešení vašej záležitosti. V niektorých prípadoch poskytuje rámec Privacy Shield právo predložiť záväznú arbitráž a vyriešiť tak sťažnosti, ktoré sa nepodarilo vyriešiť inými spôsobmi (tak, ako je to opísané v I. dodatku princípov programu Privacy Shield.

Pri zhromažďovaní, využívaní a uchovávaní osobných informácií zo Švajčiarska dodržiavame podmienky americko-švajčiarskeho rámca ochranných ustanovení Safe Harbor stanoveného Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických. Spoločnosť Google má osvedčenie o tom, že dodržiava princípy ochrany súkromia Safe Harbor. Pri spracovávaní osobných údajov zo Švajčiarska sa tiež riadime princípmi programu odovzdávania osobných údajov medzi EÚ a USA – Privacy Shield. Ďalšie informácie o programe ochranných ustanovení Safe Harbor a osvedčení spoločnosti Google nájdete na webe Safe Harbor.

Spoločnosť Google taktiež dodržiava odvetvové štandardy pre transparentnosť a možnosť výberu online reklám.