Dodatni pogoji storitve za strani v storitvi Google+

Vašo uporabo strani v storitvi Google+ urejajo ti dodatni pogoji, Googlovi pogoji uporabe ter drugi pogoji in pravilniki, ki so s sklicem vključeni v te dodatne pogoje (»pogoji strani v storitvi Google+«). Občasno preverite, ali so bili posodobljeni. Če uporabljate strani v storitvi Google+, ste sprejeli pogoje strani v storitvi Google+, z nadaljnjo uporabo strani v storitvi Google+ pa soglašate z vsemi posodobitvami. Če se ne strinjate s pogoji strani v storitvi Google+, ne uporabljajte strani v storitvi Google+.

Dovoljenja in dostop

V skladu s pogoji strani v storitvi Google+ lahko vsak uporabnik ustvari stran v storitvi Google+, vendar lahko stran v storitvi Google+ upravljajo le uporabniki, ki imajo dovoljenje za uporabo vsebine. Če neki osebi podelite dovoljenje za upravljanje vaše strani v storitvi Google+, ste odgovorni za njena dejanja. Dejanja, ki jih lahko izvedete v okviru strani v storitvi Google+, so morda omejena na določene načine, nobenih takih omejitev pa ne smete obiti. Brez predhodnega Googlovega dovoljenja ne smete prodajati strani v storitvi Google+ ali jih dajati v najem. Če bo vaš profil v storitvi Google+ izbrisan oziroma če bo vaš račun v storitvi Google+ zaprt, bo dostop do vaše strani v storitvi Google+ onemogočen.

Vsebina

Besedilo, slike ali druga vsebina, objavljena na straneh v storitvi Google+, morajo biti skladni s pravilnikom o vsebini in ravnanju uporabnika v storitvi Google+, ki je vključen v pogoje strani v storitvi Google+. Tako kot profili v storitvi Google+ je tudi vaša stran v storitvi Google+ javna. V uporabniškem vmesniku strani v storitvi Google+ lahko izberete ustrezne omejitve (npr. starostne omejitve), s katerimi komunikacijo z vašimi stranmi v storitvi Google+ omejite na prijavljene uporabnike storitve Google+. Google si pridržuje pravico, da po svoji presoji omeji vsebino na vaši strani v storitvi Google+. Na strani v storitvi Google+ ne smete vključiti določil, pogojev ali drugih tehničnih omejitev, ki jih ni zagotovil Google.

Podatki

Googlova uporaba podatkov, ki jih posredujete, je opisana v pravilniku o zasebnosti za Google+. Brez dovoljenja obiskovalca vaše strani v storitvi Google+ ne smete na noben način razkriti identitete obiskovalca. Preden od obiskovalca zahtevate kakršne koli podatke, morate najprej pridobiti predhodno in izrecno dovoljenje obiskovalca, nedvoumno navesti, da podatke zbirate vi (in ne Google), ter na svoji strani v storitvi Google+ objaviti pravilnik o zasebnosti, ki je skladen z veljavno zakonodajo.

Natečaji, aplikacije in oglasi

Vsi natečaji, nagradne igre, ponudbe, kuponi ali podobne promocije na vaši strani v storitvi Google+ morajo biti skladni tudi s pravilniki o natečajih in promocijah na straneh v storitvi Google+. Na straneh v storitvi Google+ lahko objavite povezave do aplikacij, če so aplikacije skladne s pravilniki o razvoju platforme Google+. Na strani v storitvi Google+ ne smete prikazovati oglasov tretjih oseb.

Blokada in prenehanje

Google si pridržuje pravico, da blokira ali odstrani strani v storitvi Google+, ki kršijo zakonodajo, pravice tretjih oseb ali pogoje strani v storitvi Google+, oziroma če uporabljate strani v storitvi Google+ tako, da kršite ali obidete pogoje ali pravilnike drugih Googlovih izdelkov ali storitev. Zaradi ponovljenih kršitev pogojev strani v storitvi Google+ je vaš račun v storitvi Google+ lahko onemogočen oziroma vaš celotni Google Račun ukinjen, kar je odvisno od resnosti kršitve. Google lahko brez predhodnega obvestila odstrani vaše strani v storitvi Google+, če jih ne uporabljate več kot devet mesecev.