Dodatni pogoji storitev Google Zemljevidi/Google Earth

Zadnja sprememba: 31. januar 2018

Hvala, ker uporabljate storitvi Google Zemljevidi in Google Earth (v nadaljevanju »Google Zemljevidi/Google Earth«).

Storitvi Google Zemljevidi/Google Earth omogočata ogled in uporabo različnih vsebin, vključno s podatki zemljevidov ter podatki o terenu, posnetki, navedbami podatkov o podjetjih, prometnimi informacijami, mnenji in drugimi povezanimi informacijami, ki jih zagotavljajo Google, njegovi dajalci licenc ter uporabniki (v nadaljevanju »vsebina«).

Z dostopom, prenosom oz. uporabo storitev Google Zemljevidi/Google Earth soglašate s/z:

 1. Googlovimi pogoji storitve (v nadaljevanju »splošni pogoji«);
 2. temi dodatnimi pogoji storitev Google Zemljevidi/Google Earth (v nadaljevanju »dodatni pogoji storitev Zemljevidi/Earth«);
 3. pravnimi obvestili o storitvah Google Zemljevidi/Google Earth (v nadaljevanju »pravna obvestila«) ter
 4. Googlovim pravilnikom o zasebnosti (v nadaljevanju »pravilnik o zasebnosti«).

Natančno preberite vsakega od teh štirih dokumentov, začenši s splošnimi pogoji. V splošnih pogojih so na primer pojasnjene vaše pravice do intelektualne lastnine za vsebino, ki jo naložite, in vaše odgovornosti pri uporabi Googlove vsebine oz. vsebine tretjih oseb ali pri uporabi storitev Google Zemljevidi/Google Earth med vožnjo.

Splošni pogoji, dodatni pogoji storitev Zemljevidi/Earth, pravna obvestila in pravilnik o zasebnosti se skupaj imenujejo »sporazum«. Sporazum je zavezujoča pogodba med vami in Googlom v zvezi z vašo uporabo storitev Google Zemljevidi/Google Earth.

 1. Licenca. Google vam v skladu s pogoji sporazuma podeljuje neizključno, neprenosljivo licenco za uporabo storitev Google Zemljevidi/Google Earth, vključno s funkcijami, ki vam omogočajo:

  1. ogled in dodajanje pripisov zemljevidom;

  2. ustvarjanje datotek KML in plasti za zemljevide;

  3. javni prikaz vsebine z ustreznim dodeljevanjem avtorstva spletnim vsebinam, videoposnetkom in tiskanim vsebinam ter

  4. izvajanje številnih drugih dejanj, ki so opisana na strani z dovoljenji z naslovom Uporaba storitev Google Zemljevidi, Google Earth in Street View.

 2. Prepovedano ravnanje. Pri uporabi storitev Google Zemljevidi/Google Earth ne smete ravnati, kot je opisano spodaj (oz. dovoliti drugim, da ravnajo na ta način v vašem imenu):

  1. nadalje distribuirati ali prodajati katerega koli dela storitev Google Zemljevidi/Google Earth ali ustvariti novega izdelka ali storitve, ki temelji na storitvah Google Zemljevidi/Google Earth (razen če uporabite API-je storitev Google Zemljevidi/Google Earth v skladu s pogoji teh storitev);

  2. kopirati vsebine (razen če vam je tako drugače dovoljeno na strani z dovoljenji z naslovom Uporaba storitev Google Zemljevidi, Google Earth in Street View ali z veljavno zakonodajo o intelektualni lastnini, vključno s »pošteno uporabo«);

  3. masovno prenašati ali ustvarjati množičnih virov vsebine (oz. pustiti drugim, da to počnejo);

  4. uporabljati storitev Google Zemljevidi/Google Earth za ustvarjanje ali izboljšanje katerega koli drugega nabora podatkov, povezanega z zemljevidi (vključno z naborom podatkov za zemljevide ali navigacijo, zbirko poslovnih podatkov za objavo, seznamom za pošiljanje e-pošte ali seznamom za telefonsko trženje), za uporabo v storitvi, ki je nadomestek storitvama Google Zemljevidi/Google Earth oz. jima je zelo podobna;

  5. uporabiti katerega koli dela storitev Google Zemljevidi/Google Earth z izdelki ali storitvami drugih oseb za navigacijo v realnem času ali samodejnim nadzorom vozila oz. v povezavi s tema funkcijama, razen prek posebne funkcije, ki jo zagotovi Google, kot je »Android Auto« ali »Pošiljanje naslova v avto«;

  6. izvajati obratnega inženirstva ali poskušati pridobiti izvorno kodo iz storitev Google Zemljevidi/Google Earth ali katere koli povezane programske opreme, razen do te mere, kot je ta omejitev izrecno prepovedana v skladu z veljavno zakonodajo;

  7. odstraniti, zakriti ali spremeniti katerih koli Googlovih pogojev storitve ali katerih koli povezav do teh pogojev oz. obvestil, povezanih s temi pogoji, ali katerih koli obvestil o avtorskih pravicah, blagovni znamki oz. drugih lastniških pravicah ali

  8. narediti ničesar neprimernega, nezakonitega ali kar bi kršilo pravice drugih (vključno z njihovo zasebnostjo, javnostjo in pravicami do intelektualne lastnine).

 3. Dejanski pogoji; prevzem tveganja. Pri uporabi podatkov zemljevidov, prometnih informacij, navodil za pot in druge vsebine v storitvah Zemljevidi/Google Earth lahko opazite, da se dejanski pogoji razlikujejo od rezultatov zemljevida in vsebine, zato vam svetujemo, da storitvi Google Zemljevidi/Google Earth uporabljate po lastni presoji in na lastno odgovornost. Ves čas ste odgovorni za svoje ravnanje in njegove posledice.

 4. Vaša vsebina v storitvah Google Zemljevidi/Google Earth. Vsebina, ki jo naložite, shranite, pošljete ali prejmete prek storitev Google Zemljevidi/Google Earth, je predmet Googlovih splošnih pogojev, vključno z licenco v razdelku z naslovom »Vaša vsebina v naših storitvah«. Vsebina, ki jo uporabljate izključno lokalno v svoji napravi (na primer lokalno shranjena datoteka KML), ni naložena oz. posredovana Googlu in zato ni predmet te licence.

 5. Vladni uslužbenci. Če naše storitve uporabljate v imenu vladnega subjekta, za vas veljajo naslednji pogoji:

  1. Vladna uporaba naših storitev. Razdelek z naslovom »Poslovne uporabe naših storitev« splošnih pogojev se v celoti zamenja z naslednjim:

   »Če uporabljate naše storitve v imenu vladnega subjekta, ta subjekt sprejema te pogoje. Samo v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja, predpisi ali privilegiji in imunitete, bo ta subjekt prevzel odgovornost ter Googlu in njegovim partnerjem, nadzornikom, pooblaščencem ter zaposlenim povrnil kakršno koli škodo iz naslova kakršne koli terjatve, tožbe ali sodnega postopka, ki izhaja iz oz. je povezan z uporabo storitev ali kršitvijo teh pogojev, vključno s kakršno koli odgovornostjo ali stroški iz naslova odškodninskih zahtevkov, izgub, škode, sodb ter sodnih in pravnih stroškov.«

  2. Veljavno pravo.

   1. Za subjekte lokalne ali državne uprave v Združenih državah in v Evropski uniji razdelek o veljavnem pravu in pristojnih sodiščih splošnih pogojev ne velja.

   2. Za subjekte zveznih držav v Združenih državah je razdelek o veljavnem pravu in pristojnih sodiščih splošnih pogojev v celoti zamenjan z naslednjim:

    »Ta sporazum se ureja, interpretira in uveljavlja v skladu z zakonodajo Združenih držav Amerike brez sklicevanja na navzkrižje zakonov. Samo v obsegu, kot ga dovoljuje zvezna zakonodaja: (A) bodo v primeru neobstoja veljavne zvezne zakonodaje veljali zakoni zvezne države Kalifornija (kar izključuje pravila navzkrižja zakonov zvezne države Kalifornija) in (B) kakršni koli spori, ki izhajajo iz tega sporazuma ali storitev oz. so povezani z njimi, se bodo reševali izključno na zveznih sodiščih v okrožju Santa Clara v Kaliforniji, pri čemer se pogodbeni stranki strinjata z osebno pristojnostjo teh sodišč.«

  3. Omejene pravice za državno upravo Združenih držav. Za kakršen koli dostop ali uporabo storitev Google Zemljevidi/Google Earth s strani državne uprave Združenih držav ali v njenem imenu velja razdelek »Omejene pravice za državno upravo Združenih držav« v pravnih obvestilih.

 6. Uporabniki s sklenjenim sporazumom za podjetje. Če ste sklenili sporazum za podjetje za API-je za Google Zemljevide, ki vam omogoča uporabo Google Zemljevidov na spletnem mestu, v aplikaciji ali v drugih izdelkih, za vas veljajo naslednja določila.

  1. Evropska določila glede varstva podatkov. Vi in Google se strinjata z določili glede varstva podatkov med nadzorniki za Google Zemljevide na strani https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Pogoji storitve za obiskovalce. Najpozneje do 25. maja 2018 boste na spletnem mestu, v aplikaciji ali v pogojih za uporabo izdelka izrecno navedli, da uporabnike zavezujejo dodatna določila storitev Google Zemljevidi/Google Earth (vključno z Googlovim pravilnikom o zasebnosti), podali pa boste tudi hiperpovezave do obeh, razen če se na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji že prikaže hiperpovezava do teh dodatnih določil za Zemljevide/Earth vsakič, ko se prikažejo podatki Google Zemljevidov.