Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth

Senast ändrat: 31 januari 2018

Tack för att du använder Google Maps och Google Earth (”Google Maps/Google Earth”).

Med Google Maps/Google Earth kan du visa och använda massor av innehåll, inklusive kart- och terrängdata, bilder, företagsuppgifter, trafik, recensioner och annan relaterad information från Google, dess licensgivare och användare (”Innehållet”).

När du får åtkomst till, laddar ner eller använder Google Maps/Google Earth, samtycker du till

 1. Googles användarvillkor (”Allmänna villkor”)
 2. dessa Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth (”Ytterligare villkor för Maps/Earth”)
 3. Juridiska meddelanden för Google Maps/Google Earth (”Juridiska meddelanden”) och
 4. Googles sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”).

Läs dessa fyra dokument noga och börja med Allmänna villkor. I Allmänna villkor beskrivs bland annat din immateriella äganderätt vad gäller materialet du laddar upp samt ditt ansvar när du använder innehåll från Google eller innehåll från tredje part eller om du använder Google Maps/Google Earth när du kör.

De Allmänna villkoren, Ytterligare villkor för Maps/Earth, Juridiska meddelanden och Sekretesspolicyn benämns tillsammans som ”Avtalet”. Avtalet är ett bindande kontrakt mellan dig och Google gällande din användning av Google Maps/Google Earth.

 1. Licens. Inom ramen för Avtalets villkor ger Google dig en icke-exklusiv, ej överförbar licens för att använda Google Maps/Google Earth inklusive funktioner så att du kan

  1. visa och kommentera kartor

  2. skapa KML-filer och kartlager

  3. visa Innehåll offentligt med korrekt erkännande av upphovspersonen online, i film och i skrift

  4. göra många andra saker som beskrivs på behörighetssidan Använda Google Maps, Google Earth och Street View.

 2. Förbjudet beteende. När du använder Google Maps/Google Earth får du inte (eller tillåta de som agerar i ditt ställe att)

  1. omfördela eller sälja någon del av Google Maps/Google Earth eller skapa en ny produkt eller tjänst baserat på Google Maps/Google Earth (om du inte använder Google Maps/Google Earth API:er i enlighet med dess användarvillkor)

  2. kopiera Innehållet (om du inte har fått tillstånd att göra det av behörighetssidan Använda Google Maps, Google Earth och Street View eller av tillämplig lag om immateriell äganderätt inklusive ”tillåten användning”)

  3. utföra masshämtning eller skapa massflöden av Innehållet (eller låta någon annan göra det)

  4. använda Google Maps/Google Earth för att skapa eller utöka något annat kartrelaterat dataset (inklusive ett kart- eller navigeringsdataset, databaser med företagsuppgifter, e-postlistor eller telemarketinglistor) för användning i en tjänst som ersätter eller liknar tjänsten Google Maps/Google Earth

  5. använda någon del av Google Maps/Google Earth med andra personers produkter eller tjänster för eller i samband med navigering eller autonom fordonskontroll, utom via en särskild funktion tillhandahållen av Google, som t ex Android Auto eller Skicka till bil

  6. bakåtkompilera eller försöka extrahera källkod från Google Maps/Google Earth eller någon av dess programvaror eller relaterad programvara, utom i de fall denna begränsning uttryckligen är förbjuden enligt gällande lag

  7. ta bort, dölja eller förändra Googles användarvillkor eller länkar och meddelanden till dessa villkor eller upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt

  8. göra något otillbörligt, olagligt eller något som strider mot andras rättigheter (inklusive sekretess, publicitet och immateriell äganderätt).

 3. Faktiska förhållanden; övertagande av risk. När du använder kartdata, trafik, vägbeskrivningar och annat Innehåll från Google Maps/Google Earth kanske du upptäcker att de faktiska förhållandena skiljer sig från kartan och Innehållet. Tillämpa därför sunt förnuft och använd Google Maps/Google Earth på egen risk. Du är alltid ansvarig för ditt beteende och dess konsekvenser.

 4. Ditt Innehåll i Google Maps/Google Earth. Det Innehåll som du laddar upp, överför, sparar, skickar eller tar emot via Google Maps/Google Earth lyder under Googles Allmänna villkor inklusive licensen i avsnittet ”Ditt Innehåll i våra Tjänster”. Innehåll som förblir lokalt på din enhet (som t.ex. en lokalt sparad KML-fil) laddas inte upp till Google och är därför inte föremål för licensen.

 5. Myndigheter. Om du använder Tjänsterna för en myndighets räkning gäller följande villkor:

  1. Myndighetsanvändning av våra Tjänster. Avsnittet i de Allmänna villkoren ”Företagsanvändning av våra Tjänster” ersätts i sin helhet med följande:

   ”Om du använder våra Tjänster för en myndighets räkning accepterar denna myndighet följande villkor. Inom gällande lag, reglering samt rättigheter och immunitet, håller denna myndighet Google ansvarsfritt och håller Google och dess partner, företrädare, agenter och anställda fria från anspråk, åtgärder och åtal från eller relaterat till användningen av Tjänsterna eller överträdelser av dessa villkor, inklusive ansvar eller kostnad som uppstår från anspråk, förluster, skador, domar, processkostnader och juridiska kostnader.”

  2. Gällande lag.

   1. För kommunala eller delstatliga myndigheter i USA eller EU gäller inte avsnittet om tillämplig lag och jurisdiktion i Allmänna villkor.

   2. Gällande enheter i USA:s federala myndighet, ersätts avsnittet angående gällande lag och jurisdiktion i Allmänna villkor i sin helhet med följande:

    ”Detta Avtal styrs av och tolkas och verkställs i enlighet med USA:s lagar utan hänsyn till lagkonflikt. Endast i den utsträckning federal lag tillåter: (A) Kaliforniens lagar (exklusive Kaliforniens regler för lagkonflikt) gäller vid frånvaro av tillämplig federal lag, och (B) tvister som uppstår från eller relaterade till detta Avtal eller Tjänsterna genomförs endast i domstolar i Santa Clara County, Kalifornien och parternas samtycke till den personliga jurisdiktionen i dessa domstolar.”

  3. Rättigheter som begränsas av amerikanska myndigheter. All åtkomst eller användning av Google Maps/Google Earth av eller för USA:s federala myndighet är föremål för avsnittet ”Rättigheter som begränsas av amerikanska myndigheter” i Juridiska meddelanden.

 6. Företagsanvändare. Om du har ingått ett företagsavtal för Google Maps API:er, som låter dig använda Google Maps på en webbplats, en app eller annan produkt, gäller följande villkor.

  1. Europeiska dataskyddsvillkor. Du och Google godkänner Google Maps dataskyddsvillkor för gemensamt personuppgiftsansvariga på https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/

  2. Användarvillkor för mellanhand. Senast den 25 maj 2018 ska du uttryckligen ange på din webbplats, i din app eller i produktens användarvillkor att användare är bundna av de Ytterligare användarvillkoren för Google Maps/Google Earth (inklusive Googles sekretesspolicy), och tillhandahålla hyperlänkar till båda om inte webbplatsen eller appen redan innefattar en hyperlänk till dessa Ytterligare villkor för Maps/Earth när den visar information från Google Maps.