Google Maps/Earth Ytterligare användarvillkor

Senast ändrad: 1 mars 2012

När du hämtar, installerar eller använder programvaran för Google Earth, eller använder tjänsten Google Maps (gemensamt benämnda "Produkterna" eller "Tjänsterna"), eller om du får tillgång till och använder något av innehållet i produkterna godkänner du följande: (1) Googles användarvillkor "allmänna villkor"); (2) villkoren på vår sida Juridiska meddelanden ("juridiska meddelanden"); och (3) ytterligare användarvillkor som beskrivs nedan ("ytterligare villkor"). Läs dessa tre dokument innan du fortsätter. Tillsammans utgör de ett bindande avtal mellan dig och Google gällande din användning av produkterna. De allmänna villkoren, de juridiska meddelandena och de ytterligare villkoren kallas tillsammans "villkoren".

För att du ska få hämta, få tillgång till och använda produkterna måste du godkänna villkoren i Googles sekretesspolicy.

1. Produktanvändning. Du får en licens av Google som inte är exklusiv och som inte går att överföra. Med den får du åtkomst till tjänsten Google Maps och du kan hämta och använda programvaran för tjänsten Google Earth. Du får dessutom åtkomst till innehållet (som beskrivs nedan) i produkterna enligt villkoren.

2. Användningsbegränsningar. Om du inte har fått ett skriftligt godkännande från Google (eller från den som tillhandahåller det specifika innehållet) får du inte: (a) kopiera, översätta, ändra eller skapa härledda arbeten av innehållet eller delar av det; (b) omfördela, bevilja underlicenser, hyra ut, publicera, sälja, tilldela, leasa, marknadsföra, överföra eller på annat sätt göra produkterna eller innehållet tillgängliga för tredje part; (c) bakåtkompilera, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera källkod från tjänsten eller någon del av den, utom när detta uttryckligen tillåts eller krävs enligt lag; (d) använda produkterna på ett sätt som ger dig eller någon annan person åtkomst till masshämtningar eller stora mängder av något innehåll, inklusive men inte begränsat till, numeriska latitud- och longitudkoordinater, bilder och synliga kartdata; (e) ta bort, skymma eller på annat sätt ändra varningar, meddelanden (inklusive men inte begränsat till, meddelanden om upphovsrätt eller andra äganderättigheter) eller länkar som visas i produkterna eller i innehållet; eller (f) använda tjänsten eller innehållet med produkter, system eller program för eller i anslutning till (i) navigering eller vägbeskrivningar i realtid, inklusive men inte begränsat till, detaljerade vägbeskrivningar som är synkroniserade med positionen för en användares rörelsekänsliga enhet; eller (ii) system eller funktioner för automatisk eller självständig kontroll av fordonets beteende; (g) använda produkterna till att skapa en databas med platser eller annan information om lokala listor.

3. Lämpligt uppförande: överensstämmelse med befintlig lagstiftning och Googles policy. Du godkänner att du ansvarar för ditt eget uppförande och innehåll när du använder produkterna och är ansvarig för eventuella konsekvenser till följd av detta. Du accepterar att enbart använda produkterna i syften som är korrekta och i enlighet med villkoren och tillämpliga policyer eller riktlinjer som Google kan göra tillgängliga. Nedan följer exempel, som inte utgör någon begränsning, på vad du godkänner att du inte får göra när du använder produkterna eller innehållet: (a) kränka, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt bryta mot andra personers lagliga rättigheter (såsom sekretess- eller offentlighetsrättigheter); (b) överföra, publicera, e-posta, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra olämpligt, ärekränkande, inkräktande, obscent eller olagligt material; (c) överföra, publicera, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som gör intrång på patent, varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter eller andra äganderättigheter för någon part. Detta gäller såvida du inte själv äger dessa rättigheter eller har tillstånd från rättighetsägaren eller annan laglig rätt att använda sådant innehåll; (d) överföra, publicera, e-posta, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra meddelanden som aktiverar pyramidsystem, kedjebrev eller avbrytande kommersiella meddelanden eller reklam; (e) överföra, publicera, e-posta, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll, kommunikation eller meddelanden som är förbjudna enligt tillämplig lag, villkoren i tillämpliga policyer eller riktlinjerna för någon produkt; (f) hämta filer som har lagts upp av någon annan och som du vet, eller rimligtvis borde känna till, inte kan distribueras lagligt på detta sätt; (g) uppträda som en annan person eller rättsfigur eller förfalska eller ta bort några upphovsrättsliga meddelanden eller etiketter som anger ursprung eller källa till innehåll, programvara eller annat material; (h) begränsa eller förhindra någon annan användare från att fullt ut använda Googles tjänster eller produkter; (i) använda någon form av robot- eller spindelprogram eller program för webbplatssökning eller -hämtning. Du får inte heller använda någon annan metod för att hämta eller indexera någon del av Googles tjänster eller innehåll, eller samla in information om användare för något otillbörligt ändamål; (j) bidra med innehåll som felaktigt uttrycker eller antyder att sådant innehåll sponsras eller godkänns av Google; (k) skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska eller bedrägliga förespeglingar; (l) marknadsföra eller tillhandahålla information som upplyser om illegala aktiviteter; (m) uppmuntra till fysisk skada mot någon grupp eller individ; eller (n) överföra virus, maskar, defekter, trojaner eller annat som är destruktivt.

4. Innehåll i produkterna. Med Google Maps och Google Earth får du åtkomst till och kan visa olika typer av innehåll, inklusive men inte begränsat till, foton, data om karta och terräng, företagsuppgifter, recensioner, trafik och annan relaterad information som tillhandahålls av Google, dess licensgivare och användare "innehållet"). Du kan dessutom välja att få åtkomst till innehåll från tredje part om det görs tillgängligt i produkterna via Googles tjänster, såsom Google Gadgets. Du förstår och godkänner följande: (a) Kartdata, trafik, vägbeskrivningar och relaterat innehåll är endast till för att underlätta för dig. Sådant som väder, byggprojekt, avstängningar eller andra omständigheter kan leda till att förhållandena inte stämmer överens med kartresultatet. Använd ditt omdöme när du använder detta innehåll. (b) Visst innehåll tillhandahålls under licenser från tredje part, inklusive men inte begränsat till TomTom Global Content BV ("TomTom"). Det är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella äganderättigheter som ägs av eller är licensierat till TomTom och/eller liknande tredje part. Du kommer att hållas ansvarig för otillåten kopiering eller spridning av detta innehåll. När du använder innehåll från TomTom, inklusive men inte begränsat till utskrifter eller användning i marknadsföringsmaterial, regleras det av ytterligare begränsningar som finns på sidan Juridiska meddelanden.

5. Ytterligare villkor för Google Earth. Programvaran för Google Earth omfattas av USA:s exportkontroll. Du accepterar att enbart använda programvaran för Google Earth i syften som är lagliga, korrekta och i enlighet med dessa villkor. Uttryckligen samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar och bestämmelser för export och återexport. Detta inkluderar Export Administration Regulations ("EAR") från det amerikanska handelsdepartementet samt handelssanktioner och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av den amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control.

6. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHET.. (a) GOOGLE OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TOMTOM OCH DESS LEVERANTÖRER) GER INGA FRAMHÅLLANDEN ELLER GARANTIER FÖR INNEHÅLLETS ELLER PRODUKTERNAS RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET. (b) ENLIGT AVSNITTET ”VÅRA GARANITER OCH FRISKRIVNINGAR” I GOOGLES ALLMÄNNA VILLKOR, FRÅNSÄGER SIG GOOGLE OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TOMTOM OCH DESS LEVERANTÖRER) ALLT GARANTIANSVAR I SAMBAND MED INNEHÅLLET OCH PRODUKTERNA. DE HAR INGET ANSVAR FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM ORSAKATS AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLET ELLER PRODUKTERNA.

7. Rättigheter som begränsas av amerikanska myndigheter. Om produkterna används av eller på uppdrag av USA:s regering omfattas denna användning av ytterligare villkor i avsnittet "Myndigheter" på sidan Juridiska meddelanden.