GEG คืออะไร

Google Educator Groups (GEG) คือชุมชนนักการศึกษาที่เรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนด้วยโซลูชันด้านเทคโนโลยี ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมฉันจึงควรเข้าร่วม

เรียนรู้ แบ่งปัน สร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มศักยภาพ ทั้งสี่คำนี้คือเจตนารมย์ของ GEG นักการศึกษาจะได้สร้างสัมพันธภาพกับนักการศึกษาคนอื่นๆ และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้เทคโนโลยีที่เปิดกว้างเพื่อให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่นักเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม

ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร

ค้นหาไดเรกทอรี GEG เพื่อหา GEG ที่ใกล้คุณมากที่สุด ติดตามกลุ่มนั้นใน Google+ เพื่อรับข่าวสารล่าสุด และสามารถมาพบปะกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ในกิจกรรมกลุ่มครั้งถัดไป ถ้าคุณไม่พบกลุ่มที่อยู่ใกล้คุณ โปรดกลับมาอีกครั้งหลังจากนี้ เพราะ GEG กำลังขยายตัว

เรียนรู้เพิ่มเติม