ข่าวสารจาก Google

ที่อยู่ติดต่อของสื่อ

ส่งอีเมลถึงทีมข่าวของเราที่: press@google.com

หากคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของทีมข่าว คุณจะไม่ได้รับการตอบกลับ

สำหรับการสอบถามในเรื่องอื่นๆ ทั้งหมด โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ

ติดตามเราบน Twitter

twitter.com/google

บัญชีที่เป็นทางการของเราแสดงอยู่ในไดเรกทอรี Twitter

แหล่งอ้างอิงอื่น ๆ