Google Akademik

  Gelişmiş Akademik Arama İpuçları

Arama terimlerinizi hassas şekilde ayarlayan "operatörleri" ekleyerek Google Akademik’teki aramalarınızın doğruluğunu ve etkililiğini artırabilirsiniz. Bazı durumlarda, operatörleri Google Akademik arama kutusuna ekleyebilirsiniz ancak, bazı durumlarda Gelişmiş Akademik Arama sayfası’nı kullanmak isteyebilirseniz.

En bilinen Google Akademik operatörleri aşağıdadır:

Yazar Arama - Yayınla Sınırlama - Tarihle Sınırlama - Diğer Operatörler

 Yazar Arama

Yazar arama özel bir bilimsel yazıyı bulmanın en etkili yolarından biridir. Aradığınız yazıyı kimin yazdığını biliyorsanız arama terimlerinize yazarların soyadlarını ekleyebilirsiniz.

Örneğin:
[friedman gerileme] araması, Friedman adındaki kişiler tarafından yazılmış gerileme konusundaki yazıları döndürecektir. Eğer yazarın tam adı ya da soyadı ve adının ilk harfleri ile arama yapmak istiyorsanız adı tırnak içinde girin: ["jh friedman"].

Bir kelime hem bir kişinin adı hem de cins isim olduğunda "author:" operatörünü kullanabilirsiniz. Bu operatör yalnızca hemen ardından gelen arama terimini etkiler ve "yazar:" ile arama teriminiz arasında boşluk olmamalıdır.

Örneğin:
[yazar:çiçekler] araması, adı Çiçekler olan kişilerin yazdığı yazıları döndürür, oysa [çiçekler -yazar:çiçekler] araması çiçekler hakkındaki yazıları döndürür ve adı Çiçekler olan kişilerin yazdığı yazıları göz ardı eder (bir arama teriminin önündeki eksi işareti bu arama terimini içeren sonuçları hariç tutar).

Aramanızı hassaslaştırmak için operatörü yazarın tırnak içindeki tam adı ile kullanabilirsiniz. Tam ilk adları kullanmak yerine ilk harflerini kullanmayı deneyin çünkü, Google Akademik’te dizine eklenen bazı kaynaklar yalnızca ilk harfleri sağlamaktadır.

Örneğin:
Donald E. Knuth tarafından yazılmış yazıları bulmak için, [author:"d knuth"], [author:"de knuth"] ya da [author:"donald e knuth"] aramalarını deneyebilirsiniz.

 Yayınla sınırlama

(Bu seçenek yalnızca Gelişmiş Akademik Arama sayfası’nda kullanılabilir.)

Yayınla sınırlanmış bir arama yalnızca özel bir yayının özel kelimelerini içeren sonuçları döndürür.

Örneğin:
Yatırım fonları hakkındaki makaleler için Journal of Finance’de arama yapmak istiyorsanız şu şekilde başlayabilirsiniz:

   

Yine de yayınla sınırlanmış aramaların eksik olabileceğini göz önünde bulundurun. Google Akademik, metin ve alıntılardan otomatik olarak çıkarmayı da dahil ederek bir çok kaynaktan bibliyografik veri toplar. Bu bilgi eksik, hatta yanlış olabilir. Örneğin birçok ön baskı makalenin sonuçta nerede yayınlandığını (ya da yayınlanıp yayınlanmadığını) belirtmez.

Genelde, yayınla sınırlanmış aramalar ne aradığınızdan eminseniz etkilidir ama genellikle beklediğinizden daha dar kapsamlıdır.

Örneğin:
[yatırım fonları] terimleri için tüm yayınlarda yapılan bir aramanın yalnızca Journal of Financeiçinde "fonlar" için yapılan daha belirleyici bir araştırmadan daha fazla yararlı sonuç verdiğini görebilirsiniz.

Son olarak bir derginin birkaç şekilde hecelenebileceğini göz önünde bulundurun (örneğin Journal of Biological Chemistry sıklıkla J Biol Chemşeklinde kısaltılabilir). Bu nedenle tam arama sonuçlarını elde etmek amacıyla belirli bir yayını birkaç değişik şekilde hecelemeyi denemeniz gerekebilir.

 Tarihle kısıtlama

(Bu seçenek yalnızca Gelişmiş Akademik Arama sayfası’nda kullanılabilir)

Tarihle sınırlanmış aramalar belli bir alandaki son gelişmeleri aradığınızda verimli olabilir.

Örneğin:
2004’ten itibaren yayınlanmış süper iletken filmler hakkındaki makaleleri şöyle arayabilirsiniz:

   -   

Yine de bazı web kaynaklarının yayın tarihlerini içermediğini ve tarihle sınırlanmış bir aramanın Google Akademik’in yayın tarihini belirleyemediği makaleleri döndürmeyeceğini göz önünde bulundurun. Bu nedenle eğer süper iletken filmler hakkındaki bir makalenin bu yıl yayınlandığından eminseniz ve tarihle sınırlanmış bir arama bu makaleyi bulmuyorsa, aramayı tarih kısıtlaması olmadan tekrar deneyin.

 Diğer Operatörler

Google Akademik ayrıca Google web aramasındaki gelişmiş operatörlerin çoğunu destekler:

  • "+" operatörü [+de knuth]örneğinde olduğu gibi Google'ın arama teknolojisinin genelde yok saydığı yaygın kelimelerin, harflerin ya da sayıların sonuçlara dahil edilmesini sağlar.
  • "-" operatörü [çiçekler -author:çiçekler]örneğinde olduğu gibi bu arama terimini içeren tüm sonuçları hariç tutar.
  • kelime grubu arama ["nasıl isterseniz öyle olsun"]örneğinde olduğu gibi yalnızca bu tam kelime grubunu içeren sonuçları döndürür.
  • "OR" operatörü [hisse senedi alma OR satma talebi] örneğinde olduğu gibi arama terimlerinizden birini içeren sonuçları döndürür.
  • "intitle:" operatörü [intitle:mars] örneğinde olduğu gibi yalnızca doküman başlığında arama teriminizi içeren sonuçları getirir.