Tìm những người mà bạn biết

Tìm kiếm theo tên hoặc tìm bạn bè đã mất liên lạc từ lâu bằng cách lọc từ trường trung học, đại học hoặc nơi làm việc của bạn để thấy những người đã ở đó với bạn. Kết nối tài khoản email của bạn để tìm mọi người từ sổ địa chỉ cả bạn đã sử dụng Google+.

Tìm bạn bè
Quay lại đầu trang

Tạo vòng kết nối

Vòng kết nối là một cách dễ dàng để sắp xếp những người mà bạn biết như trong cuộc sống thực. Vòng kết nối giúp bạn dễ dàng chia sẻ với những người phù hợp, cho dù bạn đang gửi một câu nói đùa thâm thúy tới bạn bè hoặc chia sẻ bức ảnh không thể tin được với tất cả mọi người. Chúng tôi cung cấp cho bạn một vài vòng kết nối để bạn bắt đầu và bạn có thể tạo những vòng kết nối mới để thậm chí linh hoạt hơn.

Tạo vòng kết nối
Quay lại đầu trang

Hét, nói hoặc thì thầm

Trên Google+, bạn có thể chia sẻ nhiều hay ít theo cách bạn muốn. Nếu bạn có nội dung nào đó để nói rằng mọi người cần lắng nghe, hãy chọn “Công khai”. Để giữ tin nhắn của bạn trong một nhóm cụ thể, hãy chọn một trong những vòng kết nối của bạn. Thậm chí bạn có thể chia sẻ với các cá nhân -- chỉ cần nhập tên hoặc địa chỉ email của người nào đó.

Bắt đầu chia sẻ
Quay lại đầu trang