Cửa hàng Chrome trực tuyến

Cửa hàng Chrome trực tuyến cung cấp các ứng dụng và tiện ích mở rộng cho mọi nhu cầu của doanh nghiệp, từ kế toán và quản lý dự án đến tiếp thị qua email, CRM và các hoạt động khác.

Cửa hàng Chrome trực tuyến

Gmail ngoại tuyến

Cài đặt ứng dụng Cửa hàng Chrome trực tuyến cho Gmail, Lịch và Google Documents, để quản lý doanh nghiệp của bạn ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Chrome, tùy chỉnh

Định cấu hình Chrome và thiết bị Chrome nhằm cài đặt sẵn các ứng dụng và tiện ích mở rộng từ Cửa hàng Chrome trực tuyến để triển khai và quản lý một cách hiệu quả.