Tải xuống phiên bản Google Earth mới nhất dành cho PC, Mac hoặc Linux

Bằng cách cài đặt, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của Google Earth.

Bạn đang tải xuống Google Earth 6.1. Phiên bản mới nhất, Google Earth 6.2, không hỗ trợ Mac OS 10.4 trở xuống.

Yêu cầu hệ thống:

PC - Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7

Mac - Mac OS X 10.6.0 hoặc phiên bản mới hơn