Tìm kiếm bằng hình ảnh

Giờ đây, bạn có thể khám phá web theo cách hoàn toàn mới bằng cách bắt đầu tìm kiếm trên Google bằng hình ảnh. Tìm hiểu thêm về hình ảnh trên web và ảnh của riêng bạn.

Thử ngay bây giờ

Tìm hiểu thêm.

Bốn cách để tìm kiếm bằng hình ảnh

Kéo và thả

Kéo và thả hình ảnh từ web hoặc máy tính của bạn vào hộp tìm kiếm trên images.google.com.vn.

Tải ảnh lên

Trên images.google.com.vn, nhấp vào biểu tượng máy ảnh, sau đó chọn “Tải hình ảnh lên”. Chọn hình ảnh bạn muốn sử dụng để bắt đầu tìm kiếm.

Sao chép và dán URL của hình ảnh

Bạn đã tìm thấy hình ảnh trên web bạn quan tâm? Nhấp chuột phải vào hình ảnh để sao chép URL. Trên images.google.com.vn, nhấp vào biểu tượng máy ảnh, và “Dán URL của hình ảnh”.

Nhấp chuột phải vào hình ảnh trên web

Để tìm kiếm bằng hình ảnh nhanh hơn, hãy tải xuống tiện ích mở rộng cho Chrome hoặc tiện ích mở rộng cho Firefox. Với tiện ích mở rộng đã cài đặt, bạn chỉ cần nhấp chuột phải vào hình ảnh trên web để tìm kiếm bằng hình ảnh đó trên Google.