Giới thiệu Tìm kiếm bằng giọng nói Giờ đây đã có trên máy tính của bạn

Dễ dàng tìm kiếm khi nói to. Tất cả những gì bạn cần là Google Chrome và micrô tích hợp sẵn hoặc đi kèm.

Để bắt đầu:

  1. Tải xuống và cài đặt Google Chrome
  2. Mở Chrome và truy cập google.com
  3. Chỉ cần nhấp vào micrô trong thanh tìm kiếm và bắt đầu nói

Tải xuống Google Chrome

Xin lưu ý rằng Tìm kiếm bằng giọng nói chỉ sẵn có đối với tiếng Anh-Mỹ.

Hữu ích cho

Các tìm kiếm khó đánh vần
Giúp tìm kiếm các từ mà bạn không chắc chắn cách đánh vần nhanh và dễ dàng hơn.

Các tìm kiếm dài hơn
Tìm kiếm các truy vấn dài, thậm chí là các truy vấn thực sự rất dài, chỉ bằng cách nói.

Tìm kiếm thực sự thú vị hơn khi nói to
Giờ đây, bạn có thể yêu cầu máy tính bất kỳ việc gì.

Tìm kiếm mà không cần phải nhập
Sử dụng tìm kiếm bằng giọng nói trong bếp, trong gara hoặc bất kỳ lúc nào hai tay bạn có thể đang bận.

Trung tâm trợ giúp
Xem thêm Tìm kiếm bằng giọng nói dành cho điện thoại di động.