Hợp tác để giữ an toàn trên mạng

Giữ cho web là một nơi an toàn cho tất cả mọi người là trách nhiệm chung. Hãy tìm hiểu những việc bạn có thể làm để bảo vệ bản thân và gia đình trên mạng.

Dành cho tất cả mọi người

Tìm hiểu về các công cụ bảo vệ an toàn của Google được thiết kế nhằm giúp bạn quản lý sự an toàn và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn.

Tìm hiểu thêm

Dành cho gia đình

Giúp gia đình của bạn xây dựng thói quen tốt về bảo vệ an toàn trên mạng bằng các công cụ của Google và lời khuyên từ các đối tác về an toàn cho gia đình của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Công cụ bảo vệ an toàn

Thiết lập các công cụ bảo vệ an toàn đơn giản và nhận thêm thông tin về cách giữ an toàn trên Gmail, Chrome, YouTube và các sản phẩm khác của Google.

Chrome

Duyệt web ở chế độ riêng tư

Bạn có thể sử dụng Chế độ ẩn danh trong trình duyệt Chrome trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại để duyệt web ở chế độ riêng tư. Ở Chế độ ẩn danh, các trang mà bạn truy cập và các tệp mà bạn tải xuống không được lưu vào lịch sử duyệt web hoặc tải xuống của Chrome.

Tìm hiểu thêm

Nhấp vào menu Chrome trên thanh công cụ trình duyệt → Nhấp vào Cửa sổ ẩn danh mới.

Một cửa sổ mới sẽ mở ra có biểu tượng ẩn danh ở trong góc. Để thoát, bạn chỉ cần đóng cửa sổ này.

Android

Giới hạn quyền truy cập chỉ trong những ứng dụng và trò chơi được phê duyệt

Bạn muốn chia sẻ máy tính bảng nhưng không chia sẻ tất cả nội dung của mình? Trên máy tính bảng Android chạy phiên bản 4.3 trở lên, bạn có thể tạo các tiểu sử giới hạn để hạn chế quyền truy cập mà người dùng khác có đối với những tính năng và nội dung trên máy tính bảng của bạn.

Tìm hiểu thêm

Nếu bạn là chủ sở hữu máy tính bảng, chạm Cài đặt → Người dùng → Thêm người dùng hoặc tiểu sử.

Chạm vào Hồ sơ bị hạn chế → Hồ sơ mới, sau đó đặt tên cho hồ sơ.

Sử dụng nút gạt BẬT/TẮT và cài đặt để quản lý quyền truy cập vào các tính năng, cài đặt và ứng dụng.

Nhấn vào nút Power để quay lại màn hình khóa rồi chạm vào biểu tượng tiểu sử mới.

Sau khi đã thiết lập xong hoàn toàn, màn hình chủ trống. Chạm vào biểu tượng Tất cả ứng dụng để bắt đầu với tiểu sử mới.

Xem thêm công cụ bảo vệ an toàn