Khai thác tối đa sức mạnh của Google ở mọi nơi trên web

Với các tính năng và giao diện mới, Thanh công cụ của Google hiện nhanh hơn, đẹp hơn và được cá nhân hóa nhiều hơn bao giờ hết.

  • Xem các kết quả tìm kiếm ngay khi bạn nhập
    với tính năng Google Instant.
  • Dịch các trang web ngay tức thì
    với tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động.
  • Chỉ chia sẻ với những người phù hợp
    và cập nhật các thông báo của Google+.
  • Tìm hiểu thêm.