Your browser does not support Javascript.Sorry, you need to have Javascript enabled to use Google Map Maker.Google Map Maker
source
destination

Chọn một nhóm đoạn

 1. Nhấp vào các đoạn để chọn hoặc bỏ chọn cho chỉnh sửa.
 2. Kéo điểm đánh dấu màu xanh lá cây để mở rộng lựa chọn.
Các t́m kiếm nổi bật
T́m kiếm tùy chỉnh
Chú giải:
Bạn có muốn đánh dấu đường viền của ṭa nhà không?Bạn có muốn đánh dấu ranh giới giữa các khu đất không?Bạn có muốn đánh dấu đường viền của ṭa nhà hoặc vẽ ranh giới của mặt bằng?
Place Closed
Place Removed
Place marked Duplicate (xem đối tượng địa lư gốc)
Trang web
Trang web
Địa chỉ
Không thể thay đổi địa chỉ v́ nó có bản chỉnh sửa đang chờ xử lư bởi người dùng khác.
Địa chỉ
Ḍng địa chỉ (ví dụ: Số căn hộ, pḥng, tầng, v.v...)
Địa chỉ
Ḍng địa chỉ (ví dụ: Số căn hộ, pḥng, tầng, v.v...)
Danh mụcLoại tuyến đường
Nhập danh mục cho đối tượng địa lư này
Loại khác
Chính
Danh mụcLoại tuyến đường
Ngôn ngữ
Kiểu
Nhập tên
 
 ()
Ngôn ngữ
Tên
Kiểu
Tên
Không được phép thêm tên cho đối tượng địa lư thuộc loại này.
Tên
Nhập tên của đối tượng địa lư này
 ()
Tuyến đường
Có thể thay đổi tên bằng cách chỉnh sửa tuyến đường tương ứng từ menu "Chỉnh sửa" cho đoạn này. (khác)
Điện thoại, trang web...
Trang web
Điện thoại, trang web...
Nhập chi tiết liên hệ
 
Trang web
Thông tin bổ sung
Nhập dân số của địa điểm này
Dân số: 
Thông tin bổ sung
Dân số
Thay đổi
Độ chính xác theo ḍng
Loại
Thuộc tính
Tiêu chuẩn đánh giá đường
Nâng
Thuộc tính
Tốc độ trung b́nh (dặm/giờ)Tốc độ trung b́nh (km/giờ)
Tốc độ tối đa (dặm/giờ)Tốc độ tối đa (km/giờ)
Nhận xét
Lư do chỉnh sửa
Đang tải...
Lịch sử
Sửa đổi đặc quyền của người dùng  (Internal Only)


Note to superadmins: If you're changing the user privileges for this feature, please do not make any other changes to the same feature in this edit.
Thuộc tính của tòa nhà
Nhập thuộc tính của ṭa nhà
Chiều cao (bộ): 
Chiều cao (mét): 
Thuộc tính của tòa nhà
Chiều cao (bộ)Chiều cao (mét)
 
 Địa điểm đă bị đánh dấu là trùng lặp
 Địa điểm đă bị xoá
 Địa điểm đă bị đóng
Giờ làm việc
Nhập giờ làm việc
 - 
Giờ làm việc
Đánh dấu đường bao đối tượng địa lư
 
Đánh dấu h́nh dáng của địa điểm này như một ṭa nhà hoặc đường ranh giới
Đối tượng địa lư được đánh dấu là 
Thêm tên
Custom Attributes
Add Attribute
Custom Attributes
Enter a bunch of advance attributes.
Resolve
Website Incorrect:
abc.com
240+ Google Map user reported this.

by -
Chọn "ṭa nhà" hoặc "khu đất" mà địa điểm che phủ.
Chọn "ṭa nhà" nếu địa điểm nằm bên trong một ṭa nhà. Chọn "khu đất và ṭa nhà" nếu địa điểm c̣n có khu vực mở.
Ṭa nhà / Khu đấtṬa nhà / Đường biên
Chọn một tùy chọn bên dưới.
Địa điểm này nằm hoàn toàn bên trong một ṭa nhà
ví dụ: Cửa hàng trong một khu mua sắm, Quán ăn tự phục vụ trong một ṭa nhà.
Địa điểm này che phủ khu đất và ṭa nhà
ví dụ: Khuôn viên trường đại học, Mặt bằng của một khu mua sắm, Công viên, Nhà hàng ngoài trời, Sân vận động ngoài trời.
Tôi không biết
Chọn một hoặc nhiều ṭa nhà mà địa điểm này che phủ
Chọn một hay nhiều ṭa nhà hoặc khu đất mà địa điểm này che phủ
Chọn một ṭa nhàChọn ṭa nhà hoặc khu đất
Lưu ưNhận xétẢnh
  Thêm địa điểm
  Chỉnh sửa địa điểm
  Phản hồi này có thể được hiển thị trong mối liên kết với tiểu sử của bạn và được xem xét bởi Google hoặc những người dùng Google Map Maker khác, họ có thể liên hệ với bạn về thông tin phản hồi. Điều khoản sử dụng
  Đánh dấu là không chính xácĐă đánh dấu là không chính xácHoàn nguyênĐă sửa đổiHoàn nguyên
  Để lại nhận xét
  Số điện thoại
  Nhập số điện thoại
  Danh mục
  Nhập danh mục cho đối tượng địa lư này
  Trang web
  Tên
  Nhập tên
  Địa chỉ
  Nhập địa chỉ
  Giờ làm việc
  Nhập giờ làm việc
  Vị trí điểm đánh dấu
  Chọn điểm đánh dấu và di chuyển nó tới vị trí chính xác
  Vị trí điểm đánh dấu có thể được cập nhật dựa trên sự thay đổi của địa chỉ.
  Ưu tiên

  Đoạn này ngay sát với các đối tượng địa lư đang chờ xử lư khác. Bạn chỉ có thể chỉnh sửa một số thuộc tính nhất định.
  Tất cả các thuộc tính khác sẽ được điền tự động dựa trên các đoạn nối.
  Thuộc tính của đường
  Ưu tiên
  Làn đường
  Tốc độ trung b́nh (dặm/giờ)Tốc độ trung b́nh (km/giờ)
  Tốc độ tối đa (dặm/giờ)Tốc độ tối đa (km/giờ)
  Bộ chia
  Hướng
  Nâng
  Kiểu bề mặt
  T́nh trạng Đường
  T́nh trạng xây dựng
  Đường vào
  Sử dụng Đoạn
  Cấp bậc
  Bắt đầu
  Giữa
  Cuối cùng
  Thông tin về Xe đạp & Người đi bộ
  Từ A đến BTheo chiều kim đồng hồNgược chiều kim đồng hồ
  Dành cho xe đạp
  Tính phù hợp của xe đạp
  Dành cho người đi bộ

  Từ B đến ATheo chiều kim đồng hồNgược chiều kim đồng hồ
  Dành cho xe đạp
  Tính phù hợp của xe đạp
  Dành cho người đi bộ
  Thuộc tính của Đường nhỏ/Đường ṃn
  Sử dụng Đoạn
  Người/phương tiện qua lại
  Tính phù hợp của xe đạp
  Ưu tiên
  Hướng
  Nâng
  Kiểu bề mặt
  T́nh trạng
  T́nh trạng xây dựng
  Đường vào
  Dải địa chỉ
  Từ A đến BTheo chiều kim đồng hồNgược chiều kim đồng hồ
  Tiền tố
  Số phố # từ
  Đến
  Hậu tố
  Từ B đến ATheo chiều kim đồng hồNgược chiều kim đồng hồ
  Tiền tố
  Số phố # từ
  Đến
  Hậu tố
  Đánh số luân phiên ở mỗi bên của đường phố
  Giới hạn Rẽ
  Địa chỉ
  Ḍng địa chỉ (ví dụ: Số căn hộ, pḥng, tầng, v.v...)
  RT
  RW
  Số khu nhà
  Tên đường / tên đường nhánh

  Add Note
  RotateRotate

  Thêm ghi chú
  Phê duyệt Từ chối 
  Bản chỉnh sửa tốt
  Phải bị từ chối
  Phải được chấp nhận
  Bài đánh giá tồi
  Spam/Lạm dụng Báo cáoYêu cầu Chi tiết (Bạn không thể yêu cầu thêm thông tin từ người dùng này.) Yêu cầu Chi tiết Nhận xét 
  Thêm thẻ Internal
  Xoá thẻ Internal
  Bí mật
  Rất Chắc chắn
  Có vẻ hợp lư
  Không chắc chắn
  Chất lượng Dữ liệu
  Nguyên nhân (Bắt buộc)
  Tuyệt vời
  Tốt
  Kém
  Chỉnh sửa có thể sai
  Thông tin hữu ích đă thay đổi thành thông tin ít hữu ích hơn
  Có thể ảnh hưởng xấu đến người dùng/chủ nhân dữ liệu
  Không đầy đủ hoặc quá thưa thớt
  Chỉnh sửa trùng lặp
  Dữ liệu khác
  Không chắc nhưng có thể là spam
  Chứa spam có chủ ư
  Có thông tin sai
  Có thông tin sai
  Đă xoá dữ liệu hợp lệ
  Vi phạm thương hiệu có thể xảy ra
  Dữ liệu có thể không hợp lệ
  Dữ liệu khác
  Language Tag
  Tag
  B́nh luận (Tuỳ chọn)
  B́nh luận (Bắt buộc)
  Yêu cầu
  Nhận xét (Nội bộ)  Internal
   Internal
  Từ chối nội dung chỉnh sửa nếu người dùng không trả lời trong ṿng 7 ngày
  Chỉnh sửa tên đường  Thêm tên mới
  Thêm tên mới cho tất cả các đoạn đă chọn.
  Tên
  Ưu tiên
  Mở rộng tuyến đường bên cạnh nếu có sẵn
  Chọn loại điểm cuối của đoạn đường

  Chỉnh sửa biển báo giao thông

   
  Không thể chỉnh sửa cấu trúc h́nh học của đối tượng địa lư này.

  Chỉnh sửa giới hạn rẽ

  No U-turn allowed at No straight-on allowed on No turn allowed from to
  Bỏ qua chỉnh sửa này »
  Lưu Bản nháp
  Đang chỉnh sửaTạo mới
  Tùy chọn:
  Không được điều chỉnh các đặc điểm ở gần
  (Đă di chuyển)
  Nhấp vào tiếp tục để xác minh chi tiết và lưu.
  Mẹo: Chi tiết sẽ xuất hiện trong bảng.
  (Đă di chuyển)
  Ṭa nhà chưa được lập bản đồ

  Dường như bạn đă cố chọn một ṭa nhà hiện chưa được lập bản đồ. Bạn có thể liên kết địa điểm với ṭa nhà này sau khi ṭa nhà đă được lập bản đồ. T́m hiểu thêm

  Báo cáo việc này
  Báo cáo lạm dụngBáo cáo dữ liệu bị lỗi
  Chứa spam có chủ ư
  Vi phạm thương hiệu có thể xảy ra
  Có thông tin sai
  Dữ liệu có thể không hợp lệ
  Spam/dữ liệu lạm dụng khác
  Có thông tin sai
  Tồn tại trùng nhau
  Dữ liệu không hợp lệ khác
  B́nh luận(Bắt buộc)
    
  Tên
  Trạng tháiLần chỉnh sửa cuối cùng
  Thuộc tính của đường
  Ưu tiên
  Bộ chiaHướngNâng
  Cấp bậc
  Kiểu bề mặtT́nh trạng ĐườngT́nh trạng xây dựng
  Làn đườngTốc độ trung b́nh (dặm/giờ)Tốc độ trung b́nh (km/giờ)Tốc độ tối đa (dặm/giờ)Tốc độ tối đa (km/giờ)Sử dụng Đoạn
  Loại Bổ sung
  Giờ làm việcṬa nhà / đường biên
  Chiều cao (bộ)Chiều cao (mét)SànNăm xây dựng
  Vật liệu xây dựngDiện tích sử dụng (m. vuông)Diện tích sử dụng (mét vuông)
  Kiểu thanh toán
  Dân số
  Danh sách đề tài
  Thông tin liên hệ
  Trang webEmail
  Điện thoạiSố FaxDi động
  Dành cho xe đạpTính phù hợp của xe đạpDành cho người đi bộ
  Loại
  Thuộc tính
  Tiêu chuẩn đánh giá đườngĐường
  Nâng
  Chọn loại tính năng
  1. Kéo biểu tượng máy ảnh để đánh dấu điểm mà bạn muốn chụp ảnh từ đó.
  2. Kéo dải màu đỏ phía ngoài để đánh dấu cự ly chụp và đường ngắm.
  3. Kéo điểm đánh dấu h́nh mũi tên để thay đổi trường nh́n.
  Bạn có thể chia sẻ các chỉnh sửa của ḿnh. Các chỉnh sửa này sau đó sẽ hiển thị cho bạn bè của bạn qua:
  Được ủy quyền *Đă kết nối Đă ngắt kết nối 
  * Được ủy quyền tự động
  mỗi:
  Bạn có thể truy cập và thay đổi các tùy chọn này bất kỳ lúc nào từ cài đặt MapMaker.

  Fusion Tables (Internal Only)

  Không t́m thấy fusion table.
  Table 1
  There are no geometry columns in this table.
  Column 1
  Thêm mới
  Chỉnh sửa
  Duyệt qua
  Thêm địa điểm
  Thêm
  Cắt
  Thêm vùng
  Cắt vùng
  Di chuyển vùng
  Xóa vùng
  Chọn một địa điểm
  Chọn một đường
  Chọn đoạn đường
  Duyệt qua
  Duyệt nâng cao
  Chỉnh sửa chỉ đường
  Đang tách đoạn
  Đang chọn đối tượng địa lư
  Tùy chọn
  Pending edits
  Chọn danh mục
  Nhập tên
  Bạn muốn vẽ ǵ?
  Tiếp tục
  Vẽ một h́nh
   T́m hiểu thêm
  Địa điểm
  Các đối tượng đường thẳng
  Nâng cao
  Chọn danh mụcHiện tất cả các điểm
  Đường viền ṭa nhà
  Khu đất / Đường biên
  Thanks for adding this restaurant
  Your edit is pending and will be published after review. Your edit is pending and will be published after review. Your edit is pending and will be published after review.
  Does this restaurant occupy a building or a boundary?
  Select what this restaurant occupies
  <INSERT COMPOUND PICKER WIDGET>
  If the building / boundary is missing, add it on the map
  Chỉnh sửa xếp hạngĐang chờ xử lư
  Đă phát hành
  Chi tiết
  Lịch sử