Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Web History | Settings | Sign in

 

Search Options

Your search - Geweld onder jongeren is een aspect van hun verlangen om te cre ren. Ze weten niet hoe ze hun energie creatief kunnen aanwenden dus doen ze het tegenovergestelde en vernietigen ze - did not match any documents.

Suggestions:

  • Make sure all words are spelled correctly.
  • Try different keywords.
  • Try more general keywords.
  • Try fewer keywords.