Redirecting you to http://internetsobor.org/rptcz/tcerkovnye-novosti/rptcz/moskovskaia-patriarkhiia-pytaetsia-zakhvatit-khram-v-chili#comment-11647