Điều khoản dịch vụ trực tuyến của AdSense

(Các) Điều khoản và Điều kiện sẽ khác nhau tùy theo địa chỉ thanh toán của bạn nằm ở quốc gia nào. Vui lòng chọn quốc gia thanh toán của bạn để xem (các) Điều khoản và Điều kiện phù hợp.

Địa chỉ thanh toán của tôi được đặt tại:

Trung tâm trợ giúp AdSense