Zabezpieczanie danych

Firma Google dokłada wszelkich starań, by informacje przechowywane w jej systemach komputerowych były bezpieczne, dlatego w całej organizacji wdrożono wielowarstwową strategię zabezpieczeń.

Zasady Google Analytics dotyczące bezpieczeństwa i prywatności są podsumowaniem naszych działań mających na celu zachowanie bezpieczeństwa danych.

Nasza polityka prywatności

W Google doskonale zdajemy sobie sprawę z zaufania, jakim obdarzają nas użytkownicy, i tego, że mamy obowiązek chronić ich prywatność. Dlatego otwarcie informujemy użytkowników o tym, jakie informacje gromadzimy, gdy korzystają oni z naszych produktów i usług, dlaczego je zbieramy oraz jak z nich korzystamy, by poprawić komfort użytkowania naszych usług. Dokument Polityka prywatności Google zawiera opis przetwarzania danych osobowych użytkowników produktów i usług Google, w tym Google Analytics.

Pliki cookie Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami.

W przypadku klientów, którzy korzystają z funkcji remarketingu z Google Analytics, do jej obsługi w usługach sieci reklamowej Google, np. AdWords, używany jest zewnętrzny plik cookie DoubleClick. Więcej informacji o tym pliku cookie znajduje się w najczęstszych pytaniach na temat prywatności w reklamach Google. Można zarządzać ustawieniami pliku cookie lub całkiem zrezygnować z tej funkcji za pomocą Ustawień reklam.

Klienci, którzy wybrali metodologię zbierania danych analytics.js za pomocą Universal Analytics, mogą zdecydować, czy chcą umieszczać pliki cookie w swojej witrynie. Jeśli tak, informacje przechowywane w lokalnych własnych plikach cookie są ograniczone do losowo wybranego identyfikatora (np. 12345.67890).

Użycie adresu IP

Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do internetu przypisany jest adres protokołu internetowego (ang. Internet Protocol, IP). Adresy IP są zazwyczaj przypisywane blokami w poszczególnych krajach, dlatego na ich podstawie często można zidentyfikować kraj, region i miasto, z którego dany komputer łączy się z internetem. Witryny muszą korzystać z adresów IP, by działał internet. Dlatego właściciele witryn mają dostęp do adresów IP użytkowników – niezależnie od tego, czy korzystają z Google Analytics. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi.

Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości.

Poufność danych

Google Analytics chroni poufność danych na kilka sposobów:

Ustawienia prywatności

Poniższe mechanizmy kontroli, oferowane przez Google właścicielom stron korzystającym z Google Analytics i internautom, pozwalają im wybrać sposób, w jaki ich dane mają być zbierane przez Google Analytics.

Ustawienia udostępniania danych

Ustawienia udostępniania danych w Google Analytics pozwalają na udostępnianie danych innym produktom i usługom. Dzięki udostępnianiu danych otrzymujemy informacje zwrotne na temat Google Analytics, a na ich podstawie możemy przygotowywać dla użytkowników lepsze funkcje i materiały edukacyjne. Istnieje kilka typów ustawień udostępniania danych, które można zmienić w dowolnym momencie. Jeśli nie wybierzesz żadnej opcji, Twoje dane zostaną wykluczone ze wszystkich zautomatyzowanych procesów, które nie są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem i ulepszaniem Google Analytics lub ochroną bezpieczeństwa oraz integralności danych. Więcej informacji o zmianie ustawień udostępniania danych na koncie.

Zarządzanie danymi przez administratora konta

Administratorzy kont Google Analytics są właścicielami swoich danych Google Analytics.

Użytkownicy kont mogą w każdej chwili wyeksportować zagregowane raporty z Google Analytics za pomocą opcji pobierania w formacie XML, PDF czy CSV lub przez interfejs API głównego raportowania Google Analytics. Eksportowane dane mogą być używane niezależnie – poza Google Analytics – lub z innymi aplikacjami/usługami połączonymi z Google Analytics.

Użytkownicy kont mogą również w dowolnym momencie usunąć profil na swoim koncie Google Analytics.

Procedury i kontrola dostępu pracowników

Google uznaje dane Google Analytics za informacje poufne. Funkcje kontroli dostępu pracowników chronią dane klientów przed nieupoważnionym dostępem, a dzięki przeprowadzanym przez nas audytom mamy pewność, że są one rzeczywiście realizowane.

Bezpieczeństwo informacji

W przypadku przetwarzania danych online bezpieczeństwo zarówno danych, jak i aplikacji jest bardzo ważne. Google przeznacza znaczne zasoby na zabezpieczanie aplikacji i obsługi danych, by zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do danych.

Dane są przechowywane w zakodowanym formacie, który jest zoptymalizowany pod kątem wydajności, a nie w postaci tradycyjnego systemu plików lub baz danych. Są one rozproszone w wielu fizycznych i logicznych woluminach, co zapewnia nadmiarowość i wygodny dostęp, a tym samym są chronione przed ingerencją z zewnątrz.

Aplikacje Google są uruchamiane w wielodostępnym, rozproszonym środowisku. Google nie gromadzi danych każdego klienta na jednym komputerze lub zbiorze komputerów. Dane wszystkich klientów Google (konsumentów, firm, a nawet własne) są rozproszone we współdzielonej infrastrukturze składającej się z wielu jednorodnych komputerów Google i zlokalizowane w centrach danych Google.

Bezpieczeństwo operacyjne i odzyskiwanie danych po awarii

Aby zminimalizować przerwy w świadczeniu usług spowodowane awariami sprzętu, klęskami żywiołowymi lub innymi katastrofami, Google stosuje wszechstronny program odzyskiwania danych we wszystkich swoich centrach danych. Ten program obejmuje wiele składników, które mają wyeliminować pojedynczy punkt awarii. Są to między innymi: