Skydda din data.

Google månar om att hålla informationen som lagras på våra datorsystem säker och skyddad. Hela företaget omfattas av en säkerhetsstrategi som består av flera nivåer.

Google Analytics säkerhets- och sekretessprinciper sammanfattar de steg vi tar för att skydda din data.

Vår sekretesspolicy

Vi på Google är mycket medvetna om det förtroende du ger oss och vårt ansvar för att skydda din integritet och data. Som en del av detta ansvar meddelar vi vilken information vi samlar in i samband med att du använder våra produkter och tjänster, varför vi samlar in informationen och hur vi använder den för att förbättra användarupplevelsen. Googles sekretesspolicy och säkerhetsprinciper beskriver hur vi hanterar personlig information när du använder Googles produkter och tjänster, inklusive Google Analytics.

Cookies i Google Analytics

Google Analytics använder huvudsakligen cookies från första part för att rapportera om besökarnas interaktioner på din webbplats. Dessa cookies används för att lagra information som inte är personligt identifierande. Webbläsare vidarebefordrar inte cookies från första part till andra domäner.

För kunder som använder funktionen Google Analytics för Display-annonsörer används en DoubleClick-cookie från tredje part för att aktivera funktioner, till exempel remarketing för produkter som AdWords i Googles Display-nätverk. Om du vill ha mer information om denna cookie kan du besöka Vanliga frågor om Googles annonseringssekretess. Du kan hantera cookieinställningarna och välja bort funktionen i Annonspreferenshanteraren.

Kunder som har aktiverat insamlingsmetoden med analytics.js via Universal Analytics kan bestämma om de vill ställa in en cookie eller inte. Om kunden använder en cookie begränsas den information som lagras i den lokala förstapartscookien till en slumpmässig identifierare (t.ex. 12345.67890).

Använda IP-adresser

Varje dator och enhet som ansluter till internet får en unik IP-adress (Internet Protocol). IP-adresser tilldelas vanligtvis i landsbaserade block och kan ofta användas för att identifiera från vilket land eller vilken region eller ort en dator ansluter till internet. Eftersom webbplatser måste använda IP-adresser för att internet ska fungera har webbplatsägarna åtkomst till besökarnas IP-adresser oavsett om de använder Google Analytics eller inte. Google Analytics använder IP-adresser för att tillhandahålla och skydda tjänsten och förse webbplatsägarna med information om var i världen deras besökare befinner sig (IP-geolokalisering).

Google Analytics delar inte den faktiska IP-adressinformationen med Google Analytics-kunder. Genom så kallad IP-maskering kan webbplatsägare som använder Google Analytics ange att programmet bara ska använda en del av IP-adressen, inte hela IP-adressen, vid geolokalisering.

Datakonfidentialitet

Google Analytics skyddar din datasekretess på flera sätt:

Sekretessinställningar

Google tillhandahåller följande kontroller för webbplatsägare som har implementerat Google Analytics och för besökare på webbplatsen för att ge dem fler valmöjligheter för hur deras uppgifter samlas in av Google Analytics.

Datadelningsinställningar

Med Google Analytics datadelningsinställningar kan du dela dina kontouppgifter med andra produkter och tjänster. Genom att dela din data får Google Analytics viktig information som vi kan använda för att skapa bättre funktioner och utbildningsmaterial åt dig. Det finns flera typer av datadelningsinställningar som när som helst kan ändras. Om du inte har valt något alternativ kommer din kontodata att exkluderas från automatiska processer som inte är specifikt relaterade till att driva och förbättra Google Analytics eller skydda uppgifternas säkerhet och integritet. Läs mer om hur du kan ändra datadelningsinställningar i ditt konto.

Kontoadministratörskontroll över data

Google Analytics-kontoadministratörer äger sin Google Analytics-data.

Kontoanvändare kan när som helst exportera sammanställda rapporter från Google Analytics med XML, PDF eller CSV som nedladdningsalternativ, eller via Google Analytics Core Reporting API. Exporterad data kan användas fristående från Google Analytics eller tillsammans med andra program/tjänster i samband med Google Analytics.

Kontoanvändare kan också när som helst ta bort en profil i sitt Google Analytics-konto.

Föreskrifter och rutiner för medarbetarnas informationsåtkomst

Google klassificerar Google Analytics-data som konfidentiell information. Föreskrifter kring medarbetarnas åtkomst skyddar kundernas data mot obehörig åtkomst och vi genomför löpande kontroller för att säkerställa att föreskrifterna efterlevs.

Informationssäkerhet

I samband med webbaserad datahantering är säkerheten kring informationen och programmen en nödvändighet. Google avsätter stora resurser för att skydda program och datahantering och förhindra obehörig åtkomst till informationen.

Informationen lagras i ett kodat format som har optimerats för funktion, snarare än i ett traditionellt filsystem eller en traditionell databas. Informationen fördelas över flera fysiska och logiska volymer för att ge redundans och snabb åtkomst, vilket försvårar manipulation.

Googles program körs i en distribuerad multi-tenant-miljö. De enskilda kundernas data isoleras inte på en eller flera enstaka maskiner. I stället fördelas information från alla Googles kunder (konsumenter, företag och Googles interna data) i en delad infrastruktur som består av Googles alla homogena maskiner i Googles datacenter.

Driftsäkerhet och återställning i händelse av katastrof

För att minimera avbrott i tjänsten till följd av maskinvarufel, naturkatastrofer eller andra katastrofer tillämpas ett omfattande återställningsprogram på alla Googles datacenter. Programmet består av flera komponenter för att eliminera SPOF (single point of failure), bland annat följande: