GOOGLE ANALYTICS KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıda siz (bir birey veya tarafınızca yetkili bir çalışan veya temsilci sıfatıyla temsil edilen tüzel bir kişi) ("Siz") ve Google LLC arasında burada açıklanan Google Analytics hizmetinin ("Hizmet") kullanımına ilişkin olarak uygulanacak hüküm ve koşullar yer almaktadır. Lütfen bunları dikkatli bir şekilde okuyun. "KABUL EDİYORUM" DÜĞMESİNİ TIKLAYARAK, KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLAYARAK VE/VEYA HİZMETİ KULLANARAK, BİR HESAP İÇİN UYGUN OLDUĞUNUZU VE HİZMETİN BU HÜKÜM VE KOŞULLARININ TAMAMININ ("SÖZLEŞME") SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLMASINI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN ETMİŞ OLURSUNUZ. Yukarıdakileri teyiden, Taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır:

1. TANIMLAR

"Hesap" Hizmete ilişkin fatura hesabını ifade eder. Tek bir Mülke bağlanan tüm Profiller, söz konusu Mülke ilişkin Hizmet ücretinin belirlenmesinden önce Sayfa Görünümlerini bir araya getireceklerdir.

"Gizli Bilgi" bir tarafça diğer tarafa yazılı olarak açıklanan ve "gizli" olduğu belirtilen ya da sözlü olarak açıklanan ve beş iş günü içinde yazıya dökülerek "gizli" olduğu belirtilen özel veri ve bilgileri içerir. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, Gizli Bilgi genel kamuoyu tarafından bilinen veya bilinir hale gelen, bir tarafça açıklanmadan önce alan tarafın zaten elinde olan ya da alan tarafça Gizli Bilgi kullanılmadan bağımsız olarak geliştirilen bilgileri içermeyecektir.

"Müşteri Verisi" veya "Google Analytics Verisi" Hizmet’i kullanırken topladığınız, işlediğiniz veya sakladığınız Ziyaretçiler’in özelliklerine ve faaliyetlerine ilişkin verileri ifade eder.

"Belgeler", çevrimiçi olarak veya başka şekilde sunulan belgeler dahil olmak üzere, Google tarafından İşleme Yazılımı ile birlikte kullanmanız için Hizmetle birlikte Size sunulan özel belgeleri ifade eder.

"GAİK" Müşteri Verisi toplamak amacıyla bir Mülk’e yüklenen özel Google Analytics İzleme Kodu ile buna ilişkin olarak size sunulan düzeltmeleri, güncelleştirmeleri ve yükseltmeleri ifade eder.

"İsabet" Google Analytics sisteminin işlediği temel birimidir. İsabet, Google Analytics sistemine Javascript (örneğin analytics.js), Silverlight, Flash ve Mobil dahil olmak üzere çeşitli kitaplıklar ile çağrı yapılması olabilir. İsabet halihazırda bir sayfa görünümü, bir işlem, bir öğe, etkinlik, sosyal etkileşim veya kullanıcı zamanlaması olabilir. İsabetler aynı zamanda Hizmetin size sunduğu Google Analytics destekli diğer mekanizmalar ve protokoller ile çeşitli kitaplıklardan birini kullanılmadan Google Analytics’e gönderilebilir.

"İşleme Yazılımı" Müşteri Verisini analiz eden ve Raporlar oluşturan özel Google Analytics Yazılımını ve buna ilişkin tüm yükseltmeleri ifade eder.

"Platform Home", Google Marketing Platform platform düzeyindeki belirli işlevlere erişebileceğiniz kullanıcı arayüzünü ifade eder.

"Profil" belirli bir raporda yer alacak veya yer almayacak bilgileri birlikte belirleyen ayarlar grubunu ifade eder. Örneğin, bir Profil bir web sitesinin küçük bir bölümünü tek bir Rapor olarak görüntülemek için oluşturulabilir. Tek bir Mülk altında oluşturulmuş birden fazla Profil olabilir.

"Mülk" Sizin kontrolünüzde bulunan ve Google Analytics’e veri gönderen herhangi bir web sayfası, uygulama veya başkaca özellikleri ifade eder. Her Mülk, içerisindeki tüm sayfaları ölçen varsayılan bir Profilden oluşur.

"Gizlilik Politikası", bir Mülke ilişkin gizlilik politikasını ifade eder.

"Rapor" tek bir Profil için www.google.com/intl/tr/analytics/ adresinde gösterilen sonuç analizini ifade eder.

"Sunucular" Google (veya yüzde yüz iştirakleri) tarafından kontrol edilen ve İşleme Yazılımı ve Müşteri Verisinin saklandığı sunucuları ifade eder.

"Yazılım" GAİK ve İşleme Yazılımı’nı ifade eder.

"Üçüncü Taraf" (i) Hesabınıza giriş imkanı sağladığınız üçüncü bir tarafı veya (ii) adına bilgi toplamak için Hizmeti kullandığınız üçüncü bir tarafı ifade eder.

"Ziyaretçiler" Sitenizi ziyaret edenleri ifade eder.

"İçerir" terimi "dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan" anlamını ifade eder.

2. ÜCRETLER VE HİZMETLER.

Aşağıda yer alan 15. Bölüme tabi olarak, Hizmet her hesap için aylık en fazla 10 milyon sayfa görünümü limitine kadar Size ücretsiz olarak sağlanır. Google zaman zaman coğrafi verilerin ilave masrafları, arama motorlarından maliyet verisi alma ya da Hizmet Raporlarına veri ilave edilmesi için üçüncü taraf tedarikçiler tarafından Google’a veya yüzde yüz iştiraklerine tahakkuk ettirilen diğer ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hizmet ücretlerini ve ödeme politikalarını değiştirebilir. Ücret veya ödeme politikası değişiklikleri www.google.com/intl/tr/analytics/ adresinde yayınlanacak olup, kabul etmeniz üzerine geçerli olacaktır. Aksi belirtilmediği sürece, tüm ücretler Amerikan Doları üzerinden fiyatlandırılacaktır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, ödenmemiş herhangi bir bakiye derhal muaccel olacaktır ve Google tarafından maruz kalınan tahsilat masrafları (avukat ücretleri dahil) bakiye borca eklenerek kredi kartınızdan çekilebilecek veya AdWords hesabınızla ilişkili başka bir faturalandırma mekanizmasından tahsil edilebilecektir.

3. ÜYE HESABI, ŞİFRE VE GÜVENLİK.

Hizmete kaydolmanız için e-posta adresiniz (kullanıcı adı) ve şifreniz dahil olmak üzere kayıt formunda istenen güncel, tam ve doğru bilgileri Google’a sunarak kayıt işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Şifrelerinizin gizliliğini korumalısınız; hesabınızın sizin tarafınızdan ve üçüncü bir tarafça kullanılması konusundaki tüm sorumluluk size aittir. Hesabınız altında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden yalnızca Siz sorumlusunuz. Hesabınızın izinsiz kullanıldığını veya başka bir güvenlik ihlalini öğrendiğiniz anda durumu Google’a bildirmeyi kabul etmiş sayılırsınız. Google’ın (veya yüzde yüz iştiraklerinin) destek personeli, Size teknik veya faturalandırma konularında yardım sunmak dahil olmak üzere, Hizmete bakım yapmak veya Hizmeti geliştirmek için zaman zaman müşteri şifreniz altında Hizmette oturum açabilir.

4. MÜNHASIR OLMAYAN LİSANS.

Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, (a) Google, bu Sözleşme ile Size sahip olduğunuz ve kontrol ettiğiniz bir veya daha fazla web sayfası için (hep birlikte, "Web Sitesi") yalnızca Hizmeti kullanmak amacıyla gerekli olduğunda GAİK’yı yüklemeniz, kopyalamanız ve kullanmanız için sınırlı, iptal edilebilir, münhasır olmayan ve alt lisansı verilemez bir lisans vermektedir ve (b) www.google.com/intl/tr/analytics/ adresinde saklanan Raporlarınıza uzaktan erişebilir, onları görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Yazılım ve Hizmet (Yazılımı, Belgeleri ve Raporları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir) lisansınız, bunları kullanmanız ve bunlara erişiminiz, aşağıdakiler dahil olmak üzere bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymanıza bağlıdır: (i) Yazılımı veya Belgeleri kopyalamanız, değiştirmeniz, uyarlamanız, tercüme etmeniz veya başka bir şekilde bunların türevlerini oluşturmanız; (ii) bulunduğunuz bölgede yürürlükte olan kanunlarla açıkça izin verilen durumlar dışında, Yazılım üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme veya Yazılımın kaynak kodunu başka bir şekilde keşfetme girişiminde bulunmanız; (iii) Yazılım veya Hizmete ilişkin hakları kiraya vermeniz, satmanız, devretmeniz veya başka bir şekilde aktarmanız; (iv) Yazılım üzerinde bulunan veya Hizmet tarafından yerleştirilen mülkiyet bildirimleri veya etiketlerini kaldırmanız, (v) Hizmet veya Yazılımın çalışmasını engelleyen veya engellemeye çalışan bir cihazı, yazılımı veya program parçasını kullanmanız, göndermeniz, iletmeniz veya görüntülemeniz ve bunları üçüncü tarafların yapmasına izin vermeniz; veya (vi) Hizmet’te üçüncü şahsa ait olduğuna dair ibare bulunan veriyi Raporları oluşturmak, görüntülemek ve indirmek harici amaçlarla kullanmak yasaktır. Belgeler, Yazılım, Hizmet ve Raporları kullanma ve bunlara erişim ile ilgili geçerli tüm kanun ve düzenlemelere uymalısınız.

5. GİZLİLİK.

Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla olan durumlar dışında ya da kanun, yönetmelik veya mahkeme emri ile zorunlu kılınmadıkça, önceden yazılı izni olmaksızın diğer tarafın Gizli Bilgilerini kullanmayacak veya açıklamayacaktır. Gizli Bilgiyi bu şekilde açıklamaya zorlanan taraf, söz konusu bilgiyi açıklamadan önce mümkün olan en kısa sürede bunu karşı tarafa bildirecektir.

6. BİLGİ EDİNME HAKLARI VE TANITIM.

Google ve yüzde yüz iştirakleri, (www.google.com/intl/tr/policies/privacy adresinde veya zaman zaman Google tarafından sağlanabilecek başka bir URL’de bulunan) Gizlilik Politikasının hükümlerine tabi olarak, Hizmeti kullanımınız sırasında toplanan bilgileri saklayıp kullanabilir. Google (i) onayınızı almadığı; (ii) kanun uyarınca gerekli olduğuna karar vermediği ya da söz konusu bilgilerin erişimi, korunması veya açıklanmasının Google, kullanıcıları veya kamuoyunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak için makul nedenlerle gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanmadığı ya da (iii) verilerin Google tarafından belirtilenin dışında kullanılması veya paylaşılmasını engelleyen katı kısıtlamalarla söz konusu bilgileri Google adına işleri (ör. faturalama veya veri saklama) yapması için belirli sınırlı koşullar altında üçüncü taraflara vermediği takdirde Müşteri Verilerinizi veya herhangi bir üçüncü taraf Müşteri Verilerini üçüncü bir tarafla paylaşmayacaktır. Söz konusu bilgiler üçüncü taraflarla paylaşıldığında bu, söz konusu tarafların bu bilgileri yalnızca Google'ın talimatlarına göre ve bu Sözleşmeye ve uygun gizlilik ve güvenlik tedbirlerine uygun olarak işlemesini zorunlu kılan anlaşmalara tabidir.

7. GİZLİLİK.

Google'ın kişisel veri olarak kullanabileceği veya kabul edebileceği hiçbir bilgiyi Google'a gönderemezsiniz ve üçüncü tarafların bunu yapmasına yardım edemez veya izin veremezsiniz. Uygun bir Gizlilik Politikasına sahip olmalı ve buna uymalısınız, Ziyaretçilerden alınan bilgilerin toplanması ile ilgili geçerli tüm yasalar, politikalar ve düzenlemelere riayet etmelisiniz. Bir Gizlilik Politikası göndermelisiniz ve bu Gizlilik Politikası, veri toplamak için kullanılan çerezlere yönelik Kullanımınızın bilgisini sağlamalıdır. Google Analytics kullanımını, verileri nasıl topladığını ve işlediğini açıklamalısınız. Bu, "İş ortaklarımızın site veya uygulamalarını (www.google.com/intl/tr/policies/privacy/partners/ adresinde veya Google’ın zaman zaman sağlayabileceği herhangi bir başka URL’de yer alır) kullandığınızda Google verileri nasıl kullanıyor" sitesine kalıcı bir link göstererek yapılabilir. Ziyaretçiye, bu tür bir aktivitenin, Hizmet ile bağlantılı görüldüğü ve bu tür bilgilerin sağlanması ve bu onayın elde edilmesinin yasalar tarafından talep edildiği Ziyaretçi cihazlarındaki çerezler veya diğer bilgilerin depolanması ve bunlara erişim sağlanması ile ilgili açık ve kapsamlı bilgileri ve onayları sağladığınızdan emin olmak için ticari olarak uygun girişimleri kullanacaksınız.

Bu Hizmetin bir parçası olan hiçbir gizlilik özelliğinden (örneğin vazgeçme) sakınma girişiminde bulunamazsınız. Zaman zaman değiştirilmiş haliyle www.google.com/analytics/policies adresinde (veya Google’ın sağlayabileceği ilgili başka bir URL’de) bulunan geçerli tüm Google Analytics politikalarına ("Google Analytics Politikaları") uyacağınızı kabul edersiniz.

Google Analytics ve bazı Google reklam hizmetlerinin entegre edilmiş sürümüne ("Google Analytics Reklam Özellikleri") katılabilirsiniz. Google Analytics Reklam Özelliklerini kullanmanız halinde Google Analytics Reklam Özellikleri politikasına (support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=tr&topic=2611283&answer=2700409 adresinden ulaşılabilir) tabi olacaksınız. Herhangi bir Google reklam hizmetine erişiminiz ve kullanımınız, bu hizmet ile ilgili Siz ve Google arasındaki geçerli koşullara tabi olacaktır.

Platform Home'u kullanıyorsanız, Platform Home kullanımınız https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313adresinde (veya Google'ın vereceği diğer benzer URL'lerde) bulunan ve zaman zaman değiştirilen Platform Home Ek Şartları'na (daha sonra adı değiştirilebilir) tabidir ("Platform Home Şartları").

8. TAZMİNAT.

(i) İşbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm veya koşulunu ihlâlinizden, (ii) Hizmeti kullanmanızdan, (iii) Hizmet ile ilgili kanun, kural veya düzenlemeleri ihlâlinizden, (iv) Sizin tarafınızdan Hizmet, Yazılım veya Raporların herhangi bir özelliği ile ilgili Üçüncü Taraflar’a yapılan yapılan herhangi bir beyan veya verilen garanti, (v) bir Üçüncü Taraf tarafından veya Üçüncü Taraf adına doğrudan veya dolaylı olarak Sizin Hizmet, Yazılım veya Raporları kullanımınıza ilişkin yapılan talep veya iddialar, (vi) Üçüncü Taraflara karşı olan gizlilik yükümkülüklerinizin ihlali, ve (vii) Hizmet, Yazılım veya Rapor ile ilgili herhangi bir Üçüncü Şahsın fiilleri veya ihmalleri ile ilgili marka özelliklerinizden dolayı veya bunlarla bağlantılı olarak Google ya da yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aracıları veya iştiraklerine karşı başlatılan tüm üçüncü taraf hak talepleri, davaları ve muamelelerini ve Google ya da yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları, aracıları veya iştirakleri tarafından maruz kalınan ilgili tüm yükümlülükleri, zararları, uzlaşmaları, cezaları, para cezalarını, (makul avukatlık ücretleri ve diğer dava masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) masraf veya harcamaları, tüm masraflar kendinize ait olmak kaydıyla Google ve yüzde yüz iştiraklerine tazmin etmeyi, Google'ı bunlara karşı savunmayı ve bunlardan zarar görmemesini sağlamayı kabul etmiş sayılırsınız. Bu tür bir durumda, Google söz konusu hak talebi veya davaya ilişkin olarak tarafınıza yazılı bildirimde bulunacaktır. Bir hak talebine karşı yapılacak savunmada gereken şekilde tam bir iş birliği yapmalısınız. Google, masrafları kendine ait olmak kaydıyla, Sizin tarafınızdan tazminata tabi bir hususun münhasır savunma ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar.

9. ÜÇÜNCÜ TARAFLAR.

Google veya yüzde yüz iştirakleri tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığınıza bakılmaksızın, hesabınıza veya herhangi bir bölümüne üçüncü bir tarafın erişimine izin verirseniz ya da Hizmeti üçüncü bir taraf adına bilgi toplamak amacıyla kullanırsanız, (a) söz konusu Üçüncü Taraf adına hareket etme ve bu Sözleşmenin söz konusu Üçüncü Taraf üzerinde bağlayıcı olmasını sağlama yetkisine sahip olduğunuzu; (b) Google’ın Üçüncü Taraf ile, Üçüncü Tarafın Mülklerine özel tüm Müşteri Verilerini paylaşabileceğini ve (c) Üçüncü Tarafın Müşteri Verilerini Üçüncü Tarafın izni olmadan başka bir tarafa açıklamamayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

10. GARANTİ REDDİ.

UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ EN AZAMİ ÖLÇÜDE BU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA İFADE EDİLENLERİN HARİCİNDE, TİCARİ KULLANILABİLİRLİK, BELLİ BİR KULLANIM AMACINA UYGUNLUK VE İHLALDEN ARİLİK DE DAHİL OLMAK ÜZERE GOOGLE SARİH, ZIMNİ, KANUNİ VEYA SAİR HİÇBİR TÜR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN AZAMİ ÖLÇÜDE GOOGLE VE YÜZDE YÜZ İŞTİRAKLERİ SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK, BAŞKA BİR HAKSIZ FİİL, YASAL BİR GÖREVİN İHLALİ, TAZMİNAT, KATKI VEYA BAŞKA BİR NEDEN İDDİASINA VEYA DAVASINA DAYANIP DAYANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI GOOGLE VE/VEYA BAĞLI KURULUŞLARI VE İŞTİRAKLERİNE BİLDİRİLMİŞ, BİLİYOR VEYA BİLMESİ GEREKİYOR OLSA DAHİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, (K R KAYBI YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA TOPLANAN VERİLERİN KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) NETİCEDE OLUŞAN VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN KULLANICIYA VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİA SAHİBİNE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. GOOGLE’IN (VE YÜZDE YÜZ İŞTİRAKLERİNİN) BU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLAN BİR İDDİA, TALEP VEYA EYLEMDEN KAYNAKLANAN ZARAR VEYA KAYIPLAR İÇİN SİZE VE BAŞKA BİR TARAFA KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 500 AMERİKAN DOLARINI GEÇMEYECEKTİR.

12. MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM.

Buradaki Yazılım ve tüm Fikri Mülkiyet Haklarını kapsayan Hizmet, Google (ve tek mülkiyetli bağlı şirketleri) mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu Sözleşmede Yazılım ile ilgili açık bir şekilde Size verilmeyen tüm haklar saklıdır ve sınırlama olmaksızın Google’ın (ve tek mülkiyetli bağlı şirketleri) Yazılım ve Dokümantasyonun tek sahibi olma hakkı dahil olmak üzere Google ve lisans verenlerin mahiyetindedir. Yukarıdaki bilgilerin genelini sınırlamaksızın, aşağıdaki durumları gerçekleştirmeyeceğinizi (ve herhangi bir üçüncü tarafın gerçekleştirmesine izin vermeyeceğinizi) taahhüt edersiniz: (a) bu Sözleşme kapsamında verilen lisans kapsamı dışındaki Hizmet veya Yazılımını alt lisans olarak vermek, dağıtmak veya kullanmak; (b) Yazılımı kopyalamak, modifiye etmek, adapte etmek, dönüştürmek, ters mühendislik, kaynak kod oluşturma veya kaynak koduna dönüştürme işlemleri ile türev çalışmalar hazırlamak veya Hizmet ile ilgili herhangi bir kaynak kod veya ticari sırları keşfetmeye yönelik girişimde bulunmak; (c) Yazılım veya Hizmet ile ilgili hakları kiralamak, kiraya vermek, satmak, devretmek veya başka bir şekilde transfer etmek; (d) Yazılım veya Hizmetin çalışmasına müdahale eden veya müdahale etmeye çalışan herhangi bir cihaz, yazılım veya rutini kullanmak, postalamak, yayınlamak veya tanıtmak; (e) Google tarafından açık bir yazılı onay olmaksızın herhangi bir amaç için Hizmet ile ilgili ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri veya herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını kullanmak; (f) Google (veya tek mülkiyetli bağlı şirketleri, duruma göre) adına olanlar dışında Google (veya tek mülkiyetli bağlı şirketleri) ile bağlantılı ticari markalar, ticari unvanlar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleri, telif hakları veya diğer mülkiyet haklarını tescil ettirmek, tescil ettirmeye çalışmak veya tescil ettirmeye çalışan başka bir kişiye yardımcı olmak; (g) Hizmette veya Hizmet ile bağlantılı herhangi bir maddede yer alan telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarının bilgisini kaldırmak, gizlemek veya değiştirmek; veya (h) bu Sözleşme süresi boyunca veya bu sürenin bir yıl sonrasına kadar başvurusu yapılan herhangi bir davada patent ihlaline bağlı olarak Hizmetin herhangi bir kısmı için tedbir kararı aldırmaya çalışmak.

13. ABD HÜKÜMETİNİN HAKLARI.

Hizmet kullanımı (Savunma Bakanlığı alımları için) 48 C.F.R. 227.7202-4 ve (Savunma Bakanlığı dışındaki alımlar için) 48 C.F.R. 2.101 ile 12.212'ye göre ABD Hükümeti tarafından veya adına ya da bir ABD Hükümeti ana yüklenicisi veya (herhangi bir seviyedeki) alt yüklenicisi tarafından alınırsa, Yazılım veya Belgeleri kullanma, değiştirme, kopyalama, yayma, çalıştırma, görüntüleme veya açıklama hakları dahil olmak üzere Hükümetin Yazılımdaki hakları, her açıdan bu Sözleşmede öngörülen ticari lisans hakları ve kısıtlamalarına tabi olacaktır.

14. SÜRE ve FESİH.

Herhangi bir bildirim olmaksızın iki taraf da istediği zaman bu Sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu Sözleşmenin sonlandırılması üzerine Google Hizmet sunmayı durduracaktır ve Siz de Hizmete erişim yapamayacaksınız; ve Siz, tüm Mülkiyetten GAİK’nın tüm kopyalarınızı silecek ve bu durumu, fesihten sonraki 3 iş günü içerisinde Google’a yazılı olarak bildireceksiniz. Fesih durumunda (a) herhangi bir kullanım ücreti veya başka ücretlerin iadesini alamazsınız ve (b) fesih tarihine kadar alınan Hizmete ilişkin borçlar derhal ve tümüyle muaccel hale gelecektir ve (c) Size ait geçmiş Rapor verilerinin tamamı artık Size sağlanmayacaktır.

15. KULLANIM KOŞULLARINDA VE DİĞER POLİTİKALARDA DEĞİŞİKLİKLER.

Google, Hizmet ile ilgili bu koşulları veya herhangi bir ek koşulu yeniden düzenleme yapma hakkına sahiptir, örneğin kurallarda değişim veya Hizmette değişim yapabilir. Koşulları düzenli olarak incelemelisiniz. Google, bu koşullara yapılan düzenlemelerin bildirimini www.google.com/intl/tr/analytics adresinde, Google Analytics Politikaları ile ilgili olanları www.google.com/analytics/policies adresinde veya bu koşullarda yer alan diğer politikalar ile ilgili olanları, bu politikalara yönelik uygun URL’de yayınlayacaktır. Değişimler geçmişe dönük olarak geçerli değildir ve yayınlandıktan 14 gün sonra yürürlüğe girecektir. Hizmete yönelik değiştirilen koşulları kabul etmemeniz halinde, Google Analytics Kullanımınızı durdurmalısınız. Bu Sözleşmenin hiçbir Tashih veya modifikasyonu, aşağıdaki durumlar haricinde bağlayıcı olmayacaktır: (i) Yazılı olması ve Google’ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanması, (ii) güncellenen koşulları online olarak kabul etmeniz veya (iii) Google’ın Sözleşme için veya Hizmeti yöneten herhangi bir politika için güncelleme yayınlamasından sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz.

16. MUHTELİF HÜKÜMLER; UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME.

Google, makul kontrolü dışındaki nedenlerle taahhütlerini ifadan engellendiği veya geciktirildiği ölçüde bu Sözleşme kapsamında ifadan muaf tutulacaktır. Bu Sözleşme (taraflarca yazılı olarak kabul edilen değişiklikler dahildir), konusu ile ilgili olarak aramızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte olup taraflar arasındaki önceki tüm anlaşma ve beyanların yerine geçmektedir. Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm tarafların amacını yansıtmak için izin verilen azami ölçüde uygulanabilir olacak şekilde değiştirilecektir ve bu Sözleşmenin geri kalan kısmı tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın, Kaliforniya eyaleti kanunlarına tabi olacak ve söz konusu kanunlara göre yorumlanacaktır. Yabancı kanun, kural ve düzenlemeler ile Kaliforniya kanun, kural ve düzenlemeleri arasında bir çelişki olması halinde, Kaliforniya kanun, kural ve düzenlemeleri geçerli olacaktır. Tarafların her biri Kaliforniya, Santa Clara İlinde bulunan mahkemelerin münhasır ve şahsi yargı yetkisini kabul etmektedir. Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Bilgisayar Bilgileriyle İlgili Standart İşlemler Kanunu bu Sözleşme için geçerli olmayacaktır. Yazılım ABD İhracat Düzenlemeleri kontrolüne tabidir ve ambargo uygulanan ülkeler veya kişiler tarafından ihraç edilemez veya kullanılamaz. Google'a bulunulacak bildirimler, birinci sınıf posta veya uçak postası yoluyla ya da kurye ile Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA adresine gönderilmeli ve bir kopyası da Hukuk Departmanına iletilmelidir; bu bildirimlerin alınması üzerine tebliğ edildiği kabul edilecektir. Bir temerrütten feragat edilmesi müteakip bir temerrütten feragat edildiği anlamına gelmez. Google'ın ön yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı devredemez veya başka bir şekilde aktaramazsınız; bu tür bir girişim geçersizdir. Google ile Sizin aranızdaki ilişki bir yasal ortaklık ilişkisi değil bağımsız yüklenici ilişkisidir. Bu Sözleşme, tarafların halefleri ve devralanları üzerinde bağlayıcı olacak ve onlar lehine hüküm ifade edecektir. Bu Sözleşmenin aşağıdaki bölümleri herhangi bir fesihten sonra geçerliliğini koruyacaktır: 1, 4, 5, 6 (son iki cümle hariç), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ve 16.

Son Güncelleme Tarihi 24 Temmuz 2018