Add to my Google Calendar | Learn about Google Calendar

Chinese Tea Hour

Contact: Xuehua Xiang, xxiang@uic.edu
When
Mon Sep 29, 2014 6pm – 7pm GMT (no daylight saving)
Video call
https://plus.google.com/hangouts/_/uic.edu/chinese-tea