Arts & Culture

Winter Landscape. Utterslev near Copenhagen

Albert Gottschalk1887

Statens Museum for Kunst
Statens Museum for Kunst

Albert Gottschalk found many of his motifs in what was at the time the outskirts of Copenhagen. Here, he painted a scene from Utterslev north of Copenhagen on a clear and frosty day. The foreground is shaded, but in the middle distance and between the trees we sense the strong sunlight that makes the snow luminous.

Impressionistic depictions

As an open-air painter, Gottschalk finished his paintings on-site, usually completing them in a single sitting or as an unbroken process. Indeed, the picture has been painted with rapid, broad brushstrokes, and as in Impressionistic depictions of a single moment, the pure colours have been dragged into the shaded areas.

Gottschalk's Impressionistic endeavour

Within the Danish art scene of the decades preceding 1900, only Theodor Philipsen (1840-1920) and Anna Ancher (1859-1935) can be said to consistently use an Impressionistic touch in larger groups of work. Nevertheless, a number of Gottschalk’s works also evince this endeavour to let painting be about the purely painterly, about light and colour made palpable.

A naturalistic style of atmospheric painting

However, the main impression conveyed by his art is similar to e.g. the art of P.S. Krøyer (1851-1909) insofar as it is a primarily naturalistic style of atmospheric painting where Impressionistic elements will occasionally be employed in order to depict the chosen subject matter as realistically as possible.

Read more

Details

 • Title: Winter Landscape. Utterslev near Copenhagen
 • Creator: Albert Gottschalk
 • Date Created: 1887
 • Værktekst: Albert Gottschalk fandt mange af sine motiver i det, der dengang var udkanten af København. Her har han på en frostklar dag malet ved Utterslev Mose nord for København. Forgrunden ligger i skygge, men i mellemgrunden og mellem træerne fornemmes det stærke sollys, der får sneen til at lyse. Impressionistisk øjebliksskildring Som friluftsmaler gjorde Gottschalk sine billeder færdige på stedet, og som regel skete det i én sammenhængende proces. Alt er da også malet med hastige, brede penselstrøg, og som i en impressionistisk øjebliksskildring er de rene farver trukket med ind i skyggepartierne. Gottschalks impressionistiske bestræbelse I dansk malerkunst i årtierne før 1900 er det kun Theodor Philipsen (1840-1920) og Anna Ancher (1859-1935), som i større værkgrupper konsekvent kan siges at anvende en impressionistisk malemåde. Men i en række af Gottschalks værker møder man denne bestræbelse på at lade maleriet handle om det rent maleriske, om en stofliggørelse af lys og farve. Naturalistisk stemningsmaleri Hovedindtrykket af hans kunst er dog, at der, som det også er tilfældet med en kunstner som P.S. Krøyer (1851-1909), er tale om et overvejende naturalistisk stemningsmaleri, der til tider benytter sig af impressionistiske formelementer i bestræbelserne for at skildre motiverne så virkelighedsnære som muligt.
 • Teknik: Olie på lærred
 • Proveniens: Erhvervet 1914
 • Provenance: Acquired 1914
 • Physical Dimensions: w48.5 x h33 cm (Without frame)
 • Featured Place: Utterslev
 • Dansk link: http://www.smk.dk/index.php?id=1219
 • Dansk Titel: Vinterdag ved Utterslev
 • Type: Painting
 • Rights: Statens Museum for Kunst, http://www.smk.dk/en/copyright/creative-commons/
 • External Link: Statens Museum for Kunst
 • Medium: Oil on canvas

Discover more