Arts & Culture

Paris Bordone

07.05.1500 – 19.01.1571

Paris Bordone lub Bordon – włoski malarz okresu odrodzenia, przedstawiciel późnorenesansowego malarstwa weneckiego.
Od 1508 przebywał w Wenecji, gdzie w latach 1508-1518 był uczniem Tycjana. Oddziałali na niego również Giorgione i Lorenzo Lotto. Pracował głównie dla mecenasów z północnych Włoch i południowych Niemiec, dokąd dwukrotnie wyjeżdżał na początku lat 40. i 50. XVI wieku Dotarł także do Polski. Dwukrotnie przebywał też w Fontainebleau.
Malował obrazy o tematyce religijnej, mitologicznej i rodzajowej oraz portrety i freski.
Więcej informacji
Wikipedia
Liczba elementów: 12
ArtyściParis Bordone
ArtyściParis Bordone