Arts & Culture

Quentin Massys

1466 – 1530

Quentin Massys – malarz niderlandzki. Założyciel szkoły malarskiej w Antwerpii.
Jego ojcem był słynny w Leuven kowal, Joost Massys, a matką Katharina van Kinckem. Około 1492 Quentin poślubił Alyt van Tuylt, z którą miał trójkę dzieci. Żył już w tym czasie w Antwerpii i był członkiem cechu malarzy. Rok po śmierci pierwszej żony, w 1508, ożenił się z Catheriną Heyns, z którą miał dziesiątkę dzieci, m.in. Jana i Cornelisa, którzy również zostali artystami. Quentin Massys zmarł w wyniku epidemii w 1530 roku.
Twórczość Massysa jest typową dla tego okresu mieszanką późnego gotyku i renesansu. Jego najsłynniejsze dzieła to dwa tryptyki: Ołtarz św. Anny dla kościoła św. Piotra w Leuven oraz Złożenie do grobu. Cechy charakterystyczne obydwu obrazów to precyzja w oddaniu detali, zachowanie praw perspektywy, a jednocześnie niezwykła ekspresja, prezentowanie silnych religijnych przeżyć. Według historyków sztuki w dziełach Massysa widoczny jest wpływ sztuki Dirka Boutsa.
Więcej informacji
Wikipedia
Liczba elementów: 9
ArtyściQuentin Massys
ArtyściQuentin Massys
ArtyściQuentin Massys