1. Когато· търсите,· не· очаквате· да· видите· само· уеб· страница.
  Искате· да· получите· отговори,· да· ги· разберете· или· изследвате.

  Напред  

 2. Затова· създаваме· огромен· граф· с· нещата· от· реалния· свят
  и· връзките· между· тях,· за· да· ви· предоставяме· по-значими· резултати.

  Готови ли сте да видите още?

 3.  
 
Напред

Графът на знанието

Научете повече за едно едно от ключовите открития
в основата на бъдещето на търсенето.

 1. Потърсете· човек,· място· или· предмет· и· ще видите
  нова· информация,· предоставена· от· Графа· на· знанието.

  Напред  

 2. Можем· да· използваме Графа· на· знанието,· за· да· отговаряме· на· въпроси,· които· никога· не· сте· си· помисляли· да· зададете,· и· да· ви· помагаме· да· откривате· още· много· други· неща.

  Изследвайте· по-подробно
 3. Изследвайте· резултатите· от· търсенето· си· с· помощта· на· данни· въз· основа· на· най-популярните· въпроси· на· хората· –· дори· ако· търсеният· от· вас· отговор· не· е· едно· нещо,· а· списък· или· колекция.

  Преглеждайте колекции
 4. Вижте къде ще ви отведе любопитството ви.

  Научете повече
  по-долу.

   
Напред

Вижте· технологията· в· действие

Откривайте· отговорите· на· въпроси,· които· никога
не· сте· си· помисляли· да· зададете,· и· изследвайте· колекции· и· списъци.