Правила за потребителското съдържание и поведение

Продуктите и услугите на Google за социално общуване и споделяне дават възможност на хора от различни среди да започват разговори, да споделят преживявания, да работят заедно по проекти и да създават нови общности. Правилата ни играят важна роля за осигуряването на положителни впечатления при работа за потребителите ни в изброените по-долу продукти (събирателно наричани „Услуги“). Моля, спазвайте тези правила, когато:

 • използвате Google+, включително коментарите в Google+ в други продукти, като Blogger;
 • участвате в обществено споделени разговори в Hangouts или разговори в ефир;
 • изпращате покани за Hangouts;
 • споделяте съдържание чрез връзка през Google Фото.

Разчитаме в голяма степен на потребителите да ни съобщават за съдържание, което може да нарушава правилата ни. След като бъдем известени за евентуално такова нарушение, може да прегледаме съдържанието и да вземем мерки, включително да ограничим достъпа до него, да го премахнем и да ограничим или прекратим достъпа на потребителя до продуктите на Google. Обърнете внимание, че може да направим изключения от правилата от художествени, образователни или документални съображения или когато непредприемането на действия носи други съществени ползи за обществото.

От време на време променяме тези правила, така че, моля, проверявайте тук за актуализации. Обърнете внимание, че в допълнение към правилата по-долу някои продукти и функции може да имат допълнителни правила и условия. Разгледайте предоставените връзки за тези допълнителни изисквания.

 1. Незаконни дейности

  Не използвайте Услугите ни, за да извършвате незаконни дейности или да популяризирате опасни и незаконни действия, като например тероризъм, продажба на наркотици или трафик на хора.

  Също така може да премахнем съдържание, което нарушава приложимите местни закони. За да подадете сигнал за съдържание, което според вас трябва да бъде премахнато съобразно с местните закони, кликнете тук.

 2. Злонамерени и измамнически практики

  Не предавайте вируси, злонамерен софтуер или какъвто и да е друг злонамерен или разрушителен код. Не разпространявайте съдържание, което вреди или пречи на функционирането на мрежите, сървърите или друга инфраструктура на Google или на трети страни. Не използвайте Услугите ни за измами с фишинг.

 3. Насаждане на омраза

  Продуктите ни са платформи за свободно изразяване. Но не поддържаме съдържание, което популяризира или оправдава насилие срещу отделни лица или групи въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, националност, военна служба или сексуална ориентация/полова идентичност или чиято основна цел е насаждане на омраза на базата на тези основни характеристики. Намирането на баланса може да е трудно, но ако основната цел на съдържанието е да напада защитена група, то преминава границата.

 4. Тормоз, малтретиране и заплахи

  Не тормозете, не малтретирайте и не заплашвайте, и не подбуждайте други хора към такива действия. Ако използвате Услугите ни за злонамерен тормоз над определен човек, за заплахи за сериозно нараняване, за придаване на сексуален характер на човек по нежелан начин или за друг вид тормоз, съдържанието в нарушение може да бъде премахнато или достъпът ви до Услугите може да бъде отнет за постоянно. При спешни случаи може да прехвърлим неминуемите заплахи за сериозно нараняване към правоохранителните органи. Имайте предвид, че тормозът онлайн също така е незаконен на много места и може да има сериозни последици офлайн както за жертвата, така и за извършителя.

  Научете повече за допълнителните стъпки, с които можете да спрете тормоза и малтретирането в Google+.

 5. Лична и поверителна информация

  Не разпространявайте без тяхно разрешение лична и поверителна информация на други хора, като номера на кредитни карти, поверителни номера на документи за самоличност или пароли за профили. Не публикувайте и не разпространявайте изображения или видеоклипове на непълнолетни лица без необходимото съгласие от законните им представители. Подаване на сигнал за нарушение

 6. Експлоатация на деца

  Не качвайте, нито споделяйте съдържание, което експлоатира или злоупотребява с деца. Това включва всички изображения със сексуално насилие над деца (дори и комикси) и всяко съдържание, което представя децата по сексуален начин. Ще премахнем такова съдържание и ще предприемем подходящите действия, включително деактивиране на съответните профили и изпращане на сигнал до Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) и до правоохранителните органи. Обърнете внимание, че тези правила може да важат и за съдържанието, качвано или предавано през Услугите ни.

  Ако попаднете на съдържание, което според вас експлоатира децата по този начин, не го отбелязвайте с +1, не го споделяйте повторно и не го коментирайте дори ако целта ви е да привлечете вниманието на Google. Вместо това подайте сигнал за съдържанието чрез връзката Подаване на сигнал за злоупотреба. Ако попаднете на съдържание другаде в интернет, моля, свържете се направо с NCMEC.

 7. Спам

  Не разпространявайте спам, включително чрез изпращане на нежелано рекламно или търговско съдържание или нежелани или масови апели за набиране на средства.

  Не добавяйте хора в кръговете си агресивно и не изпращайте агресивно покани, както и съобщения до хора, които не познавате.

 8. Манипулиране на класирането

  Не манипулирайте класирането или уместността чрез методи като повтарящи се или подвеждащи ключови думи или метаданни.

 9. Материали със сексуално ориентирано съдържание

  Не разпространявайте порнографски материали или такива с явен сексуален характер. Не насочвайте трафик към комерсиални порнографски сайтове.

  Разрешаваме натуралистични и документални изображения на голота (като например изображение на кърмене на бебе), както и такива с ясна образователна, научна или художествена цел.

  Обърнете внимание, че снимката на потребителския ви профил в Google+ не може да включва съдържание за пълнолетни или обидно такова. Например не използвайте снимка в едър план на нечие седалище или деколте.

 10. Насилие

  Не разпространявайте неоснователно или подробно показване на насилие.

 11. Регулирани стоки и услуги

  Услугите ни дават възможност за дискусии по много теми, но не разрешаваме съдържание, което улеснява продажбата на регулирани продукти и услуги, включително алкохол, хазарт, фармацевтични продукти и неодобрени добавки, тютюн и тютюневи изделия, фойерверки, оръжия или здравни/медицински изделия.

  Тъй като тези теми често са предмет на силна регулация и може да не са подходящи за всички възрасти или във всички държави, в Google+ сме създали инструменти, с чиято помощ да насочвате съдържанието си към потребители на подходяща възраст в точните пазари. Ако съдържанието ви популяризира регулирани стоки и услуги, вие носите отговорност за прилагането на подходящите възрастови и географски ограничения към него, когато тези инструменти са налице. Ако получим жалба, че такова съдържание е насочено към аудитории в нарушение на приложимите закони и разпоредби, може да премахнем или ограничим съответното съдържание или профила.

  Дори когато са налице подходящи възрастови и географски ограничения, не разрешаваме улесняването на продажбата на гореизброените продукти.

  Научете повече за настройките на аудиторията в Google+.

 12. Представяне под чужда самоличност

  Не използвайте Услугите ни, за да подвеждате или обърквате потребителите, като се представяте за другиго или твърдите невярно, че представяте организация. За някои продукти има допълнителни указания: Научете повече за представянето под чужда самоличност в Google+.

 13. Присвояване на профили

  Не осъществявайте достъп до профилите на други потребители без тяхно разрешение.

 14. Използване на няколко профила

  Не създавайте и не използвайте няколко профила, за да избегнете спазването на правилата ни, да заобиколите блокирания или по друг начин да избегнете ограниченията, наложени върху профила ви. Ако например друг потребител ви е блокирал или профилът ви е спрян заради злоупотреба, не създавайте заместващ профил, от който да извършвате подобни действия.

Всичко за нашите правила и Общи условия

Тези правила важат общо за съдържанието, което публикувате в нашите Услуги. Някои Услуги имат собствени отделни правила, които може да се намерят в тях и важат за използването на съответната Услуга от ваша страна. Всички продукти и услуги на Google са уредени от приложимите за тях Общи условия.

Подаване на сигнал за евентуални проблеми

Ако попаднете на съдържание или потребител, които според вас нарушават горните правила, моля, подайте сигнал за тях чрез връзката „Подаване на сигнал за злоупотреба“ (или връзка с подобно име). Научете повече за подаването на сигнал за злоупотреба в Google+, поканите за разговори в Hangouts и Google Фото.