Orientace na uživatele

Naším cílem je vždy poskytovat nejužitečnější a nejrelevantnější informace

Veškeré změny, které ve Vyhledávání provádíme, mají vždy za cíl zvýšit užitečnost zobrazovaných výsledků. To je také důvod, proč od nikoho nepřijímáme platby za zahrnutí do výsledků vyhledávání.

Testování

Vyhledávání se v průběhu let změnilo, aby odpovídalo potřebám a očekáváním lidí, kteří Google používají. Od inovací, jako je Diagram znalostí, až po aktualizace hodnoticích algoritmů pro výběr relevantního obsahu je cíl změn vždy stejný – zajistit, aby výsledky byly užitečnější.

Veškeré změny ve Vyhledávání podrobujeme důkladnému testování a pečlivě je vyhodnocujeme. Pokud při testech zjistíme, že změna přináší méně užitečné výsledky, vůbec ji do provozu neuvedeme.

Experimenty s vyhledáváním: od nápadu ke spuštění

Naši inženýři přicházejí se spoustou nápadů, jak zlepšit užitečnost výsledků. Pouze na pocit nebo odbornou intuici však nedáme. Před implementací se navrhovaná změna musí osvědčit v rozsáhlém testování s důkladným vyhodnocením a analýzou metrik. Údaje získané při těchto hodnoceních a experimentech procházejí pečlivou kontrolou, kterou provádějí zkušení inženýři a analytici vyhledávání i ostatní odborníci na právo a ochranu soukromí, kteří poté určí, zda bude změna schválena ke spuštění. V roce 2018 jsme prostřednictvím vyškolených externích hodnotitelů a živě prováděných testů realizovali více než 654 680 experimentů, na základě nichž jsme do Vyhledávání zavedli více než 3234 vylepšení.

Data získáváme několika způsoby. Minulý rok jsme provedli:

 • Testování prostřednictvím hodnotitelů kvality vyhledávání

  130 336 testů kvality vyhledávání

  Spolupracujeme s externími hodnotiteli kvality vyhledávání, kteří průběžně posuzují kvalitu výsledků. Hodnotitelé posuzují, do jaké míry web lidem po kliknutí poskytuje to, co hledali, a vyhodnocují kvalitu výsledků na základě odbornosti, směrodatnosti a důvěryhodnosti obsahu. Tato hodnocení nemají přímý vliv na umístění výsledků, ale pomáhají nám srovnávat jejich kvalitu a zajistit, aby splňovaly vysoká očekávání uživatelů Vyhledávání Google z celého světa.

  Kvůli zajištění konzistentního přístupu publikujeme pokyny pro hodnotitele kvality vyhledávání, ve kterých hodnotitelé naleznou pokyny a příklady hodnocení. Tyto pokyny si můžete prohlédnout zde. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že vyhodnocování kvality výsledků není nic složitého, často se vyskytnou záludnosti, které je potřeba promyslet. Tato zpětná vazba je proto při zajišťování vysoké kvality výsledků pro uživatele kriticky důležitá.

 • Srovnávací experimenty

  18 015 srovnávacích experimentů

  Vyhledávání není statické. Naše algoritmy neustále vylepšujeme, aby vracely lepší výsledky, přičemž při procesu spouštění nových funkcí hrají důležitou roli hodnotitelé kvality vyhledávání. Ve srovnávacím experimentu hodnotitelům ukazujeme dvě různé sady výsledků: jednu s implementovanou navrhovanou změnou a druhou bez ní. Ptáme se jich, která sada se jim zdá lepší a proč.

 • Experimenty v živém provozu

  9 800 experimentů v živém provozu

  Před spuštěním funkce pro všechny uživatele provádíme kromě testů kvality Vyhledávání také experimenty v živém provozu, při nichž testujeme, jak uživatelé na funkci reagují. Funkci aktivujeme pouze malému procentu uživatelů – obvykle začínáme podílem 0,1 %. Když shromáždíme dostatek dat, porovnáme experimentální skupinu s kontrolní skupinou, u které funkce aktivována nebyla. Vyhodnocujeme širokou škálu metrik, například na co lidé klikali, kolik dotazů odeslali, které dotazy opustili bez kliknutí, jak dlouho jim trvalo, než na výsledek klikli, apod. Na základě těchto výsledků posuzujeme, zda je nová funkce pro uživatele přínosná, aby prováděné změny zvyšovaly relevanci a užitečnost výsledků pro uživatele.

 • Spuštění

  1 653 spuštěných vylepšení

  Nakonec každou navrhovanou změnu Vyhledávání kontrolují naši nejzkušenější inženýři a analytici, kteří na základě pečlivého posouzení dat ze všech různých experimentů rozhodují, zda změna bude schválena ke spuštění. Velká část změn navrhovaných v minulém roce se do živého provozu nedostala, protože spouštíme pouze ty změny, u kterých dokážeme prokázat, že jsou pro uživatele přínosné.


Prodáváme reklamu, ne výsledky vyhledávání

Vždy jsme byli přesvědčeni, že by každý měl mít přístup k nejlepším informacím, a to zdarma. Poskytovat bezplatný Vyhledávač Google, který funguje stejně dobře pro všechny bez ohledu na dosažené vzdělání nebo výši příjmů, je možné jen díky reklamám.

Ve Vyhledávání Google se vám společně s výsledky mohou zobrazovat také reklamy. Domníváme se, že je důležité transparentně informovat o tom, které výsledky jsou placené, a které organické. Reklamy proto jasně označujeme, abyste je od zbytku stránky snadno odlišili.

Veškerá naše inzerce a sponzorovaný obsah jsou kvůli snadnému odlišení od výsledků vyhledávání jasně označeny (např. „Reklama“ nebo „Sponzorováno“).

Snažíme se zobrazovat reklamy pouze v případě, že jsou relevantní pro to, čeho se na Googlu pokoušíte dosáhnout. Inzerenti nám platí pouze za interakce uživatelů s reklamami. Je proto v našem zájmu zobrazovat pouze užitečné reklamy. Asi jste si všimli, že často nezobrazíme vůbec žádné.

Obchodní vztahy společnosti Google na změny algoritmického vyhledávání nemají vliv a inzerentům neposkytujeme ani zvláštní zacházení při řešení problémů či vyřizování žádostí souvisejících s organických vyhledáváním. Při řešení těchto záležitostí postupujeme podle důležitosti a dopadu na uživatele, nikoliv podle finančních vztahů se společností Google.